Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 46

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Tirsdag d. 14. november 2017, klokken 9.30-10.30 afholdes Freedom of the Net 2017 Report Launch, hvor spirende tendenser inden for frihed på internettet, inklusiv et stigende antal regeringer som manipulerer på sociale medier, vil blive diskuteret. Arrangementet kan livestreames her: https://www.youtube.com/watch?v=SYKyxjacJeo

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor den danske regering foregiver, at man ikke kan udvise kriminelle udlændinge.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag regeringen og Folketinget skal foretage for at få ændret Danmarks tilknytning til hele eller dele af de givne konventioner.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt han uden forbehold vil tilslutte sig at iværksætte en ufravigelig proces, der skal munde ud i en så signifikant stramning af udvisningsreglerne.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man skal følge børnerådets anbefalinger om at fjerne forældelsesfristen eller gøre den længere og samtidig indføre et erstatningsansvar i sager om kommunalt omsorgssvigt.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om fordele og ulemper vedr. anonyme underretninger om børn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om overvåget samvær mellem en plejefamilie og et plejebarn, når plejefamilien er politianmeldt for vold mod plejebarnet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvis en biologisk mor vælger frivilligt, og uden forudgående aftale at aflevere et plejebarn til sin plejefamilie.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang til et plejebarn må opholde sig hos plejefamilien, samtidig med at plejebarnet har bopælsadresse hos sin biologiske mor.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt for en kommune at have viden om, at et plejebarn bor hos en plejefamilie, uden at der er lavet nogen form for aftale eller kontrakt om plejeforholdet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en kommune må hjemgive et plejebarn til en enlig biologisk mor, der to gange er testet uden forældreevne.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om en kommunes reaktionshastighed, når der laves en indberetning om vold mod et plejebarn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en kommune må hjemgive et plejebarn til andre end forældrene, uden at de biologiske forældre er tilstede.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er sat nogle initiativer i værk, der kan nedbringe sagsbehandlingstiden i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der vil være en acceptabel gennemsnitlig sagsbehandlingstid i Landsskatteretten og i skatteankenævnene.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *