Sikkerhedsrådet vedtager Resolution om bekæmpelse af ISIL

FN’s Sikkerhedsråd vedtog i går enstemmigt en resolution der i skarpe vendinger fordømte en række terrorangreb foretaget af ISIL, heriblandt angrebet i Paris. Rådet opfordrede i den forbindelse til en massiv indsats mod denne og andre terrorgrupper. Resolutionen blev beskrevet ved mødet som et centralt skridt imod etableringen af en bred og effektiv international indsats mod ISIL’s globale terrorisme.

Et interessant perspektiv i resolutionen er, at ISIL beskrives som en “global and unprecedented threat to international peace and security” (min markering). Hertil tilføjes det dog, at andre grupper, så som Al-Nusra fronten og Al-Qaida “also constitute a threat to international peace and security”. ISIL er altså ikke helt alene.

Kernen i resolutionen er dog en bred opfordring til en styrket indsats mod terrorisme i de ISIL-kontrollerede områder. Rådet:

”Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures […] on the territory under the control of ISIL [….] to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts [….] and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria;”

I forlængelse af denne opfordring opfordrede Rådet yderligere sine medlemmer til at ”intensify their efforts to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and Syria and to prevent and suppress the financing of terrorism”.

Resolutionen lyder således som et startskud til en bredere og mere koordineret kamp mod ISIL end hvad vi har set tidligere.

Læse hele resolutionen og et resumé af debatten her.

Marc Schack

Perspektiver på krig og masseforbrydelser Marc beskæftiger sig primært med forskningsområder inden for folkeret, krigsret og international strafferet.

One thought to “Sikkerhedsrådet vedtager Resolution om bekæmpelse af ISIL”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *