Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 29

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

Da perioden har været domineret af valg, og da Folketinget holder sommerferie, vil mængden af relevante nyheder, arrangementer, domme mm være begrænsede i denne periode.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  • Den 7. juli besluttede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at køre en “pilot-judgment procedure” i sagen Rutkowski and Others v. Poland. Sagen handler om tidsforløbet i forbindelse med en sag for de polske domstole og om manglende redskaber til at imødegå problemet, som kan være en krænkelse af EMRK art. 6 om retten til retfærdig rettergang og art. 13 om adgang til effektive retsmidler. Pilot-judgement procedure anvendes, når der er forelagt EMD et stort antal ens eller lignende sager. Der er i alt forelagt EMD omkring 650 lignende sager. Her

  • Enhedslisten har den 9. juli fremsat beslutningsforslag om genetablering af Irak- og Afghanistankommissionen. Den tidligere regering nedsatte i 2012 en Irak- og Afghanistankommission, som fik til opgave dels at undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, dels at undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan. V-regeringen nedlagde efter valget kommissionen.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *