Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 34

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 20/6-21 fra Danske Soloselvstændige om lange ventetider på hjælpepakker pga. it-problemer i Erhvervsstyrelsen.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der hos Nævnenes Hus er god balance mellem mål og midler (opgaver og personaleressourcer).
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 2/7-21 fra PANAYOTIS ApS om udfordringer med hjælpepakker.

Forsvarsministeriet:

 • FOU alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad forsvarsministeren og Forsvarsministeriet har gjort, og hvad påtænkes der gjort, m.h.t. de afghanske tolke, der har arbejdet for de danske styrker i Afghanistan.

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer at udstede den nødvendige hjemmel til kommunerne til at oprette kommunale ordenskorps, som blev aftalt i Politiaftalen i december sidste år.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den danske stats forbrug opgjort i danske kr. for 2015-20 på at håndtere og træffe foranstaltninger i forhold til radikaliserede personer og mennesker, som er i risiko for radikalisering m.v.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det forventede tidsperspektiv på Ankestyrelsens gennemgang af sagerne er, dvs. hvornår er gennemgangen afsluttet, og hvor længe kan eventuelt fejlanbragte børn risikere at skulle vente på en hjemgivelse.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan forældrenes mulighed for at søge erstatning fra kommunen er, hvis det viser sig, at deres barn er blevet fjernet fra hjemmet på baggrund af en af de mangelfulde forældrekompetenceundersøgelser.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det har nogen konsekvenser for en kommune, der gør brug af en psykolog, der ikke er autoriseret, når der skal udarbejdes forældrekompetenceundersøgelser.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan et opholdssted i 20 år kan bruge ulovlige metoder og straf, uden at blive stoppet.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentarer til forløbet, hvor forældrene til en udviklingshæmmet dreng ikke blev orienteret om en hændelse, der har med deres barn at gøre, og som førte til, at en medarbejder blev bortvist.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder det rimeligt, at forældre til et anbragt barn ikke kan være på hospice ved deres syge barn.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange yngre mennesker med handicap, der bor i ældreboliger eller på plejehjem, fordi kommunen ikke har kunne finde et passende bosted med andre unge.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at GDPR-regler hindrer restauratører i at dele oplysninger om gæster, der har fået karantæne for eksempel på grund af stoffer.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er acceptabelt, at Nyborg Fængsel lukker besøgslejlighederne ned, således at pårørende langvejs fra ikke længere har en overnatningsmulighe
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sørge for, at børn og unge ikke tilbydes og fristes af let adgang til narkotika via sociale medier. (Henviser alene til andet svar)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ministerierne

Justitsministeriet:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Advokatsamfundet:

Vive:

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *