Aflytning af advokater

 

 

Det er et helt fundamentalt princip for advokater, at deres klienter kan betro sig til dem uden at risikere, at deres betroelser går videre til andre, hvad enten der er tale om forretningsmæssige overvejelser, private forhold, eller strafbare forhold. Folk skal kunne gå til deres advokat for at få et godt råd uden at frygte, at deres betroelser går videre til uvedkommende og bliver misbrugt. Det er et fundamental anerkendt retsprincip i de vestlige demokratier. I princippet. Men dette princip er blevet alvorligt udfordret på det seneste, da det er blevet kendt, at efterretningstjenerstene i adskillige lande som f.eks. Holland og England har aflyttet advokaters samtaler mellem dem og deres klienter i årevis i øvrigt uden dommerkendelser og uden særlig grund.

Et Hollands advokatkontor, der var blevet aflyttet, anlagde sag mod den Hollandske stat for denne krænkelse med støtte fra det internationale Advokatsamfund. Den 1. juli afsagde  byretten i HAAG så en dom, der slår fast, at denne aflytning har været ulovlig og retten har givet Staten 6 måneder til at udarbejde regler, der forhindrer en sådan aflytning uden en nøje vurdering af nødvendigheden heraf af en uafhængig instans.

Det er en meget vigtig afgørelse i tider, hvor terrortruslen i stigende omfang bruges til at begrunde afvigelser fra retssikkerhedsgarantier, der skal hindre overvågning og aflytning i større og større omfang uden konkret og tvingende begrundelse herfor.

Sysette Vinding Kruse

Kriminalretlige vinkler Sysette Vinding Kruse er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg. Herudover er Sysette advokat i advokatfirmaet Homann, ligesom hun bestrider en lang række formandsposter i forskellige fonde og selvejende institutioner. Sysette er Dr. Jur. Fra Københavns Universitet med afhandlingen”, "Erhvervslivets Kriminalitet” og tidligere lektor på KU. Sysette beskæftiger sig primært med strafferet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *