Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Høringer

 • 20-04-20: Høring af ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet (Myndighedens kommunikation og dokumentation) – Høringsfrist 17-05-20.
 • 21-04-20: Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social investeringspulje om fremskudt psykiatri – Høringsfrist 05-05-20.
 • 23-04-20: Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud – Høringsfrist 21-05-20

NYE LOVFORSLAG

Beskæftigelsesministeriet

 • L 136 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Justering af retten til ferie med ledighedsydelse, justering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.).

Erhvervsministeriet

 • L 109 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af PEPP-forordningen, ændring af reglerne for outsourcing og præcisering af reglerne om forsikringsmægleres uafhængighed).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 539: Spm. om, at de såkaldte brobyggere agerer politisk og derved reelt intervenerer i den lovgivende magts sfærer, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 589: Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 2/1-20 fra J. N. vedr. retspsykiatrien, til justitsministeren og kopi til sundheds- og ældreministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 982: Spm. om, hvorfor udenlandske pædofile voldtægtsforbrydere ikke konsekvent udvises ved dom, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1119: Spm. om forbruget af midler til fri proces gennem de sidste 10 år, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1163: Spm. om det er korrekt, at nogle af de konsekvenser som forsvarsadvokaterne udpeger i artiklen bragt i Politiken den 7. april 2020: ”Ny bommert kan føre til erstatningskrav: »Jeg er målløs over, at vi nu ser endnu en alvorlig datafejl i politiet«”, kan være sandsynlige scenarier, til justitsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 408: MFU spm. om ministerens kommentar til henvendelsen omdelt som bilag 209 (fortroligt), hvoraf det fremgår, at Familieretshuset efter mere end 5 mdr. endnu ikke har givet svar i en sag angående værgemål, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 409: Spm. om ministerens kommentar til den beskrevne sag om samvær, der fremgår af bilag 212 (fortroligt), eventuelt med inddragelse af bidrag fra justitsministeren, til social- og indenrigsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • S 856 – 2019-20 – Endeligt svar på S 856: Mener ministeren ikke, at der bør laves en hastelov, som udvider mulighederne for brug af videokommunikation ved domstolene, således at bunkerne af sager ikke ophobes unødigt i forbindelse med coronakrisen?
 • S 867 – 2019-20 – Endeligt svar på S 867: Vil ministeren svare på sin holdning til, i fald man bliver idømt domme på henholdsvis 2 1/2 års fængsel og 1 år og 3 måneders fængsel for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med en 16-årig pige, om det bør udløse udvisning af Danmark?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Article 19

Human Rights Watch

Index on Censorship

Amnesty

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *