Om Rule of Law

Bloggen Rule of Law er Danmarks første og eneste juridisk faglige blog.

Bloggen udgør således et forum for den faglige debat af samfundsmæssige aktuelle emner og dagsordener mellem juridiske eksperter i Danmark inden for en række afgrænsede juridiske områder. Bloggens generelle fokus er forskellige retssikkerheds- og retsstatsmæssige spørgsmål i bred forstand, herunder relevante emner inden for forfatningsret, folkeret, strafferet, menneskeret og den humanitære folkeret. Bloggen vil berøre ikke bare danske, men også internationale retsforhold/ debatter.

Bloggens formål er dels at skabe et forum for den faglige juridiske debat, men også at bidrage til at kvalificere den offentlige og politiske debat af relevante juridiske spørgsmål og problemstillinger. Bloggen skal således ikke kun være interessant for fagfæller, men også for medier, politikere og samfundsinteresserede uden juridisk baggrund.

Bloggen er oprettet på initiativ af direktør Jacob Mchangama, Justitia, og lektor Anders Henriksen, KU, som ligeledes er redaktører af bloggen.
Den juridiske tænketank Justitia faciliterer bloggen, men bloggen og bloggerne er uafhængige og ikke en del af Justitia.

Se de to redaktører fortælle om deres tanker og visioner for bloggen her.

videoindlejring