Boganmeldelse: Charlie Savage om national sikkerhed, jura og magtbalancen i USA

Charlie Savage. Power Wars: Inside Obama’s Post-9/11 Presidency (Little, Brown and Company, 2015)

Charlie Savage er New York Times’ Pulitzer-prisvindende “national security and legal reporter”, og en af de personer i USA, der har fingeren mest på pulsen, når det kommer til spørgsmål om national sikkerhedspolitik- og lovgivning. Som journalist og forfatter har Savage fulgt området tæt i post-9/11 årene, og med sit særdeles veludbyggede kildenetværk i Washington D.C. og omegn, er han altid garant for spændende og velinformerede historier, som læses bredt, ofte også af de centrale aktører i amerikansk politik, som Savage skriver om.

Gennem mere end et årti har Savage været den primære pennefører på historien om, hvordan George W. Bush og Barack Obama – og nu også Donald Trump – har håndteret centrale nationale sikkerhedsspørgsmål, og hvordan magtbalancen mellem Det Hvide Hus, Kongressen og de amerikanske domstole har forrykket sig siden angrebene den 11. september 2001. Med bogen ”Power Wars” følger Savage op på sin tidligere bog, der fortæller historien om, hvordan Bush-administrationen udviklede det, som Savage kalder ”The Imperial Presidency”. Altså – kort og godt – hvordan Bush-administrationen, særligt på sikkerhedsområdet, fik centraliseret magten omkring præsidenten og Det Hvide Hus. I ”Power Wars” fortæller Savage historien om, hvordan Obama og hans nærmeste rådgivere håndterede at overtage roret efter Bush – i lyset af de mange kontroversielle politikker, som man arvede bl.a. på sikkerhedsområdet.

I bogen gennemgår Savage i rig detalje, hvordan en lang række sikkerhedspolitiske spørgsmål blev håndteret af Obama-administrationen. Det gælder spørgsmål som, hvordan man skulle håndtere de fanger, der sad tilbage på Guantanamo-basen i Cuba, hvad man skulle stille op med det overvågnings- og dataindsamlings set-up, som var blevet udviklet i Bush-årene, og hvordan man skulle forholde sig til det droneprogram, som var etableret under Bush.

Udover at håndtere disse ”arvede” politikker, skulle den nye administration også finde ud af, hvilket ben den ville stå på – såvel politisk som juridisk – når der skulle tages stilling til nye udfordringer. Det gjaldt spørgsmål som, om man skulle slå til eller ej mod Osama Bin Ladens skjulested i Pakistan, om man skulle gå i aktion mod Gaddafi-regimet i Libyen, og om man skulle bruge væbnet magt mod Islamisk Stat i Syrien og Irak. Det er de interne debatter, som blev ført blandt Obama-administrationens topjurister og politiske rådgivere, som Savage gør sine læsere klogere på i ”Power Wars” – og det er netop de interne sværdslag, som gør bogen til et særdeles interessant bekendtskab.

Igennem bogen gør Savage sig tanker om stort og småt i de mange forløb han beskriver, men hans centrale tese kan koges ned til to tæt forbundne hovedpointer: For det første var Obama ”the most lawyerly of American presidents” og hans administration var en yderst ”lawyerly administration”. Det betød, at præsidenten og hans rådgivere ofte havde fokus på at fikse retlige problemstillinger og problematiske processer, frem for nødvendigvis at ændre drastisk på den politik, som man havde arvet fra Bush. Og den pointe fører Savage videre til hans anden primære observation:

Da Obama blev valgt, blev han det bl.a. på et løfte om at gøre op med Bush-administrationens tilgang til national sikkerhed – og i særdeleshed dennes konstitutionelle enegang. Obama ville lukke Guantanamo, stoppe tortur, gøre op med Bushs overvågningsprogram mv. Problemet var bare, at Obamas kritik af Bush ofte gik på to ben: nogle gange handlede hans kritik om moral og frihedsidealer, mens den andre gange handlede om retlige betænkeligheder. For at imødegå førstnævnte måtte man droppe den førte politik (bl.a. Guantanamo og tortur) – og disse initiativer blev fejret af mange af Obamas støtter, selv om det bl.a. aldrig helt lykkedes at lukke Guantanamo. Men for at imødegå sidstnævnte (særligt overvågning – men også droner) kunne man ofte fastholde den førte politik og blot fikse det bagvedliggende retlige set-up. Og sådanne løsninger var Obamas støtter sjældent tilfredse med. Dermed fik Obama ofte skubbet sin sikkerhedspolitiske base fra sig, samtidig med at hans sikkerhedspolitiske modstandere forblev utilfredse. Det er denne dobbelthed, som Savage mener, definerer Obamas nationale sikkerhedspolitik. Han ændrede mange af Bush-æraens politikker, men beholdt næsten lige så mange – dog med et helt andet øje for, at det retlige og processuelle set-up skulle være i orden.

Med ”Power Wars” har Savage begået den mest gennemgribende fortælling om Obama-administrationens (retlige) nationale sikkerhedspolitik til dato – og den vil næppe blive overgået. Bogen fylder 771 sider (i Kindle-version), og den er smækfyldt med interessante historier, anekdoter og insider-perspektiver. Bogen er både engagerende, informativ og velskrevet – men. Og der er et væsentligt men. På trods af Savages unikke indblik og evne til at skrive levende, lider bogen under sin egen vægt. Savage har ønsket at skrive H-I-S-T-O-R-I-E-N om Obama-administrationens tilgang til national sikkerhedspolitik- og lovgivning, men han har glemt at agere redaktør for sine læsere, og fortælle hvad der er virkelig vigtigt, og hvad der er knapt så vigtigt. Der er simpelthen for meget materiale med i bogen, og det er ofte uklart, om vi er inde i noget helt centralt, eller i et mindre kuriosum eller perspektiv, der mest er med for fuldstændighedens skyld. Og det er trættende, når man skal igennem 771 sider.

Efter at have læst bogen, står jeg også som læser tilbage med et vigtigt spørgsmål, som Savage egentlig hverken stiller eller besvarer, men som hans bog lægger klart op til det: var juristerne i Obama-administrationen centrale spillere, som påvirkede den førte politik i en mere holdbar retlig retning, eller var de blot til for – så elegant som muligt – at bøje juraen i den retning som Obama og hans politiske rådgivere ønskede? Savage besvarer som sagt ikke spørgsmålet direkte i sin bog (selv om han i en podcast har forklaret, at han mener, at juristerne faktisk havde en stor betydning for den førte politik). Han peger dog i sin bog på en række processer, der tyder på, at Obama og hans jurister ofte tog juraen meget alvorligt og arbejdede hårdt for, at få den førte politik til at flugte med det retlige grundlag (eller alternativt – at ændre det retlige grundlag), men man var heller ikke blege for at være endog særdeles kreative, når det blev for besværligt at føre den politik, som man ønskede, med udgangspunkt i en loyal fortolkning af lovgivningen. Så svaret må rimeligvis være: både-og.

Alt i alt er Savages bog særdeles velskrevet, velresearchet og udgør sandsynligvis den bedste gennemgang af emnet, som man kommer til at opleve. Derfor er bogen også vældig interessant – men mest for den allerede vældigt interesserede læser. Har man derfor en stor interesse for national sikkerhedspolitik- og lovgivning, for amerikansk politik og historie, eller for de interne dynamikker i den amerikanske centraladministration, er bogen noget nær et must. For alle andre er den dog nok for lang, for detaljeret og for indforstået til rigtig at være læseværdig.

Er Den Internationale Straffedomstols snarlige kollaps aflyst?

I efteråret 2016 var de internationale medier fulde af historier om et lurende afrikansk exodus fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) – og herfra muligheden for domstolens efterfølgende kollaps. Historierne var ofte stærkt overdrevne, men de baserede sig på en helt reel bekymring. De faretruende historier skyldtes nemlig, at først Burundi, så Sydafrika, og endelig Gambia, alle i oktober måned 2016 annoncerede, at de ville forlade ICC. Måneden efter annoncerede også Rusland, at de ville droppe domstolen. Det var første gang i ICC’s historie, at lande aktivt ville forlade domstolssystemet, og udviklingen gav derfor alvorlige rynker i panden blandt domstolens støtter. Nu, blot et halvt års tid senere, er udviklingen dog ved at vende – og krisestemningen er (foreløbigt) aflyst.

Den primære årsag til, at stemningen vender nu er, at Gambia i sidste måned officielt trak sin ICC-udmeldelse tilbage, og endnu vigtigere, at Sydafrika – den nok mest toneangivende afrikanske stat – kort tid efter gjorde det samme. Desuden var historien om Ruslands farvel til domstolen blæst helt ud af proportioner, da landet aldrig havde været medlem af domstolen men kun underskriver af Romstatutten. Så med fortællingen om den forestående udmeldelsesbølge aflyst, og en række andre positive udviklinger ved ICC, kan domstolens støtter i dag trække vejret lidt rolige.

Afrika debatten og det aflyste afrikanske exodus

Debatten om ICC har længe været særdeles hård, og domstolen er igennem årene blevet kaldt alt fra inkompetent til racistisk. Særligt race-debatten har fyldt enormt meget, og debatten nåede sit foreløbige højdepunkt, da Gambias daværende Informationsminister, Sheriff Bojang, i efteråret 2016, i en tv-transmitteret tale sagde, at:

“[T]he ICC, despite being called International Criminal Court, is in fact an International Caucasian Court for the persecution and humiliation of people of color, especially Africans”.

Der er altså ikke blevet lagt fingre imellem i denne debat. Dét som Bojang og mange andre afrikanske ledere er så utilfredse med, er at domstolen siden dens opstart i 2002 udelukkende har kørt retssager mod afrikanere. Indtil sidste år havde domstolen også kun åbnet formelle undersøgelser af situationer i Afrika. Mange afrikanske ledere har også været stærkt utilfredse med, at domstolen ikke vil anerkende den immunitet som disse ledere mener, at flere afrikanske statsoverhoveder burde have nydt godt af i konkrete situationer. Det gælder særligt Sudans præsident, Omar al-Bashir, og Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta.

I lyset af denne konflikt valgte Burundi at annoncere sin opsigelse af Romstatutten. Det skete dog i en situation, hvor ICC’s anklager netop havde åbnet en indledende undersøgelse af forbrydelser angiveligt begået af statslige aktører i Burundi, bl.a. i forbindelse med præsidentvalget i 2015. Herefter valgte også Sydafrika at indlede en udmeldelsesproces. Sydafrikas regering henviste til domstolens krav om, at Sydafrika skulle have udleveret Omar al-Bashir til retsforfølgelse, da han i sommeren 2015 besøgte Sydafrika (et forløb, som jeg tidligere har beskrevet på bloggen). Den sydafrikanske regering mente simpelthen, at dette krav var uforeneligt med reglerne om diplomatisk immunitet. Endelig valgte Gambia at annoncere sin udmeldelse af ICC, med henvisning til domstolens påståede racisme.

Det var i denne atmosfære af opløsning, at Rusland også valgte at springe på udmeldelses-vognen. Rusland erklærede, at man formelt af-underskrev Romstatutten på baggrund af en rapport fra domstolen som – til Ruslands store frustration – konkluderede, at en international væbnet konflikt havde udspillet sig på Krim-halvøen under den russiske annektering af området. Rusland var dog ikke medlem af domstolen på det tidspunkt, og det var heller ikke på tegnebrættet, at Rusland snarligt ville ratificere Romstatutten. Dermed var historien reelt en ikke-historie. Ligeledes måtte det stå klart for alle der fulgte med, at Ruslands ’udmeldelse’ nok mest af alt var et forsøg på at puste til historien om den vaklende domstol, som var under opløsning.

Da udviklingen vendte

I Gambia skete dog fornyligt det, at den daværende præsident Yahya Jammeh tabte valget i december 2016 til Adama Barrow – og efter en konstitutionel krise, hvor Jammeh først nægtede at anerkende resultatet, og siden måtte tvinges ud af regeringskontorene af ECOWAS-styrker, kunne den nye præsident træde til. En af Barrow-regeringens første handlinger blev herefter at tilbagekalde den tidligere regerings udmeldelse af ICC, bl.a. fordi man ikke ønskede at isolere landet internationalt.

I løbet af marts måned begyndte også Sydafrika at træde tilbage fra sit udmeldelses-standpunkt. Først tilbagekaldte regeringen sin besked til FN’s generalsekretær om landets intention om at trække sig fra Romstatutten. Herefter tilbagetrak landets justitsminister, Michael Masutha, det lovforslag som skulle have annulleret landets implementeringslovgivning. Disse initiativer kom oven på en lang kampagne fra en række Ngo’er som ønskede at regeringen skulle droppe sin udmeldelse af ICC, ligesom en afgørelse fra en High Court i Sydafrika havde underkendt regeringens ret til at opsige landets ratifikation af Romstatutten, uden godkendelse fra parlamentet.

Da den russiske ’udmeldelse’ desuden mest af alt var et medie-stunt, må situation siges at være vendt. Hvor der i efteråret 2016 kørte en fortælling om, at fire lande nu havde meldt sig ud af domstolen, og at flere nok var på vej, står der nu kun én enkelt udmeldelse tilbage: Burundis. Og netop denne udmeldelse er svær at bruge som springbræt for andre lande, da det ser meget ud som om, at Burundis regering valgte at forlade ICC i et forsøg på at undgå at blive retsforfulgt for alvorlige forbrydelser.

Nogle positive tegn

Generelt er det sådan med internationale straffedomstole, og særligt ICC, at der aldrig mangler kritikere af deres arbejde. Der er altid noget der kunne have været gjort bedre, der er altid en påstået bias, der gennemføres altid for få og for langsomme retssager, og de retssager der faktisk gennemføres er altid for dårligt opbygget. Meget af kritikken er givetvis rigtig, men det er også et let standpunkt at indtage. Ser man lidt mere realistisk på tingene, har der faktisk været flere positive udviklinger i domstolens arbejde igennem det seneste års tid.

Den første større udvikling er, at domstolen har udvidet sit fokus fra blot at handle om Afrika. I starten af 2016 åbnede domstolen nemlig sin første rigtige efterforskning af en situation uden for Afrika, i forbindelse med sin efterforskning af krigen i Georgien i 2008. Denne ændring er bemærkelsesværdig, da domstolen dermed både valgte at flytte fokus fra Afrika og samtidig at blande sig i en sag der involverede en global stormagt: Rusland. Herudover har seriøse overvejelser været rapporteret omkring en mulig formel efterforskning af sager i Afghanistan, herunder vedrørende forbrydelser angiveligt begået af amerikanske styrker. Domstolen offentliggjorde sine overvejelser om denne sag i sin 2016 rapport om foreløbige efterforskninger.

Den anden store udvikling er, at domstolen rent faktisk har fået gennemført flere sager i 2016 – herunder inden for en overskuelig tidsramme. Det er desværre sigende, at det kan kaldes en positiv nyhed, at en domstol får gennemført retssager, men med de mange problemer som domstolen har oplevet igennem sin 15 års levetid, er det faktisk en god nyhed. Domstolen fik således i 2016 sikret sin tredje og fjerde domfældelse over forbrydere tiltalt for internationale forbrydelser, ligesom fem personer blev dømt for at have påvirket vidner til at afgive falsk forklaring. Den fjerde domfældelse angik Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som var tiltalt for i 2012 at have deltaget i ødelæggelsen af kulturarv i Timbuktu, under krigen i Mali. Al Mahdi erklærede sig skyldig, og det lykkedes på denne baggrund domstolen at få retssagen gennemført historisk hurtigt. Der gik således blot et år fra Al Mahdi blev overleveret til domstolen fra Niger til han blev dømt for sine forbrydelser.

Disse udviklinger tyder på, at domstolen arbejder hen imod et bredere fokus – hvilket betyder mindre fokus på Afrika – og samtidig får gennemført sager i et rimeligt tempo. Det er selvfølgelig ikke nok til at sikre mod fremtidig kritik – herunder særligt vedrørende domstolens manglende evne til at true magtfulde ledere – og det er heller ikke udelukket, at vi vil se nye udmeldelser. Foreløbigt står Burundi dog alene tilbage med sin udmeldelsesblanket i hånden. Dermed må den negative udvikling siges at være bremset – i hvertfald foreløbigt – men det stadig et åbent spørgsmål, i hvilken retning domstolen nu vil udvikle sig.

FN-undersøgelseskommission: Der begås stadig folkedrab mod Yazidierne

Vi har været her før. Endnu en gang har en ekspertgruppe, et udvalg eller en international organisation erklæret, at ISIL har begået folkedrab. Det nye er denne gang, at erklæringen nu kommer med et FN-stempel, og måske endnu mere bemærkelsesværdigt, at vi ikke længere taler i da-tid. ISIL har ikke blot begået folkedrab, ISIL begår folkedrab.

I sidste uge offentliggjorde en undersøgelseskommission nedsat af FN’s Menneskerettighedsråd en rapport der behandler ISIL’s forbrydelser mod Yazidi-befolkningen. Rapportens konklusion er klar: ISIL har begået folkedrab mod denne befolkningsgruppe, og det gør de stadig. Netop derfor lægger rapportens forfattere op til, at FN’s Sikkerhedsråd skal handle. Specifikt anbefales det, at Sikkerhedsrådet skal tage sine kompetencer under kapitel VII i FN-charteret i brug. Det er en lidt indirekte måde at sige, at der bør autoriseres handling – nok gerne brug af væbnet magt – specifikt med det formål at hindre det igangværende folkedrab. Herudover anbefales det i rapporten, at Sikkerhedsrådet skal aktivere Den Internationale Straffedomstol og give domstolen jurisdiktion over ISIL’s forbrydelser. Ingen af delene er dog særlig sandsynlige. Vi har gennem flere år set en række forsøg på at gøre netop det, og hver gang er forsøgene blevet blokkeret af to af sikkerhedsrådets permanente medlemmer: Rusland og Kina, og kun en enkelt gang har Sikkerhedsrådet vedtaget noget der ligner (men ikke er) en autorisation til at bruge magt mod ISIL. Så i stedet for at dvæle ved denne mulighed, vil jeg her blot gennemgå nogle af rapportens analyser i korte træk, for at vise, hvad der nu anses for fakta i sagen, på baggrund af en række interviews og analyser af tilgængelig dokumentarisk materiale.

Livet som Yazidi i ISIL-land

Rapporten tegner et utroligt voldsomt billede af livet som Yazidi i de ISIL-kontrollerede områder. Når man læser rapportens analyser – som løbende suppleres af citater fra undslupne yazidier – kan det være svært at forstå, at der er tale om en virkelighed anno 2016. Juridisk konkluderer rapporten ret klart, og uden omsvøb, at ISIL har gjort sig skyldig i folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser gennem deres behandling af Yazidierne. Det er dog ikke så meget det retlige label der tildeles disse handlinger som overrasker, men snarere de helt lav-praktiske historier som fortælles i rapporten: historier om systematiske slaveauktioner, husslaver, sexslaver, slavesoldater, slaveopdræt og så videre. Det er systematikken i forbrydelserne der forbløffer, og det er en virkelighed, hvor – når de enkelte Yazidi-kvinder udtaler sig – bliver de angivet bl.a. med informationer om, hvor mange gange de har været handlet. På side 10 kan man eksempelvis finde nedenstående citat med angivelse af, at kilden var en 12 årig pige (da hun var i ISIL’s varetægt) som havde været holdt fanget i 7 måneder og var blevet solgt 4 gange i perioden:

“We were registered. ISIS took our names, ages, where we came from and whether we were married or not. After that, ISIS fighters would come to select girls to go with them. The youngest girl I saw them take was about 9 years old. One girl told me that “if they try to take you, it is better that you kill yourself”.”

Det estimeres i rapporten, at mindst 3.200 Yazidi kvinder og piger samt et ukendt antal drenge og mænd på nuværende tidspunkt holdes fanget. Det er disse mennesker som, ifølge rapporten, stadig udsættes for folkedrab.

Det første større angreb på Yazidierne skete den 3. august 2014. Her dræbte ISIL sandsynligvis flere tusinde Yazidier og mange flere flygtede op på Sinjar-bjerget, hvor kun en amerikansk indsats reddede mange af deres liv. Andre var ikke så heldige, og blev taget til fange af ISIL-krigerne. Nogle af disse blev dræbt (gerne mænd og ældre mennesker), nogle tvangs-konverterede til islam og blev en slags slave-soldater, og andre (hovedsageligt kvinderne) blev uddelt eller solgt.

Som regel blev de yazidiske kvinder samlet ved forskellige opsamlingssteder efter de var blevet fanget. Her kunne nogle hundrede, eller nogle gange tusinde, kvinder være samlet før de blev handlet/uddelt. Herfra kunne ISIL-krigere blive belønnet med muligheden for at vælge den kvinde de ønskede, og resten kunne sælges eller byttes. Utroligt nok skete der, ifølge rapporten, ikke mange voldtægter eller overfald sted ved disse opsamlingssteder. Forfatterne konstaterer, at dette havde været imod reglerne og ideologien, og at det element nok viser, at når der sker voldtægter i ISIL-kontrollerede områder, så er det som regel sanktioneret. Reglen er øjensynlig den, at man skal ’eje’ den kvinde man voldtager – og disse voldtægter er til gengæld særdeles almindelige og veldokumenteret. Det fortælles i rapporten, i forlængelse af historier om dette system, hvordan ISIL også har forsøgt sig med online slaveauktioner, hvor dokumenter med billeder af den enkelte kvinde samt detaljer om hendes alder, ægteskabelige information, lokation og pris blev beskrevet. Priserne kunne, ifølge rapporten, variere mellem 200 og 1500 dollars.

Juraen og de internationale forpligtelser

Den juridiske analyse af ISIL’s handlinger imod Yazidierne er relativ simpel, som jeg også har beskrevet tidligere. Yazidierne er utvivlsomt en religiøs gruppe som retligt set kan udsættes for folkedrab; de har utvivlsomt været udsat for handlinger der er inkluderet i kataloget over folkedrabsforbrydelser (herunder massedrab på mænd og drenge, som minder om bl.a. Srebrenica-episoden i Bosnien, og voldtægter som i ICTR’s Akayesu-sag blev anerkendt som en selvstændig folkedrabsforbrydelse); og endelig har ISIL-krigere og ledere gentagende gange sagt eller skrevet ting, eller handlet på en måde, der så rigelig giver anledning til at tro, at de har haft en folkedrabshensigt med deres handlinger. Disse forhold betyder, at der højst sandsynligt er tale om folkedrab i retlig forstand.

FN’s Folkedrabskonvention inkluderer en retlig forpligtelse i dens første paragraf til at handle i disse situationer – dels ved at straffe disse forbrydelser og dels ved at forhindre dem. Præcist hvordan bestemmelsen skal forstås (hvordan skal man præcist reagere? hvem skal handle? hvornår skal der handles?) er noget uklart i konventionen, men FN-rapportens forfattere noterer sig forpligtelsen og giver sig derefter til at evaluere det internationale samfunds svar på situationen. De er mildt sagt ikke imponeret. Som de tørt konstaterer omkring pligten til at handle for at forhindre folkedrab:

“With the exception of US President Obama’s statement, which related solely to military action on Mount Sinjar, no State operating in Iraq or Syria has indicated that its actions are guided by the need to prevent the commission of genocide by ISIS.”

Og som de skriver omkring pligten til at straffe folkedrab:

“Article I of the Genocide Convention imposes an obligation to punish the crime of genocide. To date, there appear to have been no concrete steps taken by any State to investigate or prosecute ISIS fighters, religious leaders or supporters for committing genocide, conspiring to commit genocide, directly and publicly inciting others to commit genocide, attempting to commit genocide, or being complicit in genocide.”

Rapporten kan findes her.

Kurdiske symboler på amerikanske soldaters skuldre

I løbet af sidste uge har en særdeles interessant historie fyldt en del i den internationale presse (dog uden at nå til den danske, så vidt jeg har kunnet se). Historien er sådan set ikke så juridisk interessant i sig selv, men den føder ind i en række diskussioner som har spillet en stor rolle i flere tidligere debatter. Derfor dette lille overblik over sagen.

Historien handler om, at amerikanske specialoperationsstyrker er blevet fotograferet tæt på de ISIL-kontrollerede områder i Syrien, mens de arbejdede med deres kurdiske allierede. De ser således ud til at tage aktiv del i den kurdiske/allierede offensiv mod ISIL, som blev skudt i gang for en uges tid siden, og som gerne – i sidste ende – skulle ende med Raqqa’s fald. Det er dog ikke så meget de amerikanske styrkers tilstedeværelse i operationen som har skabt debat, eller det faktum, at de arbejder så tæt på frontlinjen som de øjensynlig gør. Kilden til den ophedede debat har i stedet været soldaternes påklædning. I en billedserie taget af en Agence France Presse fotograf kan man nemlig tydeligt se, at de amerikanske soldater bærer mærker med YPG-logoet på skulderen. Se billedserien her.

Der er tale om et lille velcro mærke med en rød stjerne på gul baggrund, hvor bogstaverne YPG står skrevet i grøn. YPG står for ’Yekîneyên Parastina Gel’, hvilket er kurdisk for ‘Folkets Beskyttelseshær’. YPG er en kurdisk milits som opererer i Syrien, og som udgør en central partner og allieret for bl.a. Danmark og USA i kampen mod ISIL. I Tyrkiet derimod anses YPG for at være en af landets hoved fjender, fordi de grundlæggende anses for at være en syrisk udgave af den tyrkisk-kurdiske gruppe, PKK – Det Kurdiske Arbejderparti. PKK står – i modsætning til YPG – på flere internationale terrorlister, men det er helt åbenbart at der er tætte relationer imellem grupperne.

Den tyrkiske reaktion på billederne har derfor også været særdeles voldsom. Den tyrkiske udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, sagde, efter at have set billederne, at denne praksis var uacceptabel, og at amerikanerne med deres brug af YPG-mærket reelt havde klædt sig i symbolerne for en terrororganisation.

Det amerikanske svar var i starten, at der blot var tale om en almindelig praksis for specialoperationsstyrkerne, som rutinemæssigt udveksler mærker med allierede på sådanne missioner – dels for at knytte bånd med de allierede styrker, og dels for at beskytte soldaterne ved at lade dem blende ind i den lokale gruppe de arbejder med. Efter kort tid valgte man dog at give ordre om, at soldaterne skulle fjerne de kurdiske mærker. Det amerikanske miltærs talsmand i Baghdad, Steve Warren, fortalte således, at brugen af disse mærker havde været ”unauthorized”, at det havde været ”inappropriate” at tage dem i brug, og at ”corrective action” var blevet taget for at sætte en stopper for det.

Soldaters påklædning til debat

Det er interessant at dvæle lidt ved nogle af de retlige elementer der tidligere har været på spil i tilfælde hvor soldater enten har arbejdet i ’ikke-standard’ uniformer, eller hvor de nationale skuldermærker har spillet en retlig rolle. På trods af, at der ikke er nogle åbenlyse juridiske problemer ved den amerikanske brug af YPG-mærkerne, har netop den slags fremgangsmåder tidligere ledt til kritik.

Klædt ud som Den Nordlige Alliance

På billederne offentliggjort i sidste uge sidder de amerikanske soldater ikke i deres velkendte fulde uniformer, og de kører ikke i deres velkendte armerede humvees. De er i stedet iklædt en blanding af forskellig uniformering – nogle gange over civilt tøj – og de opererer fra ladet af en Toyota Hilux. Det er et relativt almindeligt syn når det gælder ikke-statslige militser, men det er ikke lige hvad man normalt forbinder med statsligt militært udstyr. Tilgangen minder dog en hel del om de amerikanske specialoperationsstyrkers fremgangsmåde bl.a. i starten af krigen i Afghanistan, hvor de opererede side om side med krigerne fra Den Nordlige Alliance. Dengang var soldaterne klædt i lokalt tøj som svarede til Alliancens krigeres påklædning. Kritikken dengang gik derfor på, at de dermed ikke havde adskilt sig tilstrækkeligt fra civilbefolkningen (hvilket der dog kan sættes spørgsmålstegn ved) da man jo i internationale væbnede konflikter har en pligt til at adskille sig fra civilbefolkningen, hvis man ønsker at opnå kombattantstatus. I den nuværende konflikt er der dog ikke tale om en international væbnet konflikt, og derfor spiller reglerne om kombattant-status og adskillelse heller ikke ind. Det har dog ikke afholdt enkelte kritikere fra at påpege juraens grænser i denne sammenhæng også.

Dannebrog på skulderen

I Danmark har brugen af de små mærker på skulderen også spillet en væsentlig rolle i retlige debatter, hovedsageligt i forbindelse med den tilbagevendende debat om krigsfanger. I DR dokumentaren ’Den Hemmelige Krig’ blev det bl.a. brugt som en del af ’bevisførelsen’ for, at danske soldater kontinuerligt havde udleveret fanger til amerikanerne i Irak, at de var blevet spottet med deres dannebrog-mærke på skulderen. På samme måde var det også dannebrog-flaget på ærmet som – ifølge vidneudsagn – betød at lokale irakere involveret i den såkaldte ’Green Desert’ operation blev klar over, at det var danske soldater som de havde mødt den dag. Denne opmærksomhed blev central for, at sagen senere kom frem til den danske offentlighed og nu er under behandling ved højesteret. Det er derfor ikke helt ligegyldigt om soldaterne har deres nationale mærker på skulderen når de opererer, eller ej – eller om de bærer mærker fra andre lande eller grupper. Det skal dog understreges, at det ikke er ulovligt at undlade dette mærke, eller at bruge mærker fra allierede styrker, så længe man ellers lovligt adskiller sig fra civile på relevante tidspunkter, og ikke forsøger at give indtryk af, at have en anden retlig status i konflikten end hvad der reelt er tilfældet.

Terror og PKK

Et sidste interessant element i debatten om amerikanernes brug af YPG-mærkerne er YPG’s forbindelse til PKK og de danske regler om terrorstøtte. I Danmark viste en sag fra 2014, at PKK anses for at være en terrororganisation efter dansk ret, og at støtte til PKK derfor er ulovligt efter den danske straffelov. De anklagede i den konkrete sag blev godt nok frikendt – på grund af bevis problemer – men sagen fik bl.a. Enhedslisten til at påpege problematikken omkring, at samarbejde med PKK anses for terror, mens samarbejde med YPG udføres fra statslig hånd. I denne sammenhæng er det derfor særdeles interessant at vores tætte allierede – USA – har valgt at operere med YPG’s symboler på deres uniformer – hvilket alt andet lige må tolkes som en ret direkte støtte til, eller identifikation med, de kurdiske styrker. Det må derfor siges, at vi befinder os i en særdeles mærkværdig situation, hvor vi skal balancere utrolig nøje i den politiske håndtering omkring, hvor tæt vi arbejder med – og identificerer os med YPG – og hvordan vi håndterer deres tilknytning til PKK og konflikten i Tyrkiet.

Karadzics ’milde’ straf

For nogle uger siden blev den tidligere Bosnisk-Serbiske leder, Radovan Karadzic, dømt til 40 års fængsel for sin rolle i den bosniske borgerkrig i 1990’erne. Jeg har beskrevet afgørelsen i et tidligere indlæg på bloggen. Afgørelsen har siden da fået massiv kritik på ét bestemt punkt, nemlig den ’milde’ dom på 40 års fængsel. Her har en række ofre, Ngo’er og eksperter langet hårdt ud efter dommerne.

Den slags reaktioner er forståelige og forventelige. Det gælder særligt på det rent menneskelige plan, hvor man helt legitimt kan spørge sig selv, om 40 års fængsel virkelig kan være nok for en leder som har forsøgt at etnisk udrense ti-tusindevis af mennesker. På det strafferetslige plan kan man også helt rimeligt spørge, hvorfor Karadzic kun fik 40 år, når nu flere andre lavere rangerende forbrydere, med smallere forbrydelser, har fået livstid?

Historisk har vi kun har set en håndfuld livtidsdomme afgivet ved Jugoslavien-tribunalet (ICTY). Alle modtagere af sådanne domme har dog været lavere rangerende end Karadzic. Derfor ville det også være oplagt, at Karadzic havde fået livstid. Det er også relevant at bemærke, at livstidsdomme er noget mere almindeligt ved Rwanda-tribunalet (ICTR), hvor omkring 1/3 af alle tiltalte er blevet tildelt livstid. Det er der flere forklaringer på, men særligt reflekterer forskellen det forhold, at langt flere er blevet dømt for folkedrab i Rwanda end det var tilfældet i Jugoslavien. Denne forbrydelse anses generelt for at være mere strafværdig end de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden som de fleste ICTY-tiltalte er blev dømt for. Ser man altså isoleret på Karadzics handlinger – som en ledende skikkelse ansvarlig for bl.a. folkedrab – bør der altså ikke være nogen tvivl om, at havde domstolen fulgt sin egen retspraksis ville Karadzic have fået livstid. Det gjorde han dog ikke, og spørgsmålet er derfor hvorfor.

Karadzic opgav politik

Forklaringen på Karadzics milde dom kan findes i de formildende omstændigheder som dommerne har lagt vægt på i deres afgørelsen. Og her ses der nogle særdeles interessante overvejelser. Dommerne lagde nemlig eksplicit vægt på det forhold, at Karadzic indvilligede i at trække sig tilbage fra det politiske liv i Bosnien og holde sig væk fra medierne. Dette forhold mente dommerne havde en positiv effekt på fred og stabilitet i Bosnien, og man mente derfor, at dette udgjorde en formildende omstændighed som skulle belønnes. Det er sandsynligvis denne overvejelse som førte til at Karadzic fik en så relativt mild straf. Domstolen noterede også nogle mere almindelige formildende omstændigheder omkring god opførsel og medlidenhedsytringer, men disse elementer kan næppe have spillet den helt store rolle. Afgørelsen er derfor særdeles interessant, bl.a. fordi den kan påvirke ICC’s retspraksis fremadrettet. Her har man nemlig – i modsætning til ICTY – en specifik regel der tillader, at efterfølgende handlinger kan udgøre en formildende omstændighed som kan lede til en sænkelse af straffen. Med Karadzic sagen har vi nu set det hidtil klareste eksempel på, hvordan efterfølgende politiske handlinger kan reducere en straf.

Mildere straffe i fremtiden ved ICC?

Hvis vi ser lidt længere frem i tiden kan vi endda generelt forvente at se mildere straffe ved ICC. Det er særligt tilfældet når man tager i betragtning, at ICC vil behandle en større andel af ledere end tidligere, da man kun har kapacitet til at retsforfølge en håndfuld personer pr. situation.

Denne forventning skyldes to ting. For det første siger Romstatuttens artikel 77(1), at dommerne højst kan give en 30 års fængselsdom, mens en livstidsdom forbeholdes situationer hvor en sådan straf er ”justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.” Taget i betragtning af alle sager ved ICC må siges at være ret ekstreme, skal der altså noget ekstraordinært til, før livstidsdomme kan afsiges i fremtiden. Vi må dog ind til videre vente og se hvordan domstolen vælger at anvende reglen. Den anden grund til, at vi kan se flere milde domme ved ICC er, at anklagemyndigheden har haft væsentligt sværere ved at skaffe tilstrækkelige beviser til at retsforfølge tiltalte for et bredt katalog af forbrydelser. Det skyldes, at ICC simpelthen har mindre kontrol med de relevante områder og mindre politisk støtte til at foretage sin efterforskning. Det problem har ført til, at anklagemyndigheden har ført smallere sager som er lettere at bevise. Netop dette problem kan – i hvert fald delvist – forklare de to relativt milde domme som vi har set indtil videre. Oprørslederen Thomas Lubanga blev således dømt til 14 års fængsel for at rekruttere og anvende børnesoldater i sin oprørsbevægelse (mens resten af hans tiltale blev droppet), og Germain Katanga, en anden oprørsleder, blev dømt til 12 års fængsel for forbrydelser begået i forbindelse med et konkret angreb på landsbyen Bogoro. Dette angreb er dog næppe den eneste forbrydelse som Katanga har været involveret i. I dette perspektiv er Karadzics relativt milde straf altså ikke et særtilfælde, men måske et resultat som vi skal til at vende os til.

En god uge for International Strafferet

I denne uge afsagde to forskellige internationale straffedomstole i Haag to domme der på hver sin måde vil få stor betydning for eftertiden. Den ene afgørelse, som blev dækket tæt i medierne, kom fra Jugoslavien Tribunalet som dømte Radovan Karadzic til 40 års fængsel for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, og – vigtigst af alt – folkedrab. Den anden afgørelse, som fik knapt så meget medieomtale, var Den Internationale Straffedomstols (ICC) dom over Jean-Pierre Bemba Gombo, der blev fundet skyldig for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i forbindelse med konflikten i den Central Afrikanske Republik (CAR). Bemba Gombos fængselsstraf udmåles først senere. De to afgørelser er særdeles betydningsfulde på hver deres måde.

ICTY’s største sag er nu afgjort

Dommen over Radovan Karadzic er central fordi den slog fast, at den øverste politiske leder for de bosniske serbere, og dermed den mest prominente tiltalte ved ICTY (efter Serbiens tidligere præsident, Slobodan Milosevic, døde under sin retssag) var skyldig i stort set alle anklagepunkter. Kernen i afgørelsen er derfor, at vi nu har rettens ord for, at 1990’ernes systematiske etniske udrensninger i Bosnien, som i tilfældet Srebrenica udgjorde et decideret folkedrab, havde tråde hele vejen op til den øverste politiske ledelse, og at man kunne spore en fælles udrensningsplan der gik hele vejen op til Karadzic. Historisk er denne konstatering af helt central betydning. Konkret blev Karadzic fundet skyldig i 10 ud af 11 anklagepunkter (det frikendte punkt handlede om at klassificere de etniske udrensninger i en række byer som folkedrab) på baggrund af hans deltagelse i det der kaldes ’Joint Criminal Enterprise’. Det betyder grundlæggende, at dommerne vurderede at Karadzic havde indgået i en overordnet fælles plan om at ’rense’ visse områder i Bosnien for muslimer og kroater. Under denne plan blev Karadzic kendt skyldig for at have deltaget i flere mere specifikke handlinger. De mest iøjnefaldende var:

– at Karadzic blev dømt for sin rolle i terror-beskydningen af civilbefolkningen i Sarajevo mellem 1992 og 1995. Domstolen vurderede, at Karadzic havde haft kontrol med de relevante Bosnisk-Serbiske tropper og havde udstedt konkrete ordre.

– at Karadzic blev dømt for at have deltaget i tilfangetagelsen af FN personale under konflikten. I 1995 blev FN personale holdt fanget i militært følsomme områder og truet på livet i et forsøg på at stoppe NATO’s luftangreb. Disse handlinger anså domstolen for en krigsforbrydelse, og man vurderede at Karadzic havde spillet en central rolle i politikken.

– at Karadzic blev dømt for sin rolle i folkedrabet i Srebrenica. Domstolen konkluderede, at Karadzic havde magten til at forhindre massakren på de 8000 muslimske mænd og drenge, men i stedet havde godkendt at de blev dræbt. Domstolen konkluderede derfor, at Karadzic havde haft til hensigt at dræbe enhver kampdygtig muslimsk mand i Srebrenica, og at denne handling udgjorde et forsøg på at ødelægge den muslimske befolkning i området. Denne forbrydelse defineres som folkedrab, og Karadzic blev anset for at være en af arkitekterne bag forbrydelsen.

Stillingen er nu 3-1 ved ICC

Ugens anden gode nyhed var ICC’s dom over Jean-Pierre Bemba Gombo. Bemba Gombo blev kendt skyldig i forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser i forbindelse med hans lederskab af den såkaldte Mouvement de Libération du Congo (MLC). MLC havde begået en række voldsomme forbrydelser i den Central Afrikanske Republik (CAR) i 2002-2003, og domstolen vurderede, at Bemba Gombo, som den militære leder, havde haft effektiv kontrol over sine styrker og tilladt at de begik voldsomme og systematiske forbrydelser mod civile, herunder mord og voldtægter. Dommen er interessant af mange grunde, herunder på grund af ansvarsgrundlaget og dens særlige fokus på voldtægt som et krigsvåben. Dommen er dog særligt interessant fra ud et institutionelt perspektiv, fordi den blot er ICC’s fjerde dom, hvoraf en er endt med frikendelse.

ICC’s første dom faldt i 2012, da Thomas Lubanga Dyilo blev dømt for at bruge børnesoldater i hans oprørsbevægelse i det nordøstlige Demokratiske Republik Congo (DRC). Det var dog en ret smal afgørelse, som på grund af processuelle og bevismæssig udfordringer blev skåret helt ind til benet. Afgørelsen faldt næsten 10 år efter at domstolen var blevet aktiveret, og den var således længe ventet. Senere på året faldt så en frifindelsesdom til Mathieu Ngudjolo Chui – en anden oprørsleder i DRC – hvilket blev set som en katastrofe for domstolen. 10 år inde i dens levetid havde man nu to afgørelser, hvoraf den ene var meget smal og den anden var en frifindelse. Der blev derfor åndet lettet op i 2014, da domstolen fik dømt German Katanga for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, også i forbindelse med konflikten i DRC. Fortvivlelsen kom dog tilbage med forøget styrke senere samme år, da domstolens sag mod Kenyas præsident, Uhuru Kenyatta, faldt sammen. Nu begyndte de fleste at få en fornemmelse af, at domstolen måske slet ikke var i stand til at løfte den byrde som det internationale samfund havde pålagt den. Mandagens dom mod Bemba Gombo er altså en god nyhed for alle domstolens støtter, da vi her så kulminationen på en relativt vellykket proces (dog med visse skønhedsfejl) som ledte til en relativt bred og overbevisende domsfældelse. Bemba Gombos dom skal dermed – måske – ses som et første skridt mod en mere normaliseret proces, hvor vi vil opleve, at de fleste sager som anklagemyndigheden vælger tager op også fører til en nogenlunde acceptabel dom. Det er særligt i det lys, at denne seneste afgørelse skal ses, og det er derfor dommen bør fejres som en næsten ubetinget god nyhed for ICC.

Den Internationale Straffedomstol – Den Ultimative Kulturarvsbeskytter?

Tidligere på ugen afholdt Den Internationale Straffedomstol (ICC) en såkaldt ’confirmation of charges’ høring i sagen mod Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Sagen er interessant, fordi det er den første internationale straffesag som ikke vedrører fysisk skade mod mennesker. Sagen handler nemlig om det psykologiske traume – og den historiske skade – som er forårsaget gennem massive ødelæggelser af kulturarv i Timbuktu, Mali, i 2012.

Al Mahdi er født og opvokset nær Timbuktu og var, ifølge anklageren, i 2012 leder af den såkaldte ‘Hesbah’ – en ’moralsk brigade’ som havde til formål at indføre Ansar Dine’s islamiske ideologi i Mali. Specifikt er Al Mahdi anklaget for at have stået bag flere angreb på kulturelle/religiøse bygninger i Timbuktu, herunder ødelæggelsen af en række mausoleer, som alle (med en enkelt undtagelse) var optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Der er tale om gravsteder for flere af de såkaldte ”333 helgener” som byen er særligt kendt for.

Al Mahdi er egentlig anklaget for en forbrydelse som er lidt bredere end kulturarvsødelæggelse som sådan. Han er nemlig anklaget efter en paragraf som har et bredt fokus på at beskytte civile bygninger af en særlig beskyttelsesværdi karakter. Herunder falder de kulturelle, historiske og religiøse bygninger og monumenter som der er tale om. Forbrydelsen er beskrevet i Romstatuttens artikel 8(2)(e)(iv):

“Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;”

Krigen i Mali

Krigen i Mali begyndte i 2012, da Tuareg rebeller forsøgte at løsrive det nordlige Mali fra centralregeringen. Konflikten blev dog hurtigt mudret da en række islamiske grupper – herunder Ansar Dine, som Al Mahdi øjensynligt tilhørte – blev involveret. Det lykkedes disse rebel-grupper at erobre store områder i det nordlige Mali, hvilket inkluderede Timbuktu. Rebellerne blev dog slået tilbage i 2013, da franske soldater blev involveret i konflikten. Det er perioden i sommeren 2012 – hvor rebellerne havde kontrollen med Timbuktu – som sagen drejer sig om.

Tidligere sager

Det er ikke første gang at en international straffedomstol behandler en kulturarvs-forbrydelse. Ved Jugoslavien tribunalet blev flere forbrydere eksempelvis dømt for at have ødelagt kulturarv. Bl.a. blev ødelæggelsen af Mostar Broen anset for uproportionalt i forhold til dens militære værdi, og bombardementet af den gamle bydel i Dubrovnik blev anset for et ulovligt angreb på civilbefolkningen og civile bygninger. Den nuværende sag adskiller sig dog fra disse tidligere sager ved at fokusere netop på ødelæggelsen af kulturarv, frem for de mange andre forhold som var i spil i de andre sager. Det er en særlig interessant disposition fra anklagerens side, når man tager andre af nutidens konflikter i betragtning. Vi ser eksempelvis løbende at ISIL forårsager massive ødelæggelser af kulturarv i Syrien, hvilket måske bedst eksemplificeres ved de voldsomme ødelæggelser i oldtidsbyen, Palmyra. Anklageren nævnte da også dette forhold i hendes oplæg til sagen, og Al Mahdi-sagen viser, at disse forbrydelser tages særdeles alvorligt af ICC’s anklager.

Sagens status

Domstolens afgørelse på høringen er ikke kommet endnu, men på baggrund af høringens forløb må det forventes at man relativt hurtigt vil komme frem til, at en egentlig retssag kan startes op. Al Mahdi’s advokater lagde da heller ikke skjul på, at Al Mahdi havde deltaget i de relevante handlinger. De fokuserede i stedet på et argument omkring, at handlingerne var baseret på Al Mahdi’s religiøse overbevisning, og at man havde ødelagt bygningerne oven på de hellige grave frem for selve gravene. Denne argumentation – fik vi at vide – ville blive udfoldet yderligere ved den egentlige retssag. Det er svært at forestille sig, at forsvarene vil lykkes med denne strategi, men det bliver interessant at følge, hvordan domstolen vil bearbejde sin første rigtige kulturarvs-sag – og særligt hvordan man vælger at straffe Al Mahdi (forudsat selvfølgelig at han findes skyldig).

Selve høringen kan ses her:

Sagen kan generelt følges her:

ISIL’s folkedrab og internationale forpligtelser

I sidste uge vedtog EU-parlamentet en resolution der eksplicit klassificerede nogle af ISIL’s forbrydelser i Irak og Syrien som ’folkedrab’. Parlamentet erklærede at:

“the so-called ‘ISIS/Daesh’ is committing genocide against Christians and Yazidis, and other religious and ethnic minorities, who do not agree with the so-called ’ISIS/Daesh interpretation of Islam”.

Det er langt fra første gang at centrale internationale aktører har konstateret, at der foregår folkedrab i de ISIL-kontrollerede områder. Få uger tidligere, i januar 2016, vedtog Europarådet eksempelvis en resolution omkring såkaldte ’foreign fighters’, og i den sammenhæng erklærede Europarådets Parlamentariske forsamling at:

“States should act on the presumption that Da’ish commits genocide”.

Ligeledes forklarede den amerikanske præsident, Barack Obama, allerede i august 2014, at ISIL’s overgreb på den yasidiske minoritetsgruppe kunne udgøre et folkedrab. Konkrete sagde Obama at:

“ISIL forces […] have called for the systematic destruction of the entire Yezidi people, which would constitute genocide.”

Denne klare tilgang til folkedrabsforbrydelsen må siges at være noget af et nybrud. I 1994, for eksempel, var det nærmest umuligt at få Clinton-administrationen til at indrømme, at det der foregik i Rwanda var et folkedrab. Og amerikanerne har stadig idag, lige som flere andre lande, svært ved at beskrive de systematiske massakrer og fordrivelser af armenerne i det gamle Osmannerrige som et folkedrab. Det har dog øjensyneligt ikke været et så stort problem i denne konflikt.

Hvad er ’folkedrab’?

Man kan sige, at det politikerne reelt udtaler sig om idag er hensigten med ISIL’s forbrydelser, snarere end det er indholdet af disse forbrydelser. Der kan nemlig ikke rejses megen tvivl om, at ISIL rent faktisk begår tilstrækkeligt alvorlige og talrige forbrydelser – særligt mord – rettet bl.a. mod minoriteter som Yasidierne og Kristne. Dette forhold alene betyder dog ikke at et folkedrab er begået. Det element der er centralt for at kunne klassificere disse forbrydelser som ‘folkedrab’ er at forbryderne kan siges at have haft til hensigt helt eller delvist at ødelægge den befolkningsgruppe der er tale om – altså en national, etnisk, racemæssig, eller religiøst funderede gruppe. Da både yasidierne og den kristne befolkning ihvertfald udgør religiøst definerede grupper, og da ISIL’s handlinger og udtalelser kan tolkes derhen, at det netop er disse gruppers religion der gør dem til mål for systematisk udryddelse, er det også rimeligt at karakterisere sådanne forbrydelser som folkedrab.

Det bør dog nævnes, at det desværre ofte sker, at politikere bruger begrebet ’folkedrab’ i sammenhænge hvor det juridisk ikke hører hjemme. Lars Løkke Rasmussen, for eksempel, og i særdeleshed Naser Khader, har ofte forklaret, at Danmark – sammen med vores allierede – forhindrede et ‘folkedrab’ i Libyen i 2011. Det gjorde vi ikke. Det vi muligvis forhindrede dengang var ’forbrydelser mod menneskeheden’ – hvilket sådan set burde være slemt nok. Denne forbrydelse kan være lige så alvorlig som folkedrab, men den mangler det særlige karakteristika, at formålet med forbrydelsen er at ødelægge en national, etnisk, racemæssig, eller religiøs gruppe. I Libyen var der dog snarere tale om, at man ønskede at slå en politisk bevægelse ned, og ikke at man ønskede at ødelægge en af disse grupper. Og juridisk set er denne forskel ikke en helt ligegyldig.

Pligt til at hindre et folkedrab?

Ud fra et juridisk perspektiv er folkedrab særligt interessant fordi der findes en retligt bindende folkedrabskonvention der indledes med denne artikel:

“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.”

Denne artikel indeholder noget der ligner en juridisk forpligtelse til at forsøge at hindre og straffe folkedrab. Der har dog længe været tvivl om, hvorvidt reglen reelt havde et juridisk indhold, eller om den blot skulle forstås som en slags hensigtserklæring. Det spørgsmål blev besvaret i 2007, da Den Internationale Domstol (ICJ) – i en sag mellem Serbien og Bosnien – gjorde det klart, at artiklen har et reelt juridisk indhold med bindende forpligtelser.

ICJ forklarede dengang, at stater er juridisk forpligtede til at handle når folkedrab begås, og at denne forpligtelse består i, at staterne skal “employ all means reasonably available” for at forhindre forbrydelsen. En stat kan endda ifalde folkeretligt ansvar for et brud på denne forpligtelse, hvis den “manifestly failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, and which might have contributed to preventing the genocide.” Domstolen har altså gjort det klart, at man skal gøre hvad man rimeligvis kan i sådanne tilfælde, men den har også pointeret, at stater ikke må bryde folkeretten i sine bestræbelser på at hindre folkedrab.

Det er klart, at ikke alle stater kan have det samme ansvar i alle tilfælde. Det element forholdte domstolen sig også til, og den forklarede, at en række faktorer, så som den enkelte stats kapacitet, geografi og politiske forbindelser, spiller ind. Det vil sige, at da Danmark alt andet lige er geografisk længere væk fra konflikten end Tyrkiet, og har færre militære muligheder end USA, har vi også et mindre juridisk ansvar for at gribe ind. Hvor langt vores (og de andre landes) ansvar rækker er dog stadig meget svært at definere.

Kort sagt er der altså tale om, at det internationale samfund har en juridiske forpligtelse til at gøre ‘noget’ for at hindre folkedrabet i Syrien og Irak, men hvad der konkret skal gøres er noget uklart. På trods af denne uklarhed er forpligtelsen dog blevet endnu mere interessant nu, da flere og flere internationale aktører åbent vælger at definere ISIL’s handlinger som folkedrab, og derved implicit accepterer et sådant ansvar.

Dansk Folkepartis Folkeret

Det er sjældent, at Dansk Folkeparti udviser den helt store kærlighed til folkeretten og de internationale forpligtelser der følger med. Gennem årene har en række DF’ere udtalt sig endog meget kritisk omkring dette system, ofte med en tone af foragt eller ligegyldighed. Seneste eksempel kom tidligere på måneden, da DF’s udenrigsordfører (og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn), Søren Espersen, bedyrede, at han anså det for grundlæggende ligegyldigt, om Danmark gik lovligt eller ulovligt i krig i Syrien. Denne udtalelse er tidligere blevet bemærket på bloggen. Udtalelsen, og andre af samme skuffe, er dog mest interessante når de ses i deres større sammenhæng. Dansk Folkeparti ynder nemlig ofte både at kritisere folkeretten – og foreslå helt at ignorere den – og samtidig mene, at Danmark skal engagere sig på den internationale scene. Da Dansk Folkeparti f.eks. i 2012 foreslog at nedsætte en kommission der kritisk skulle gennemgå Danmarks folkeretlige forpligtelser, forklarede man samtidig, at Dansk Folkepartis kritiske holdning til folkeretten ikke måtte forstås derhen at Danmark ikke skulle tage aktiv del i det internationalt samarbejde. Tværtimod, Danmark skulle fortsat være et ”stærkt medlem af det internationale samfund”. Men da Danmark nu engang er et utroligt lille land, kan det være svært at se præcist hvordan det skal foregå. Vi kan jo helt åbenlyst ikke gennemtvinge vores vilje med rå magt. Og hvis vi nægter at anerkende de helt fundamentale spilleregler for det internationale samfund, kan vi så på længere sigt få andre lande til at tage os alvorligt? Kort sagt, kan man som småstat både være aktiv og indflydelsesrig på den internationale scene, og samtidig tillade sig at bryde reglerne for samarbejdet når de ikke passer os? Det er det spørgsmål som Dansk Folkeparti – med deres snart lange tradition for at ville underminere folkeretten – skylder svar på.

FN mandater er ligegyldige

Som antydet ovenfor blev det tidligere på måneden annonceret, at den danske regering overvejede at sende specialstyrker til Syrien. For Folketingets øvrige partier blev det mulige folkeretlige mandat for en sådan mission derfor et centralt spørgsmål, men det var mildt sagt ikke tilfældet i Dansk Folkeparti. Her gjorde partiets udenrigsordfører, Søren Espersen, det klart at ”[d]et der med FN-mandat har aldrig rigtig interesseret os. Det må de selv om. Hvis vi synes, det er en rigtig ting at gøre, så er det ligegyldig for os, om der er FN-mandat eller ej”. Man kan måske komme Espersen lidt i møde her ved at påpege, at et FN-mandat nok slet ikke er nødvendigt i denne sammenhæng. Men det var nok ikke lige det Espersen mente. Han mente nok snarere, at Dansk Folkeparti simpelthen er ligeglade med, om Danmark går lovligt eller ulovligt i krig. Det må siges at være en interessant betragtning, særligt når den kommer fra formanden for Det Udenrigspolitiske Nævn. Det er dog ikke første gang, at Espersen har udtalt sig på denne måde.

Folketinget bestemmer selv om krige er lovlige eller ulovlige

Går man tilbage til sommeren 2015, da den nytiltrådte Venstre-regering besluttede sig for at nedlægge Irak-kommissionen, kunne man ligeledes finde en række udtalelser fra Espersen, som må siges kraftigt at udfordre folkerettens legitimitet. Espersen forklarede i denne sammenhæng, at Folketinget faktisk slet ikke kan bryde folkeretten. Siger internationale regler ét, og gør folketinget noget andet, ja, så er der ikke tale om et brud, da folketingsbeslutninger pr. definition er lovlige. Som Espersen skrev dengang:

”Når Folketinget beslutter at sende danske soldater i krig, så er det lovligt, og så er vores deltagelse lovlig. Alt andet er snak.”

Det må siges, at være en frisk tilgang til juraen. Espersen fortalte desuden Politiken, at han faktisk slet ikke kunne se, hvilke regler der skulle være overtrådt (FN Charteret). I samme åndedræt førte han diskussionen over på de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, som han heller ikke kunne finde relevante regler for (fjerde genevekonvention). På spørgsmålet om Espersen da slet ikke anerkendte folkeretten, svarede han således: ”Hmm… Ikke hvis den strider imod dansk lovgivning.”

Krigsretten er hysterisk

Hvis vi bliver lidt i sammen boldgade, kan man notere sig at også DF’s forsvarsordfører, Marie Krarup, har en række interessante perspektiver særligt på den humanitære folkeret. Dette regelsæt regulerer hvordan krig må føres, og det er et emne Krarup ofte har udtalt sig om. Hendes holdning står da også knivskarpt: Den humanitære folkeret gør det alt for bøvlet at gå i krig, og den er grundlæggende mest til besvær. Det er særligt reglerne om fangeoverførsler som Krarup har set sig sur på, men man må dog forstå, at hele kataloget af rettigheder er noget skidt. I sommeren 2015 karakteriserede Krarup således Geneve konventionerne på denne måde:

”Hele dette rettighedskompleks, som bliver kørt ud over området, skaber stor forvirring. Det morads skal der ryddes op i. Konventioner dur ikke i virkeligheden. De er overhysteriske, man er nødt til at føre krig på en fornuftig måde.”

Krarup kan meget vel have ret i, at krigsreglerne kunne have gavn af en opdatering på visse områder, men at de slet ikke ”dur”, og generelt er udtryk for hysteri, det er en alvorlig anklage.

EU-ret, menneskeret og flygtningekonventioner kan ignoreres

Hvis vi breder os lidt ud og ser eksempelvis på EU-retten, så kan man hurtigt konstatere, at DF’s tilgang til denne retsorden falder ind i en rytme som kan genfindes på andre beslægtede områder, særligt når det gælder menneskerettigheder og flygtningeret. Dansk Folkepartis synspunkter synes her at være nogenlunde de samme, nemlig, at når sådanne regler går Danmark (eller DF’s politik) imod, ja, så må vi bryde reglerne. Et centralt eksempel er her den såkaldte Metock-dom fra 2008 som skabte massiv debat i Danmark. Dengang stod Dansk Folkeparti på spring for at tage et opgør med EU-retten og de argumenterede åbent for helt at ignorere dommen og den bagvedliggende retsorden. Vi har set lignende initiativer både før og siden vedrørende den Europæiske Menneskerettighedskonvention og den tilknyttede domstol. Her har særligt udvisningsspørgsmål givet DF’ere lyst til at ignorere reglerne, og nogle gange forslås det endda, at vi simpelthen bør nedlægge Menneskerettighedsdomstolen. Noget lignende sker også ofte når flygtningekonventionen diskuteres. Her har Dansk Folkeparti også været utilfredse med reglerne, og man har derfor gerne villet gå til stregen – og lidt over, hvis det var nødvendigt for at rette op på den slags.

Samlet set mener Dansk Folkeparti altså, at Danmark skal være et ”stærkt medlem af det internationale samfund”, og man må forstå, at deres kritik af folkeretten ikke må tolkes i anden retning. Samtidig har de dog den holdning, at folkeretten grundlæggende er ligegyldig når det handler om, hvorvidt Danmark går lovligt eller ulovligt i krig, at Folketinget pr. definition ikke kan bryde folkeretten, at folkeretten slet ikke bør anerkendes hvis der er konflikt mellem dansk og international ret, at krigsreglerne er hysteriske og at EU-retten, menneskerettighederne og flygtningekonventioner kan ignoreres når de er ubelejlige. For mig at se, er det meget svært at få disse ender til at mødes.

Amnesty International: Rusland går målrettet efter civile i Syrien

Amnesty International udgav idag rapporten ’”Civilian Objects Were Undamaged” Russia’s Statements on its Attacks in Syria Unmasked’ omkring Ruslands luftkampagne i Syrien. I rapporten anklager Amnesty i ret klare vendinger Rusland for at gå efter civile mål under deres luftoperationer. Hvor man før har talt om, at Rusland måske ikke har taget tilstrækkelig hensyn til civile når man har udført bombninger, skriver Amnesty i denne rapport ret klart, at civile tab kan have været hensigten med visse angreb. Rapporten konkluderer således:

“In some attacks, the Russian armed forces appear to have directly attacked civilians or civilian objects by striking residential areas with no evident military objective and even medical facilities, resulting in deaths and injuries to civilians. In others, they seem to have attacked military objectives and civilian objects without distinction, or caused disproportionate harm to civilians when striking military targets. Such attacks may constitute war crimes.” (min fremhævelse)

Amnesty noterer sig også, at russerne anvendte våben på en måde der ikke har gjort det muligt at adskille civile fra militære mål. Amnesty skriver:

“There is also evidence that they unlawfully used unguided bombs in densely populated areas and inherently indiscriminate cluster munitions.”

Konklusionerne tyder altså på, at Rusland kan have begået en række krigsforbrydelser i forbindelse med deres operationer i Syrien.

Fokus og metode

Amnesty’s rapport redegør for 6 konkrete angreb som fandt sted omkring civile områder, inklusiv et hospital. Amnesty vurderer at ialt 122 civile mistede livet under disse angreb. Man noterer sig i den forbindelse, at Rusland slet ikke har anerkendt at have ramt civile i Syrien.

Et eksempel på et af de angreb som bliver undersøgt i rapporten er et angreb på en markedsplads i byen Ariha, nær Idlib. Her fortælles det, at 49 civile mistede livet efter 3 missiler ramte markedspladsen. Amnesty har dette tal fra en lokal gruppe kaldet Ariha Today. Herudover har Amnesty haft adgang til video klip og billeder taget efter angrebet.

Det er værd at bemærke, at Amnesty’s rapport er skrevet på baggrund af det de kalder ’remote’ research. Dette begreb dækker grundlæggende over, at Amnesty ikke selv har haft adgang til de berørte områder, og at man derfor har måtte læne sig op af andre kilder. Man har således baseret sine analyser på telefoninterview med vidner, samtaler med representanter for lokale menneskerettighedsorganisationer, våbeneksperter og lignende, ligesom man har gennemset film, billeder og øvrige materialer samlet fra en række offentlige myndigheder, FN-organer, mediekilder mv.

Hele rapporten kan downloades her:

Rwanda tribunalet lukker og slukker

I sidste uge afsagde Rwanda tribunalet – International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) – dets sidste afgørelser. Det skete i en række appelsager mod bl.a. den tidligere familieminister under folkedrabet, Pauline Nyiramasuhuko. Tribunalets sidste gerning blev således at reducere hendes og to medskyldiges straf fra livstid til 47 års fængsel, ligesom tre øvrige forbryderes straffe blev reduceret, hvilket (på grund af allerede afsonet tid) betød at de omgående måtte løslades. Dermed lukker og slukker det tribunal som gennem mere end 20 år har retsforfulgt centrale personer involveret i folkedrabet i Rwanda i 1994.

Straffede kun en brøkdel

Det tog kun ca. 100 dage at udrydde omkring 800.000 mennesker i Rwanda. Det skete i et land med en befolkning på blot 8 mio. mennesker. Tutsierne – den minoritetsgruppe som var mål for folkedrabet – blev reduceret til kun omkring 1/4 af dets oprindelige størrelse, og hutuerne blev for al evighed forbundet med et folkedrab af helt uforståelige dimensioner.

Alle forbryderne involveret i folkedrabet er selvsagt ikke blevet straffet ved ICTR. Kun knapt 100 personer har reelt været i tribunalets søgelys og kun lidt over 60 er blevet dømt. Dette inkluderer dog de mest skyldige personer, så som Jean Kambanda, Premierminister i Rwanda under folkedrabet, og Théneste Bagosara, den magtfulde directeur de cabinet i Forsvarsministeriet som orkestrerede folkedrabet. Langt de fleste forbrydere har tribunalet dog måtte ignorere. Det var simpelthen en nødvendighed i så stor katastrofe, hvor mere end 100.000 personer kan have begået forbrydelser. Derfor har Rwanda selv – sammen med flere andre lande – afholdt mange nationale retssager, ligesom man aktiverede det såkaldte Gacaca system – et (reformeret) traditionelt retssystem, hvor lokale afdelinger kunne håndtere lokale forbrydelser. Det er herigennem at langt de fleste forbrydere er blevet straffet.

Arven fra ICTR

Mange har gennem tiden lovprist ICTR for dets rolle i at hindre straffrihed i Rwanda, hvilket de mener har skabt både en afskrækkende effekt samt faciliteret forsoning. Tribunalet lovprises også for at have sat folkedrab på den internationale dagsorden, hvilket bl.a. førte til etableringen af Den Internationale Straffedomstol i 2002. Endelig glæder mange sig over den solide retspraksis tribunalet har skabt, som vil forme det internationale retssystem i mange år fremover. Det påpeges bl.a. ofte, at ICTR var det første internationale tribunal der straffede et tidligere statsoverhoved for folkedrab, ligesom man ved ICTR besluttede at voldtægt kunne udgøre en folkedrabshandling.

Kritik af tribunalet

Kritikere af tribunalet har ofte peget på prisen for retssagerne og den langsommelige proces som nogle af de mest problematiske elementer. For fattige afrikanere har et priskilt på omkring 2 milliader dollars lignet en absurditet. For dog at tilføje lidt perspektiv kan man notere sig, at denne pris – for et tribunal der i mere end 20 år har arbejdet med et komplekst folkedrab – har kostet hvad der svarer til den forventede indtjening for den nye Star Wars film. Om det er meget eller lidt er nok en smags- og perspektivssag.

Generelt har det været et problem for tribunalet, at der ikke var resourcer nok til at gennemføre fuldstændige retssager inden for en rimelig tidshorisont. Det har ført til brugen af såkaldte ’plea-bargain’ aftaler, hvilket grundlæggende betyder, at forbrydere der var villige til at indrømme visse forbrydelser kunne få dele af deres anklagepunkter droppet. På den måde blev deres sager mere håndterbare, hvilket havde den pris, at man ikke længere fik det fulde billede af deres og landets forbrydelser. Dette noget uskønne forløb har – i mine øjne – været nødvendig for overhovedet at kunne gennemføre mange af sagerne ved tribunalet, men det er en politik der har været særdeles kontrovesiel og som til tider har været gennemført på en uheldig måde.

Det måske mest problematiske element ved ICTR har dog ikke været tribunalets arbejde som sådan, men snarere den konteks hvori tribunalet blev født. Det er ikke gået over hovederne på folkedrabets mange ofre, at tribunalet blev etableret i en situation hvor det internationale samfund havde svigtet. Det internationale samfund havde set passivt til, mens Rwandan Patriotic Front (RPF, den Tutsi-dominerede milits som nu er det regeringsbærende parti) selv måtte kæmpe sig frem til sejr. Først da det hele var overstået blev ICTR etableret for at straffe de skyldige, og denne historiske baggrund har ligget som en tung dyne over hele ICTR’s virke.

Victor’s justice?

Et centralt element der kan komme til at definere den fremtidige fortælling om ICTR’s arbejde er dets ensidige fokus på Hutu’ernes forbrydelser. Mens der grundlæggende var tale om et massivt folkedrab begået af hutuer mod tutsier i Rwanda i 1994, er der meget der tyder på, at RPF-soldater også begik massive forbrydelser. Disse er dog stort set blevet ignoreret af tribunalet. På den måde minder situationen meget om 2. verdenskrig og tribunalerne i Nürnberg og Tokyo. På trods af at vi alle ved, at de allierede begik alvorlige forbrydelser under krigen – tænk blot på bombardementerne af Dresden og Tokyo, samt Sovjetunionens utallige udskejelser – har man valgt at ignorere denne synd, og i stedet fokuseret 100 % på den mest skyldige part. Denne form for ’victor’s justice’ er således blevet en del af fortællingen om de internationale tribunaler, og noget tyder på at det vil fortsætte.

Det er ikke helt slut endnu

Selv om ICTR nu lukker sine døre, betyder det ikke at alle forhold er afsluttet. Der er etableret en ’Mechanism for International Criminal Tribunals’ som vil behandle restsager og ad hoc problemer fremadrettet, ligesom den vil skulle håndtere vidner, eventuelt nye beviser, klager og lignende. Denne ’mekanisme’ skal også administere ICTR’s arkiv, hvilket er særligt interessant, da der meget vel kan ligge materiale her, som implicerer RPF-folk i forbrydelser. Det er nok derfor at Rwanda’s regering har insisteret på at få udleveret materialet. Det er dog foreløbigt blevet afvist, og materialet forbliver således ved mekanismen i Arusha, Tanzania, i noget tid endnu.

Sikkerhedsrådet vedtager Resolution om bekæmpelse af ISIL

FN’s Sikkerhedsråd vedtog i går enstemmigt en resolution der i skarpe vendinger fordømte en række terrorangreb foretaget af ISIL, heriblandt angrebet i Paris. Rådet opfordrede i den forbindelse til en massiv indsats mod denne og andre terrorgrupper. Resolutionen blev beskrevet ved mødet som et centralt skridt imod etableringen af en bred og effektiv international indsats mod ISIL’s globale terrorisme.

Et interessant perspektiv i resolutionen er, at ISIL beskrives som en “global and unprecedented threat to international peace and security” (min markering). Hertil tilføjes det dog, at andre grupper, så som Al-Nusra fronten og Al-Qaida “also constitute a threat to international peace and security”. ISIL er altså ikke helt alene.

Kernen i resolutionen er dog en bred opfordring til en styrket indsats mod terrorisme i de ISIL-kontrollerede områder. Rådet:

”Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures […] on the territory under the control of ISIL [….] to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts [….] and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria;”

I forlængelse af denne opfordring opfordrede Rådet yderligere sine medlemmer til at ”intensify their efforts to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and Syria and to prevent and suppress the financing of terrorism”.

Resolutionen lyder således som et startskud til en bredere og mere koordineret kamp mod ISIL end hvad vi har set tidligere.

Læse hele resolutionen og et resumé af debatten her.