Terroren i Orlando udløser ikke en amerikansk ret til selvforsvar mod Islamisk Stat

Den amerikanske regering har med præsident Obama i spidsen betegnet søndagens angreb på en natklub i Orlando, Florida, der kostede 49 mennesker livet, som en terrorhandling.

Det har i den forbindelse stor folkeretlig betydning at afklare, hvorvidt angrebet kan tilskrives en terrororganisation i udlandet, herunder i særdeleshed Islamisk Stat. For hvis det er tilfældet vil det efter omstændighederne kunne udløse en amerikansk ret til selvforsvar mod den pågældende organisation.

Som beskrevet flere gange tidligere på denne blog har det siden angrebene i USA den 11. september 2001 været den fremherskende opfattelse, at terrorhandlinger – hvis tilstrækkeligt alvorlige – kan udgøre væbnede angreb i henhold til artikel 51 i FN Pagten, der udløser en ret til selvforsvar. Denne blogger har bl.a. på den baggrund her på bloggen tidligere argumenteret for, at terrorangrebene i Paris i november 2015 var egnede til at udløse en fransk ret til selvforsvar, hvis det var korrekt – som både Islamisk Stat og gerningsmændene i Paris påstod – at angrebet var orkestreret af Islamisk Stat i Syrien (se her).

Betydningen af at afklare, hvorvidt angrebet i Orlando kan knyttes til Islamisk Stat og på den baggrund kan udløse en amerikansk ret til selvforsvar bliver ikke mindre af, at USA igennem længere tid har gennemført målrettede dødelige angreb (’targeted killings’) mod medlemmer af Islamisk Stat rundt omkring i verden. Som beskrevet tidligere, så er den internationale koalitions brug af magt mod Islamisk Stat i Syrien generelt baseret på udøvelse af kollektivt selvforsvar af Irak, se  bl.a. her. Men USA har også baseret deres magtanvendelse mod Islamisk Stat andre steder på en temmelig kontroversiel påstand om, at den amerikanske ret til selvforsvar, der blev udløst af al-Qaidas angreb den 11. september 2001 endnu ikke er ophørt, og kan udstrækkes til at inkludere brug af væbnet magt mod andre islamistise terrororganisationer, for en diskussion se her og her.

I det omfang, at et terrorangreb i USA, såsom angrebet i Orlando, kan tilskrives Islamisk Stat vil USA få et mere holdbart grundlag for at angribe organisationen og dets medlemmer.

Der er imidlertid indtil videre ikke noget, der tyder på, at angrebet på natklubben i Orlando havde forbindelse til nogen organisation i udlandet, såsom Islamisk Stat. Forleøbige oplysninger indikerer, at gerningsmanden – den amerikanske statsborger Omar Mateen – var en såkaldt ’homegrown’ terrorist, der handlede på egen hånd og alene var inspireret – og ikke styret – af fanatikerne i Islamisk Stat. Angrebet i Orlando er herved at sammenligne med terrorangrebet i San Bernadino i december 2015, der ligeledes blev udført af personer – et ægtepar ved navn Syed Rizwan Farook og Tashfeen Malik – der var blevet radikaliseret på egen hånd og ikke handlede på vegne af en celle eller gruppering i udlandet. De amerikanske myndigheder har da også indtil videre afvist, at angrebet i Orlando skulle have været styret af personer uden for USA.

Det er derfor også ret oplagt, at angrebet i Orlando ikke har udløst en amerikansk ret til selvforsvar i henhold til art. 51 i FN Pagten.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *