Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 19

Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Høring over udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Høringsfrist: 28.05.2020

 • L 183 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 102 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 3: Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der medfører, at der indenfor 3 år udarbejdes en evaluering af effekten af den udvidede overvågning
 • L 102 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der deler lovforslaget og udskiller den del af lovforslaget, som vedrører pligt til registrering af kameraer i POLCAM
 • L 102 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der medfører, at der laves et offentligt, interaktivt kort på politiets hjemmeside over alle de kameraer, som er registreret i POLCAM
 • L 102 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 7: Spm. om, hvordan det sikres, at kravet om skiltning af tv-overvågning til enhver tid overholdes, således at borgerne er bevidste om overvågningen, når afstandskravet på 10-15 meter ophæves
 • L 102 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 8: Spm. om et ændringsforslag, der indebærer, at private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, skal benytte en ISO 9001-certificeret TVO-installatør til installation, ændringer, service og vedligehold af tv-overvågning
 • L 103 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm., om der er en øvre grænse for, hvor lang tid/mange gange man vil kunne få forlænget en retskendelse
 • L 103 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om afgrænsningen i forhold til lovforslagets krav i § 791 e
 • L 103 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 4: Spm. om PROSA’s høringssvar om sikkerhedsrisikoen ved, at overtagelsen skal ske via internettet
 • L 103 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 5: Spm. om bl.a. IT-Politisk Forenings høringssvar om den oprindeligt dataansvarliges forpligtelser efter GDPR
 • L 130 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/3-20 fra Retspolitisk Forening, vedrørende foreningens høringssvar
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1011: Spm. om status er for Ytringsfrihedskommissionens arbejde, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1149: MFU spm. om hvilken form for beskyttelse af data, der er tale om i sagen med møbelkæden Ilva, hvor møbelkæden har opbevaret et ældre kundekartotek med kundeoplysninger og kvitteringer
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1150: MFU spm. om hvilken vejledning Datatilsynet har sendt til butikker om muligheden for at overføre ældre kundeoplysninger og kvitteringer
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1179: Spm. om ministeren er indstillet på hurtigst muligt at nedsætte en digital task force hos domstolene, som bl.a. skal sikre en digital kommunikationsform, der muliggør afvikling af alle typer retssager, også under en krise som den nuværende coronakrise
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1180: Spm. om, at den enkelte dommer alene har et juridisk råderum i forhold til at træffe afgørelser i den pågældende sag, eller har dommerne også et råderum i forhold til at afgøre, om der kan indføres videokommunikation i den pågældende sag
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1207: Spm. om kommentar til artiklen ”Coronalukkede domstole: »Når forældrene ikke kan få en afgørelse i deres familiesager, bliver familierne desperate, kede af det, frustrerede og vrede«, Politiken den 9. april 2020 om udfordringerne i retsvæsenet på grund af situationen med coronavirus
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1208: Spm. om det i den nuværende situation med coronavirus fortsat er muligt at gennemføre et betydeligt antal sager hos domstolene

Social- og indenrigsministeriet

 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 425: Spm. om yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v. i forhold til samvær for anbragte børn og unge under corona-krisen
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 442: Spm. om ministeren vil redegøre for den gennemsnitlige ventetid for behandling af sager i Familieretshuset
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 450: Spm. om, hvordan man sikrer forældres og børns retssikkerhed i adoptionssager uden samtykke under corona-krisen

Sundheds- og ældreministeriet

 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1115: Spm. om Rigspolitiets rolle i forbindelse med indsamlingen af data, til sundheds- og ældreministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1116: Spm. om, hvorledes man vil sikre, at borgernes ret til meddelelseshemmelighed og retsplejeloven overholdes, i lyset af at det f.eks. tidligere på året kom frem, at selskabet Telenor har brudt disse rettigheder og udleveret ulovlig data til Rigspolitiet
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1118: Spm. om borgernes retssikkerhed og hvilke regler, der vil påhvile myndighederne, herunder Rigspolitiet, såfremt myndighederne kommer i besiddelse af et tilfældighedsfund vedrørende et kriminelt forhold ved eventuel modtagelse af ikke-anonymiserede data

Beskæftigelsesministeriet

 • S 934 – 2019-20 – Endeligt svar på S 934: Hvad er ministerens reaktion på de aftaler, som 3F angiveligt har indgået med flere arbejdsgivere, hvor det skulle fremgå, at 3F-medlemmer skal hjemsendes sidst og indkaldes først, og hvor 3F-medlemmerne afskediges sidst, hvis hjemsendelsen ender med fyringer, og som ifølge flere eksperter beskrives som »en klar overtrædelse af foreningsfrihedsloven«?
 • S 936 – 2019-20 – Endeligt svar på S 936: Hvad mener ministeren om, at 3F ifølge flere eksperter, som har udtalt sig til Finans.dk den 19. april 2020, har indgået ulovlige eksklusivaftaler med uorganiserede arbejdsgivere?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatrådet

Danske advokater

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 

Europarådet

 

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Højesteret

Konkurrencestyrelsen

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *