Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • 05.20 – Åbent samråd om COVID-19
 • 05.20 – Åbent samråd om herbergs- og krisecenterområdet
 • 05.20 – Åbent samråd om COVID-19

 

Høringer

 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen – Social- og Indenrigsministeriet. Høringsfrist d. 03.06.20

 

NYE LOVFORSLAG

Social- og Indenrigsministeriet

 • L 86 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn. (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn).

 

Justitsministeriet

 • B 167 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af og forbedret indsats mod stalking.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 944: Spm. om en redegørelse for politiets muligheder for med hjemmel i ordensbekendtgørelsen eller andre love eller regler at forhindre, at deltagere i en religiøs højtidelighed, herunder en begravelse, krænkes eller generes af demonstranter, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1108: Spm. om hvilke teleoplysninger Statens Serum Institut har bedt om at få udleveret, jf. artiklen ”Coronavirus: Seruminstitut vil tjekke danskernes bevægelser med mobildata” fra dr.dk den 23. marts 2020, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1157: MFU spm. om politiet, på grund af persondataforordningen, i deres efterforskning ikke kan få udleveret videoovervågningsmateriale fra en tankstation til brug i en efterforskning, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1190: MFU spm. om ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt, at statsministerens stabschef omgår offentlighedsloven ved at benytte et privat beskedforum til kommunikere med journalister og politiske kommentatorer, til statsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 387: Spm. om, hvordan borgernes retssikkerhed er sikret i klagesager hos Ankestyrelsen, hvor det mistænkes, at kommunen i sagen bevidst giver urigtige eller vildledende oplysninger til Ankestyrelsen, og borgeren har påklaget dette til Datatilsynet, til social- og indenrigsministeren

Justitsministeriet

 • L 102 – svar på spm. 4 om teknisk bistand til et ændringsforslag, der deler lovforslaget og udskiller den del af lovforslaget, der vedrører udvidelse af adgangen til at opbevare optagelser fra tv-overvågning, fra justitsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • S 1014 – 2019-20 – Endeligt svar på S 1014: Mener ministeren, det er rimeligt, at en borger kan blive anklaget og siden være i limbo i mange år, hvor den sociale fordømmelse kan være meget belastende, mens der ventes på en afklaring efter retsstatens principper?

Udenrigsministeriet

 • S 1001 – 2019-20 – Endeligt svar på S 1001: Hvad vil Danmark gøre fremadrettet for at stoppe Hongkongs regerings retsforfølgelse af fredelige demonstranter, som har til formål at afskrække folk fra at deltage i fredelige demonstrationer og lukke munden på kritiske stemmer og dermed knægte retten til ytrings- og forsamlingsfrihed?
 • S 1003 – 2019-20 – Endeligt svar på S 1003: Hvad vil udenrigsministeren gøre for, at der bliver etableret en uafhængig, upartisk, effektiv og hurtig efterforskning af Hongkongs myndigheders magtanvendelse under protesterne i 2019 og 2020 – hvilket bl.a. kunne omhandle undersøgelse af unødvendig og overdreven brug af magt fra politiet mod stort set fredelige protester og behandling af menneskerettighedsobservatører, journalister, førstehjælpsudbydere og andre?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • S 1018 – 2019-20 – Endeligt svar på S 1018: Finder ministeren det rimeligt, at det tilsyneladende er den enkelte betjent, der skal afgøre, om det er et anerkendelsesværdigt formål, når en person skal krydse grænsen for at besøge sin ægtefælle/faste partner, og vil ministeren skabe klarhed over, at man ikke behøver at være gift eller dele bopæl for at leve op til indrejsereglerne om at måtte færdes over grænsen?

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Udenrigsministeriet – Forespørgsel

 • F 59 Om konsekvenser for retsstatsprincipper og fundamentale rettigheder i EU’s medlemslande, herunder i Ungarn i forbindelse med den lovgivning, der er vedtaget til håndteringen af covid-19.

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 – Bilag

Retsudvalget – Bilag

 • REU, Alm.del – 2019-20 – Bilag 382: Rapporten: Virkninger af straf over for gerningsmænd, befolkningen og ofre, fra justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Bilag 383: Orientering om ufuldstændige mobildata i forbindelse med telefonaflytninger, fra justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Bilag 385: Henvendelse af 7/5-20 fra Forsikring & Pension, vedrørende sammensætningen af udvalg om revision af reglerne om retshjælp og fri proces

Social- og Indenrigsudvalget – Bilag

 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Bilag 235: INTERNT: Forslag til høring om tvangsadoption, fra Institut for Menneskerettigheder

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Regeringen.dk

Nationale organisationer/institutioner 

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Danske advokater

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Article 19

Human Rights Watch

Index on Censorship

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *