Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 25

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 213 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 26/5-21 fra Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vedrørende anbefalinger om ændringer i lovforslaget (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse af spørgsmål 1 og 35).

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor stort et omfang anvendelsen af strafrabat i Danmark kan henføres til hensynet om overholdelse af internationale konventioner.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt sagsbehandlingstiderne kan mindskes mest muligt ved at indføre et loft over antallet af forhold, der kan medtages i en enkelt persons straffesag.
 • Danskere i Israel
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til de danskere med både dansk og israelsk statsborgerskab, der hvert år tager til Israel for at kæmpe i en ulovlig konflikt.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danskere med både dansk og israelsk statsborgerskab der har rejst til Israel for at kæmpe i en ulovlig konflikt som ansatte i den israelske hær (IDF) (reelt indholdsløst).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange danskere med både dansk og israelsk statsborgerskab der på nuværende tidspunkt er i Israel og kæmper i en ulovlig konflikt som ansatte i den israelske hær (IDF) (reelt indholdsløst).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om sagsbehandlingstiden såvel efterforskningsdelen som sagsbehandlingstiden ved anklagemyndigheden for så vidt angår sager vedr. straffelovens kapitel 19, samt om den nuværende sagsbehandlingstid vil være i strid med EMRK art. 6 om retfærdig og offentlig rettergang indenfor rimelig frist.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Justitsministeriet som led i Taskforcens arbejde kun har anmodet PET om en sikkerhedsmæssig vurdering af de tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres børn i lejrene, og om Taskforcen, Justitsministeriet eller PET påtænker at foretage sikkerhedsvurderinger af de resterende børn og deres mødre, der sidder fanget i al-Hol og al-Roj.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen Presset byret i opråb: lang ventetid reducere straf i hver tiende sag, Advokatwatch.dk , d. 21/5-21 m.v.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil skærpe straffen for at dele børneporno på nettet m.

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om den statslige merudgift ved at opstille krav til kommunerne om en maksimal sagsbehandlingstid på 3 måneder i handicapsager (reelt indholdsløst).
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad de statslige merudgifter vil være ved at etablere en retssikkerhedsfond, der skal kunne pålægge en kommune at indbetale et fastsat beløb til denne retssikkerhedsfond, hvis sagsbehandlingstiden har overskredet en maksimal grænse, eller der er blevet truffet forkerte afgørelser.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et § 20-spørgsmål, om ministeren mener, det styrker eller svækker offentlighedens tro på de offentlige instanser, når Rigspolitiet afviser aktindsigter i minksagen med henvisning til granskningskommissionen

Udenrigsministeriet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Justitsministeriet

 • L 213 – Bilag 33: Henvendelse af 15/6-21 fra Mark Worth, Whistleblowing International.

Erhvervsudvalget

 • ERU, Alm.del. – Bilag 359: Henvendelse af 16/6-21 fra Kritiske Bankkunder om afskaffelse af bankkundernes retsløshed, manglende markedsgennemsigtighed m.v.

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 93: Henvendelse af 15/6-2021 fra LGBT komiteen om at de udgiver kompendium med 30 anbefalinger til en inkluderende familieret og en principskitse til en børnelov, der opererer med mere end to juridiske forældre.
 • LIU, Alm.del – Bilag 96: Henvendelse af 17/6-2021 fra Institut for Menneskerettigheder om deres notat om ret til at ændre juridisk køn for børn og unge under 18 år.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 348: Institut for Menneskerettigheders beretning til Folketinget 2020.
 • REU, Alm.del – Bilag 356: Redegørelsen: “Lovligheden af kriminalforsorgens overvågning af indsatte i lukkede fængslers korrespondance med omverdenen herunder medgodkendte retshjælpsinstitutioner som for eksempel Krims retshjælp” udarbejdet af advokat Claus Bonnez ved Advokaterne Bonnez & Ziebe i Aarhus, fra Landsforeningen KRIM Retshjælpen.
 • REU, Alm.del – Bilag 357: Anmodning om foretræde fra Beskyt Minoriteter, vedrørende ændring af den danske straffelov om hadforbrydelser.

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 308: Publikation: “Kompendium i inkluderende familieret: 30 anbefalinger”.
 • SOU, Alm.del – Bilag 310: Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren).

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Udenrigsministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Højesteret

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Sager der vedrører Danmark inddrages, samt principielle sager, særligt vedrørende EMRK art. 6, 8 og 10.

 • Ömür Çağdaş Ersoy v. Turkey
  • Criminal conviction of a student on account of his comments about the Prime Minister: breach of the right to freedom of expression
 • Melike v. Turkey
  • Dismissal of a public-sector employee for having “Liked” Facebook posts: violation of her right to freedom of expression.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *