Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 28

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan backupsystemet er opsat i forhold til at gemme mails for hvert af de enkelte ministerier, samt hvornår praksis evt. er ændret for disse, herunder om opsætningen er godkendt af Rigsarkivaren.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor der ikke har fundet logning sted i datahåndteringen hos anklagemyndigheden og som der nu tilstræbes at rette op på, jf. rapporten ”Undersøgelse af datahåndteringen i politiet og anklagemyndigheden april 2021”.

Erhvervsministeriet:

 • REU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at begrunde afslagene på aktindsigt i dialogen mellem Erhvervsministeriet og Novo Nordisk Fonden om mulighederne for at etablere produktion af vacciner på dansk jord hver især mere udførligt og forklare, hvorfor der intet kan udleveres om sagen, og hvordan og i hvilket omfang meroffentlighedsprincippet har været anvendt.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Forsvarsministeriet:

 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan give en garanti for, at kinesiskproducerede overvågningskameraer opsat i bl.a. Aarhus kommune ikke kan sende krypterede data til Kina med henblik på overvågning af danske statsborgere.

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministerens opfattelse, at installationen af kinesiske producerede overvågningskameraer i bl.a. Aarhus Kommune kan udgøre en trussel mod danske statsborgeres personlige frihed.

Skatteministeriet:

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at det nye ejendomsvurderingssystem kun ser ud til at blive marginalt mere nøjagtigt end det gamle, og om ministeren mener, at det er forsvarligt rent retssikkerhedsmæssigt, hvis der opkræves boligskat på baggrund af vurderinger, som i 29 pct. af tilfældene rammer mere end +/- 20 pct. ved siden af.

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad udenrigsministerens holdning er til de anbefalinger, som IPAC’s co-chairs netop har offentliggjort som passende reaktion fra det internationale samfund på krænkelsen af ytrings- og pressefriheden i Hong Kong, herunder “nød-visa” til journalister, aktivister og andre der risikere forfølgelse i Hong Kong samt sanktioner mod regeringsrepræsentanter, der er ansvarlige for overtrædelser af menneskerettigheder.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • Ministerredegørelse til beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien.
 • Orientering om sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstid i sager om aktindsigt, fra Folketingets Ombudsmand.
 • Orientering om fejl i Kriminalforsorgens klientsystem.
 • Orientering om Ankestyrelsens undersøgelse – Kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed.

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • A. v. Denmark (application no. 6697/18)
  • The case concerned a delay of three years imposed in 2016 pursuant to Danish law on the applicant’s right to family reunification owing to his temporary protection status. The Court found in particular that, given the lack of an individualised assessment of the applicant’s case and the length of the wait to be able to avail of his right to family reunification, the authorities had failed to strike a fair balance between the needs of the applicant individually and the economic well-being of the country in their assessment of his application to be reunited with his wife.
  • Violation of Article 8 (right to respect for private and family life).

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *