Canada udøver irakisk selvforsvar og bomber IS i Syrien

Det canadiske luftvåben er netop begyndt at bombe Islamisk Stat i Syrien, og USA er herved ikke længere den eneste stat, der bruger magt mod IS i såvel Irak som Syrien. Den canadiske beslutning om at udvide engagementet mod IS blev vedtaget i marts, og den canadiske regering har begrundet beslutningen med henvisning til, at IS efter canadiernes opfattelse udgør en seriøs terrortrussel mod Canada, dets allierede og at man ikke kan lade IS etablere et ‘safe haven’ i Syrien. Folkeretligt lader canadierne dog til at basere deres engagement i Syrien på udøvelse af kollektivt selvforsvar i henhold til art. 51 i FN Pagten. I en ophedet debat i det canadiske parlament udtalte den canadiske statsminister Harper i hvert fald at “Canada is taking this action because Iraq is asking for protection from ISIL, which is launching its attacks from Syria.” (se link oven for). Som redegjort for andetsteds kan der efter denne bloggers opfattelse godt argumenteres for, at en international koalition af stater kan udøve irakisk selvforsvar mod IS i Syrien. Den danske regering har som bekendt indtil videre afvist, at danske fly vil blive sat ind i Syrien.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

3 thoughts to “Canada udøver irakisk selvforsvar og bomber IS i Syrien”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *