Søren Espersen om Folketinget, folkeretten og jurister

“Politikens netavis bringer dags dato et ‘interessant’ interview med Søren Espersen (DF).

Espersen, der parentes-bemærket nu er formand for Udenrigspolitisk Nævn, udtaler bl.a. følgende:

“Indtil en højere instans end Folketinget har dømt Danmark til, at indsatsen er ulovlig, så er den lovlig. Der er altid jurister, der mener alting. Man kan få jurister til at mene, hvad det skal være.”

Og på spørgsmålet om, hvorvidt Espersen anerkender folkeretten svarer han: “Hmm… Ikke hvis den strider imod dansk lovgivning.

For flere udtalelser i samme duer, se interviewet her.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *