Retssikkerhed i Grønland

Advokatrådet har valgt at sætte fokus på retssikkerheden i det grønlandske retsvæsen i en rapport, der forventes færdig i slutningen af 2016. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Baggrunden for projektet er, at det efterhånden er 12 år siden, at Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav sin betænkning, og at Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”service-eftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen, blandt andet i lyset af de lovændringer, som blev gennemført i 2010 i forlængelse af kommissionens forslag.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som med inddragelse af advokater baseret i Grønland, relevante grønlandske myndigheder og organisationer samt myndigheder og politikere i Danmark skal identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Hvis væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer identificeres, skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan de løses.

Arbejdsgruppen har i april været i Grønland for at holde en række møder med de relevante parter i Grønland – blandt andet advokaterne, domstolene, Kriminalforsorgen, Inatsisartut, Naalakkersuisut og NGO’er.

Endvidere er der afholdt en række tilsvarende møder med de relevante parter i Danmark.

På baggrund af de indsamlede oplysninger udarbejdes en rapport med anbefalinger til, hvordan eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer kan løses. Advokatrådets rapport forventes som nævnt færdig og klar til offentliggørelse i slutningen af 2016.

Arbejdsgruppen består af advokat Martin Lavesen, medlem af Advokatrådet, advokat Iben Winsløw, medlem af Advokatrådet, advokat Jens Klokhøj, medlem af Advokatrådet, advokat Peter Schriver, formand for Grønlands Advokatforening og medlem af bestyrelsen for Advokatsamfundets 1. kreds, monitoreringschef Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder, generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, og afdelingschef Nicolai Pii, Advokatsamfundet.

Eventuelle synspunkter, forslag, idéer mv. kan sendes til arbejdsgruppen via Advokatsamfundet.

 

Retssikkerhed i Grønland

I 2004 afgav Den Grønlandske Retsvæsenskommission efter 10 års arbejde sin betænkning om det grønlandske retsvæsen, og kommissionens forslag blev efterfølgende gennemført lovgivningsmæssigt ved vedtagelsen af en ny kriminallov og retsplejelov for Grønland i 2010.

Der har efterfølgende været fokus på især sagsbehandlingstiderne ved de grønlandske retter, ligesom ordningen med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester, som var et særligt opmærksomhedspunkt for kommissionen, er blevet kritiseret.

På den baggrund og da det efterhånden er 12 år siden, at kommissionen afgav sin betænkning på grundlag af et omfattende udrednings- og analysearbejde, har Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”serviceeftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave med særlig inddragelse af de i Grønland baserede advokater og relevante grønlandske myndigheder og organisationer at identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Hvis der identificeres væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan løses.

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder samt Advokatsamfundets Sekretariat, er i Grønland den 12. – 15. april 2016 for at afholde en række møder med personer, advokater, myndigheder og organisationer for at høre deres opfattelse af eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen.

Projektet er finansieret af Dreyers Fond.