Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 45

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om der ikke kan gives tilladelse til forsøg til noget, som stiller en borgere ringere i henhold til lovgivningen eller fraviger servicelovens regler om klageadgang
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil tage initiativ til, at der udarbejdes retningslinjer/parametre for vurderingen af, om borgere som følge af nye forsøg på det sociale område vil blive stillet ringere
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om lovforslag L 12 der indebærer en udvidelse af mulighederne for forsøg på det sociale område, således at også regionsråd og private tilbud kan ansøge om en forsøgsgodkendelse.
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete tiltag der er gjort i forhold til den hensigtserklæring, der blev indgået i ”Dialogforum” i maj 2015
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang Google har involveret sig i Dialogforum-arbejdsgruppen vedrørende søgemaskiner
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at komme de lange sagsbehandlingstider ved domstolene til livs
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en opdateret liste over Skatteministeriets faste afrapporteringer til Skatteudvalget
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke love inden for Skatteministeriets lovgivningsområde der har indsat revisionsbestemmelse og er undergivet lovovervågning
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den foreløbige rapport om beskatning af internetvirksomheder mere specifikt kommer til at indeholde
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget de 20 største internetbaserede virksomheder betaler i skat i Danmark
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at Ankestyrelsens principafgørelse 44-11 på hensigtsmæssig vis afgrænser forholdet mellem anbringelse uden for hjemmet og aflastningsforhold efter servicelovens § 52
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan kommuner skal sagsbehandle og vurdere sager efter serviceloven, hvor en borger er psykisk syg og har en varig psykisk funktionsnedsættelse
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om en definition af begrebet ”udsatte borgere”
 • Justitsministeren har kommenteret artiklen »42-årig dømt for 23 tricktyverier rundt i Danmark« fra www.mynewsdesk.com/dk
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, at flere kommuner ikke har offentliggjort frister for, hvor lang tid det må tage at behandle en ansøgning om ressourceforløb
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2, bliver overholdt af kommunerne
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at alle kommuner overholder loven, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om en borger har ret til at ansøge om ressourceforløb og fleksjob m.v.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang tid en kommune må bruge for at samle nødvendig dokumentation, når en borger anmoder om, at der påbegyndes en sag om ressourceforløb eller fleksjob
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang en sælger kan straffes og bliver straffet (fx med bøde), hvis den pågældende afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med forsøg på at hverve medlemmer af fagforeninger
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad sagsbehandlingstiden har været for forskellige typer af sager ved Landsskatteretten de seneste 10 år
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Erhvervsstyrelsen bemyndiges til at indhente oplysninger fra eIindkomstregistret om antal ansatte og videregivelse af disse oplysninger til samtlige brugere af CVR, fordi dataaftagerne peger på en stigende interesse for mere præcise oplysninger om antal ansatte
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Article 19: Internet protocol community has a new tool to respect human rights
 • Amnesty: Norway: Family at risk of imminent deportation must not be sent back to danger in Afghanistan

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • OHCHR: Human Rights Committee continues discussion on draft General Comment on the right to life
 • UN Security Council: Refer Burma to the ICC

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *