Må Danmark udvide den militære aktion mod Islamisk Stat til Syrien?

Helt som ventet er den nye regering tilsyneladende ved at åbne op for, at den igangværende danske indsats mod Islamisk Stat /ISIL i Irak – der primært består af et F-16 bidrag – vil blive udvidet til Syrien. Som det sikkert er nogle bekendt, har den britisk regering reageret på terrorangrebet i Tunesien, der kostede et større antal britiske statsborgere livet, ved at indikere, at den gerne ser, at britiske jagerfly angriber Islamisk Stat i Syrien.

Hvis Danmark (og UK) begynder at anvende militær magt mod Islamisk Stat i Syrien vil vi slutte os til USA og Canada, der i et stykke tid har bekæmpet de radikale islamister i såvel Irak som Syrien. Den daværende Thorning-regering afviste konsekvent at udvide indsatsen mod Islamisk Stat i Irak til Syrien, og det gjorde den blandt andet med den begrundelse, at en sådan udvidelse ville være uforenelig med folkeretten. Som berørt andetsteds er denne blogger ikke enig i, at folkeretten skulle stille sig afgørende i vejen for en militære aktion mod Islamisk Stat i Syrien.

Den eksisterende danske indsats mod Islamisk Stat i Irak baserer sig folkeretligt på et samtykke fra den irakiske regering, men hvis indsatsen udvides til Syrien skal det folkeretlige grundlag umiddelbart hentes i udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar. Islamisk Stats territoriale erobringer i Irak er at anse som et væbnet angreb på Irak, der primært udgår fra syrisk territorium, og som har udløst en irakisk ret til selvforsvar mod Islamisk Stat i Syrien. FN-pagten åbner i art. 51 op for, at selvforsvar kan udøves kollektivt og derfor er der ikke noget afgørende i vejen for, at den irakiske regering kan anmode andre stater, herunder Danmark, om at bistå Irak med at udøve sit selvforsvar mod Islamisk Stat i Syrien. Som berørt andetsteds på bloggen er i hvert fald de canadiske angreb på Islamisk Stat i Syrien da også baseret på udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar. For en diskussion af den amerikanske begrundelse for at bruge magt mod medlemmer af Islamisk Stat i Syrien, se her.

For at være forenelige med udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar vil eventuelle danske angreb i Syrien dog alene kunne rette sig mod Islamisk Stat og ikke andre organisationer, såsom Al-Nusra, eller Assad-regimet. Herudover kræves, at Irak anmoder Danmark om at bistå det med at forsvare sig selv i Syrien.

 

 

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *