Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 24

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål. 

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, at covid-19-krisen bliver brugt til forringe arbejdsvilkårene.
 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at opdatere svaret til økonomi- og indenrigsministeren fra d. 8. januar 2019 vedr. Danmarks Statistiks indikatorer for fattigdom, så perioden under den nuværende S-regering medtages.

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det går med den intensiverede indsats for lokalt at retsforfølge danske statsborgere lokalt i regionen.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Conseil D’États udtalelser udgør en formel retskilde i fortolkningen af EU-retten/EU-Domstolens praksis.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil ændre reglerne på området, idet der henvises til artiklen “Politiets efterlysning var ulovlig” fra ekstrabladet.dk den 12. maj 2021.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil ændre loven, sådan at varetægtsfængsling af hensyn til retsfølelsen fremover kan finde sted i over et år.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor langt tilbage tidsmæssigt de dømte personers domme, der er meddelt et forbud efter straffeloven § 236, stk. 1, går.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det allerede følger af Servicelovens § 68 d, at kommunerne i forbindelse med en afgørelsen om anbringelse skal overveje adoption.
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen ”Mafiametoder i Vesthimmerland? Er du kritisk, fjerner vi dit barn”. (Indholdsløs)
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om de udfordringer, Autisme Ungdoms medlemmer oplever i forbindelse med COVID-19.
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt sårbare borgere, som ikke er i stand til at tage vare på sig selv, skal omfattes af sundhedsloven i forhold til personlig pleje. (afventer svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed) 
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man kan sikre borgere en forsvarlig sundhedsmæssig pleje og ret til patienterstatning og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, når de ikke er omfattet af sundhedslovens rettigheder. (afventer svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed)
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om status for opfølgning på beretning til beslutningsforslag B 41 Forslag til folketingsbeslutning om hurtigere og mere fleksibel hjælp til als-patienter.
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke undersøgelser eller lignende Ankestyrelsen har foretaget, og hvilken dokumentation Ankestyrelsen baserer sin vurdering på.
 • SOU alm. del – Social og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der over tid er sket en praksisændring i kommunerne vedr. kommunernes vedtagne kvalitetstandarder for kontant tilskud. (Indholdsløs)

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad udenrigsministerens holdning er til at støtte Indien og Sydafrikas WTO-initiativ om en midlertidig waiver af covid-19-patenter.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 213 – (betænkning): Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.
 • Bilag 52: Evalueringsrapport foretaget af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, om de særlige pladser i psykiatrien.
 • Litteraturgennemgang om migrantarbejderes arbejdsmiljø.
 • Skriftlige afrapportering fra NATO-forsvarsministermødet den 1. juni 2021.
 • Forsvarsministerens talepapir fra samrådet den 4. juni 2021 om forsvarets og Beredskabsstyrelsens involvering i gennemførelsen af beslutningen i efteråret 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives.
 • Bilag 349: Orientering om udsathed for vold og andre former for kriminalitet – Offerundersøgelserne 2005-2020.
 • Beretning nr. 16/2020 fra Rigsrevisionen om Skatteministeriet behandling af straffesager.
 • Henvendelse af 10/6-21 fra Bodil Voss, En gruppe af mødre til ikke-anbragte børn med sociale handikaps om Barnets Lov og skel mellem udsatte børn og børn med handikap i anbringelser.
 • Opfølgning på samråd om Familieretshuset: Nøgletal for Familieretshusets behandling af forældreansvarssager og VIVE’s analyse af udviklingen i familieretlige konflikter m.v.
 • Henvendelse af 11/6-21 fra Bikubenfonden om “Ny viden om anbragte unge og efterværn”.
 • Social- og ældreministerens talepapir fra samrådet den 3/6-21 om at Familieretshuset begrænser forældres samvær med deres børn.
 • Social- og ældreministerens talepapir fra samrådet den 3/6-21 om sag i Brønderslev Kommune vedrørende kvalitetsstandarder for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA).

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Østre Landsret

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Advokatsamfundet

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *