Relevant retssikkerhed – nyheder uge 44

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvor mange af de personer, der er dømt efter vedtagelsen af loven om utryghedsskabende tiggeri, er henholdsvis danske og ikke-danske statsborgere.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han mener, at det er i overensstemmelse med intentionen med offentlighedsloven, når der indtil videre er gået over 9 måneder fra en journalist den 23. december 2016 har klaget til Justitsministeriet over afslag på aktindsigt, og sagen, på trods af at Ombudsmanden den 7. juli 2017 udtrykte kritik af Justitsministeriets lange sagsbehandlingstid i den konkrete sag, endnu ikke er færdigbehandlet, og ministeriet dermed heller ikke har rettet sig efter Ombudsmandens kritik.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han vil redegøre for baggrunden for Justitsministeriets interne målsætning om, at under halvdelen (45 pct.) af de aktindsigtssager, som Justitsministeriet modtager, skal være færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han vil orientere udvalget om resultaterne af evalueringen af de initiativer, ministeriet har iværksat med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i aktindsigtssager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han vil inddrage de lange sagsbehandlingstider i forhandlingerne om en ny offentlighedslov.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om handle- og klagemulighederne for en privatperson, hvis et forsikringsselskab uden samtykke fra personen modtager og deler private billeder og oplysninger om personens familiemedlemmer, private begivenheder, ferier m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er lovligt, hvis en privat virksomhed (et forsikringsselskab), uden samtykke modtager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er lovligt, hvis en privat virksomhed (et forsikringsselskab) modtager private billeder og oplysninger fra en medarbejder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er lovligt, hvis en privatperson (ansat i et forsikringsselskab) indhenter private billeder og oplysninger om en anden person fra dennes lukkede facebookside.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om Civilstyrelsen har direkte myndighedsudøvelse og/eller sagsbehandling ift. borgere og virksomheder og i så tilfælde hvilke.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete initiativer ministeren vil tage for at bandelederen fra LTF, Shuaib Khan, bliver udvist af Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tiggere der anslås at være i København og hvor stor en andel af disse, der vurderes at være udenlandske statsborgere.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han kan bekræfte, at det ikke kan undgås, at loven også rammer danske hjemløse, der tigger de steder, der er nævnt i loven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser det har, hvis Danmark udtræder af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i Højesterets begrundelse for at undlade udvisning indgår en henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller til praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om han vil oversende det talmateriale, som arbejdsgruppen, der undersøger mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge i relation til rocker- og bandesager, har haft til sin rådighed om antallet af sager fra de senere år.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete initiativer ministeren vil tage for at bandelederen fra LTF, Shuaib Khan, bliver udvist af Danmark.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om sanktionsmuligheder over for kommuner som enten ikke offentliggør eller ikke overholder sagsbehandlingsfrister.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om muligheder for at klage over manglende offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål, om hun mener, at der er behov for at definere direkte i serviceloven, hvad der skal forstås som en underretning i en børnesag.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for reglerne om partsaktindsigt i børnesager, hvori der er afgivet en underretning fra en person, som ønsker at være anonym.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der er forpligtet til at tilbyde hjælp, støtte eller rådgivning til en underretter i en børnesag i det tilfælde, hvor underretter oplever chikane eller trusler.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for reglerne om kommunernes opfølgning på effekten af iværksatte indsatser efter serviceloven i en børnesag.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *