Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 35

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Åbne samråd

Høringer

 • Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, Justitia er på høringslisten.
  • Høringstype: Lovforslag
  • Myndighed: Justitsministeriet
  • Høringsfrist: 20-09-2021

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil udarbejde en oversigt over hvilke af initiativerne i Frihed til forskellighed – styrket rettigheder og muligheder på LGBTI-området, der er fremsat som lovforslag eller sendt i høring inden 1. august 2021.

Retsudvalget

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan oplyse det gennemsnitlige antal dage hos anklagemyndigheden fra der i en sag er rejst tiltale og til sagen hovedforhandles.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om stalking.

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for den historiske udvikling i dansk ret og den tidligere retsstilling i bestemmelsen skyldspørgsmålet i samværsager m.v.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen Sosu-hjælper arbejder stadig med ældre trods video med trusler og ydmygelser, Helsingør Dagblad, den 3/7-21.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om en drabsdømt, der f.eks. har slået en ægtefælle / kæreste ihjel, automatisk får frataget forældremyndigheden over fælles børn, og om vedkommende har ret til besøg af sine børn i fængslet, eller om der i sådanne sager kan være formildende omstændigheder. 

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 104: Rapporten “Omvendelsesterapi, Viden om udbredelse og karakter i Danmark – med blik til udlandet” der er udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet af Als Research

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 409: Lovudkast: Forslag til lov om ændring af pasloven (Styrkelse af passikkerheden i Danmark m.v.), Justitia er på høringslisten.
 • REU, Alm.del – Bilag 410: Notat om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz

Skatteudvalget

 • SAU, Alm.del – Bilag 305: Lovudkast: Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven (Tilpasning af sømandsfradragsordningen til EU-retten m.v.)
 • SAU, Alm.del – Bilag 306: Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og mindre justeringer af pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven)

Domstolene

Højesteret

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Danske advokater

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *