Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 33

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

  • B 125 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om en afklaring af, om udkastet til beretning over B 125 vedr. bl.a. ”Digital Service Act” er foreneligt med det mandat, ministeren har indhentet i Europaudvalget, og redegøre for eventuelle modsætninger.
  • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om status for sagsbehandlingstiderne for de enkelte nævn i Nævnenes Hus.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

  • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er i strid med retten til prøvelse af en afgørelse, når administrativ fratagelse af statsborgerskab for personer, der – på fratagelsestidspunktet – ikke opholder sig i Danmark, i praksis medfører, at de ikke kan møde ved en domstolsprøvelse m.v.

Justitsministeriet:

  • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens opfattelse, at den praktiske adgang til at flytte væk fra den voldelige partner spiller en rolle, når ofre for partnervold er mindre tilbøjelige til at anmelde det end ofre for øvrig vold, og at en større andel har været udsat for vold flere gange.

Social- og ældreministeriet:

  • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor flere børnehjemsbørn fra Godhavn skal igennem en retssag for at få erstatning.
  • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på artiklen fra Berlingske den 26. juni 2021 “Nina var som barn udsat for grov incest. Hun kan ikke få psykologhjælp, fordi hun er autist”.
  • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken hjælp ofre for partnervold kan få til at etablere sig med geografisk afstand til den tidligere partner.
  • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen er interesseret i at undersøge muligheden for en national indsats, for at beboere på krisecentre kan finde en bolig i en fremmed kommune.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at langt færre rockere og bandemedlemmer blev kontrolleret af myndigheder for misbrug af offentlige ydelser sidste år, som det beskrives i artiklen ”Det skulle være en »jernnæve« over for rockere og bander, men 2020-resultat skuffer politikere” fra Jyllands-Posten den 1. august 2021, og hvad skal der ifølge ministeren til for at sikre, at indsatsen inden for Al Capone-samarbejdet genstartes.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ministerierne

Erhvervsministeriet:

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *