Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 32

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.   SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.   Besvarelse af udvalgsspørgsmål REU, Alm.del […]

Read More

Ny nedre grænse for umenneskelig behandling?

Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fornyligt afsagt en vigtig dom om artikel 3, ifølge hvilken ingen må underkastes tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. Sagen omhandlede to unge mænd, hvoraf den yngste var 17 år, der begge havde fået en stukket en lussing under deres tilbageholdelse af det belgiske politi. De to mænd, […]

Read More

Søren Espersen om Folketinget, folkeretten og jurister

“Politikens netavis bringer dags dato et ‘interessant’ interview med Søren Espersen (DF). Espersen, der parentes-bemærket nu er formand for Udenrigspolitisk Nævn, udtaler bl.a. følgende: “Indtil en højere instans end Folketinget har dømt Danmark til, at indsatsen er ulovlig, så er den lovlig. Der er altid jurister, der mener alting. Man kan få jurister til at mene, hvad […]

Read More

FN rapport om krigen i Gaza i 2014 er udkommet

Idag udkom den såkaldte ‘Commission of Inquiry’ rapport om krigen i Gaza i 2014. Rapporten var bestilt af FN’s Human Rights Council, og den gennemgår konflikten både faktuelt og juridisk. Grundlæggende konkluderer rapporten, at der er grund til at formode, at begge parter i konflikten overtrådte krigens regler på en måde som kunne udgøre krigsforbrydelser. Rapporten […]

Read More

Flyvske personoplysninger

I Berlingske Tidende har man kunnet læse om det lovforslag, som regeringen har fremsat vedrørende behandling af oplysninger om flypassagerer. Lovforslaget kan læses hér. Lovforslaget indebærer bl.a., at Politiets Efterretningstjeneste (PET) får adgang til de oplys-ninger om flyrejsende, som luftfartsselskaber registrerer om passagerer og besætningsmed-lemmer i forbindelse med rejser til og fra Danmark (såkaldte PNR-oplysninger). […]

Read More