Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 37

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 

 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om ændring af straffeloven (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i hospital eller institution ved dom)
  • Høringstype: Lovforslag
  • Myndighed: Justitsministeriet
  • Høringsfrist: 09-10-21

 

 

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om at kommentere på artiklen ”Er forbrydere gået fri? Anklagemyndighedens succestal vækker politisk bekymring”, JP, den 31. juli 2021.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om whistlebloweren i det i artiklen angivne tilfælde fra Udenrigsministeriet vil være beskyttet af de nye regler om whistleblowerlovgivning, som Folketinget netop har vedtaget.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om der skal sættes gang i en juridisk undersøgelse af, om det også er muligt at lukke visse ekstremistiske moskéer og andre religiøse foreninger.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Erhvervsudvalget

 • ERU, Alm.del – Bilag 418: Erhvervsministeriets orienterende notat samt høringssvar vedrørende konsekvensvurderingen for “Data Act.

Beskæftigelsesudvalget

 • BEU, Alm.del – Bilag 412: Afrapportering fra de tværministerielle arbejdsgrupper om sårbare udenlandske arbejdstagere og bekæmpelse af menneskehandel.

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 378: Henvendelse af 7/9-21 fra Holte Psykologerne, Bodil Dichow om manglende lovgivning i forhold til børn og unge som har været anbragt.
 • SOU, Alm.del – Bilag 381: Henvendelse af 10/9-21 fra Rådet For Socialt Udsatte om anbefalinger vedrørende reform af hjemløseområdet.
 • SOU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken praksis man anvender i andre europæiske lande i forhold til risikovurdering af mindre foreninger på det kulturelle og sociale områder i forhold til bestemmelserne om hvidvask (henviser til besvarelse af spm. 207).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Højesteret

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

Jura § Info

Advokatsamfundet

Danske advokater

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *