Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 36

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Finansministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor det ikke er muligt fuldt ud anonymt at indberette svindel med kompensationsordningerne, herunder lønkompensation.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danske Bank har været forpligtet til at orientere domstolene eller andre myndigheder om, at banken har opkrævet inkassogæld hos sine kunder på et uretmæssigt grundlag, og tilsendt forkerte beviser til domstolene.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår erhvervsministeren, Erhvervsministeriet, skatteministeren og Skatteministeriet først blev bekendt med, at fejlene i Danske Banks inkassoafdeling var endt i domstolene (henviser til andet svar).

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71:

 • 71, Alm.del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over lovgivningen om tvang i psykiatrien i andre sammenlignelige lande, der viser, hvornår, hvorfor og i hvor stort omfang det er tilladt at anvende tvang over for psykiatriske patienter (reelt indholdsløst).
 • 71, Alm.del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der stadig er betydelig regional variation i anvendelsen af tvang.

Justitsministeriet:

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til den forståelse af praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ligger til grund for redegørelse indhentet af Krims Retshjælp hos en advokat med hensyn til indsattes ret til uovervåget kommunikation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om tilfælde af hjemmesideblokeringer foretaget med hjemmel i retsplejelovens § 791 d, 2. pkt.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Uden for politiets rækkevidde” fra Weekendavisen den 9. januar 2020, jf. samrådet den 17. juni 2021 om politiets passivitet under demonstration på Nørrebro.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kritikken i REU alm. del – bilag 154 afsnit 4.2.1. og 4.2.2. om tilvejebringelse og bedømmelse af beviser samt beviskrav i fængslernes disciplinærsager mod indsatte m.v.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor PET gennem partnerskabet Alliancen, som er etableret af PET sammen med en række andre myndigheder og organisationer, har støttet rapporten “Under Indflydelse”.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere Helsinki-Komiteens seneste nyhedsbrev om “Dalende retssikkerhed i Danmark”.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren mener, man kan sikre borgere som Signe, omtalt i BT den 28. maj 2021 i artiklen ”Grusomt svigt på bosted: Signe blev badet i skoldhedt vand”, en forsvarlig sundhedsmæssig pleje og dermed ret til patienterstatning og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, når de ikke er omfattet af sundhedslovens rettigheder?
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en forvaltning må fastholde deres vurdering af, at et barn skal være anbragt barndommen ud, når domstolene har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for en videreført anbringelse.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Skatteministeriet:

 • S 1802 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at blot én uforsætlig indberetningsfejl fra f.eks. en frisør bør resultere i krav om strakstilbagebetaling af coronalån.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • 71, Alm.del – Bilag 69: Udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Husordener på psykiatriske afdelinger, sikkerhedskontroller i retspsykiatrien, særlige regler for surrogatanbragte, interval mellem de lægelige vurderinger, m.v.)
 • BEU, Alm.del – Bilag 392: Note af 19/8-2021 om Kommissionens svar på Folketingets udtalelse om forslaget til direktiv om løngennemsigtighed.
 • LIU, Alm.del – Bilag 107: Sådan får vi flere kvinder og diversitet i politik – vejen til en bredere talentpulje i dansk politik.
 • REU, Alm.del – Bilag 413: Ministerredegørelsen vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb.
 • REU, Alm.del – Bilag 419: Redegørelse for resultatet af gennemgang af dna-sager.
 • REU, Alm.del – Bilag 420: Oplæg til Kriminalforsorgsforeningen og Diginitys foretræde for udvalget den 2/9–21 om reducering af brugen af strafceller.
 • REU, Alm.del – Bilag 424: Orientering om Højesterets kendelser om muligheden for at pålægge børn vidnepligt i straffesager, hvor deres forældre risikerer udvisning.
 • SOU, Alm.del – Bilag 373: Henvendelse af 2/9-21 fra Rådet For Socialt Udsatte om ny undersøgelse om at få socialt udsatte ældre ud af hjemløshed.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministerens talepapir fra samrådet den 31/8-21 om fup i forældrekompetenceundersøgelser i anbringelsessager.

Ministerierne

Justitsministeriet:

Udlændinge- og integrationsministeriet:

Domstolene

Højesteret:

Anklagemyndigheden

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Judgment Z.B. v. France – conviction of the applicant for glorification of wilful killing via a child’s printed T-shirt.
 • Judgment Sanchez v. France – conviction of a politician for not promptly removing hate speech from his Facebook site.

Europarådet

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *