Retssikkerhed i Grønland

Advokatrådet har valgt at sætte fokus på retssikkerheden i det grønlandske retsvæsen i en rapport, der forventes færdig i slutningen af 2016. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Baggrunden for projektet er, at det efterhånden er 12 år siden, at Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav sin betænkning, og at Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”service-eftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen, blandt andet i lyset af de lovændringer, som blev gennemført i 2010 i forlængelse af kommissionens forslag.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som med inddragelse af advokater baseret i Grønland, relevante grønlandske myndigheder og organisationer samt myndigheder og politikere i Danmark skal identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen http://webbanki.ru/srochnye-zaimy. Hvis væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer identificeres, skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan de løses.

Arbejdsgruppen har i april været i Grønland for at holde en række møder med de relevante parter i Grønland – blandt andet advokaterne, domstolene, Kriminalforsorgen, Inatsisartut, Naalakkersuisut og NGO’er.

Endvidere er der afholdt en række tilsvarende møder med de relevante parter i Danmark.

På baggrund af de indsamlede oplysninger udarbejdes en rapport med anbefalinger til, hvordan eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer kan løses. Advokatrådets rapport forventes som nævnt færdig og klar til offentliggørelse i slutningen af 2016.

Arbejdsgruppen består af advokat Martin Lavesen, medlem af Advokatrådet, advokat Iben Winsløw, medlem af Advokatrådet, advokat Jens Klokhøj, medlem af Advokatrådet, advokat Peter Schriver, formand for Grønlands Advokatforening og medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds, monitoreringschef Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder, generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, og afdelingschef Nicolai Pii, Advokatsamfundet.

Eventuelle synspunkter, forslag, idéer mv. kan sendes til arbejdsgruppen via Advokatsamfundet.

 

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *