Vil regeringen nedprioritere forebyggelse af terror?

Eu fremkom umiddelbart før jul med et direktivforslag om bekæmpelse af terrorisme til erstatning for Rådets rammeafgørelse fra 2002. Danmark har gennemført rammeafgørelsen fra 2002 i flere terrorpakker og er på grund af retsforbeholdet ikke omfattet af det nye direktiv, der i visse af sine forslag til kriminaliseringer går ret vidt i beskrivelsen af, hvad […]

Read More