Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 28

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.
ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Tirsdag d. 30. juli afsagde Den Europæiske Menneskerettigheds domstol dom i sagen Khoroshenko v. Russia. Domstolen fandt, at artikel 8 om retten til respekt for privat og familieliv var blevet krænket. Læs hele dommen her.
  • Onsdag den 1. juli afsagde Østre Landsret dom i den omtalte Mansour-sag der omhandlede fremme af terrorvirksomhed. Tiltalte blev idømt en straf på 4 års fængsel, og blev endvidere frataget sin danske statsborgerskab og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Læs mere om dommen her.
  • Fredag den 3. juli har det islandske parlament, Altinget, på linje med Norge og Sverige nu også besluttet at fjerne den såkaldte blasfemiparagraf. Også I Danmark har paragraffen var til debat flere gange.

 

HØRINGER

Justitsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) i høring. Høringsfristen er sat til d. 3. august 2015. Se høringsudkast, høringsbrev og høringsliste her.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

  • Folketingets Ombudsmand fastslår, at artikel 12 i FN’s børnekonvention om et barns ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører barnet, også gælder for elever på privatskoler og efterskoler, som skolerne ønsker at bortvise eller udskrive. Læs udtalelsen her.
  • Endvidere finder Folketingets Ombudsmand det særdeles kritisabelt, at en journalist der i december 2014 bad Justitsministeriet om aktindsigt i et enkelt dokument i den såkaldte Eritrea-sag, måtte vente 4 måneder på at få dokumentet udleveret. Læs mere her.
  • Justitsministeren har besluttet at nedsætte en særlig indsatsgruppe bestående af Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Københavns Politi, Statsadvokaten i København og Politiets Efterretningstjeneste. Det sker med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for indsatsen over for personer, som gennem deltagelse i den væbnede konflikt i Syrien og Irak udgør en trussel mod Danmark. Læs mere om den særlige indsatsgruppe mod syrienkrigere her.
  • Institut for menneskerettigheder efterlyser klarere danske retningslinjer på området for lovlig forskelsbehandlings mellem kvinder og mænd. Læs mere her.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *