Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 26

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Beskæftigelsesudvalget

 • BEU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange børn der i dag – med det ydelsessystem som regeringen har gennemført med bl.a. højere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og en annullering af den vedtagne reduktion i integrationsydelsen for forsørgere – betegnes som fattige
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den skærpede værnsregel samt argumentation om mulig snyd er i strid med Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om afbrænding af dukke af tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen vil gøre for at nedsætte sagsbehandlingstider hos politiet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de seneste tal for domstolenes ventetider i såvel straffesager som civile sager, og om, hvilke yderligere resurser ministeren evt. vil tilføre domstolene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om situationen ved de danske domstole, og om de nu vedtagne ændringer i retsplejeloven forventes at være tilstrækkelige til at afhjælpe domstolenes situation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange politiet har tilgået kontooplysninger uden dommerkendelser efter de nye regler herfor.

Social- og Ældreudvalget

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

Udenrigsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71- Alm. del

Retsudvalget

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 325: Materiale af 27/6-21 modtaget i forlængelse af foretræde den 26/6-21 om retssikkerhed og tvangsfjernelse af børn, fra Patrick Førslev Hansen

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Udenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Østre Landsret

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Broda and Bojara v. Poland
  • Removal by the Minister of Justice of vice-presidents of Kielce Regional Court did not respect their right of access to a court (violation of article 6).

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *