Folkeretligt grundlag for US SOF operation mod ledende IS medlem i Syrien

Internationale medier rapporterer, at amerikanske specialstyrker har gennemført en målrettet operation mod et ledende medlem af Islamisk Stat (eller ISIL) – Abu Sayyaf – i den østlige del af Syrien. Se bl.a. historien i NY Times. Det er endnu ikke helt klart, hvorledes amerikanerne baserer sådanne operationer folkeretligt, men der er en række muligheder.

FN Pagten foreskriver som bekendt i art. 2 (4), at stater ikke må gøre brug af magt i deres internationale relationer, og Pagten indeholder kun to udtrykkelige undtagelser hertil. Den ene er en resolution fra Sikkerhedsrådet og den anden er udøvelsen af selvforsvar. Herudover kan en stat give samtykke til andre staters brug af magt på deres territorium.

Der foreligger ikke nogen FN resolution, der autoriserer brug af magt i Syrien, og amerikanerne oplyser selv, at de ikke har bedt om syrisk samtykke til at gennemføre operationen mod Abu Sayyaf. Det efterlader alene retten til selvforsvar.

Jeg har tidligere beskrevet, at USA fortsat anser sig selv for berettigede til at gøre brug af magt i selvforsvar mod påståede medlemmer af Al Qaida på baggrund af terrorangrebene den 11. september 2001 (se bl.a. Journal of Conflict and Security Law fra 2014), og det ser ud til, at amerikanerne mener, at 11. september også kan anvendes som grundlag for angreb mod Islamisk Stat rundt omkring i verden. Det indikerer John Bellingers indlæg efter operationen mod Abu Sayyaf på Lawfareblog i hvertfald. Efter min opfattelse er dette en meget tvivlsomt grundlag, og som beskrevet andersteds (se bl.a. her) vil det efter min mening være mere nærliggende at gøre gældende, at angreb på Islamisk Stat i Syrien kan begrundes i udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar. Det er som beskrevet tidligere her på bloggen også det grundlag, som Canada anvender til støtte for sine operationer mod netop Islamisk Stat i Syrien.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

One thought to “Folkeretligt grundlag for US SOF operation mod ledende IS medlem i Syrien”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *