Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om elever, der har fået frataget deres opholdstilladelse
  • Udvalg: Udlændinge- og integrationsudvalget
  • Mødedato: 04-05-2021
  • Starttidspunkt: 16.00

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet

 • L 222 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten).

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • L 226 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om grunden for at indføre muligheden for at udstede tryghedsskabende opholdsforbud.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om pressemeddelelse af 22. marts 2021 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende sagerne H.F. and M.F. v. France J.D. and A.D. v. France.
 • Danske borgere i Syrien
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende, om nogle af de udrejste danskere i Syrien kan dømmes efter straffelovgivning, der er trådt i kraft efter, at de er rejst ud, f.eks. hvis de er udrejst til en konfliktzone el.lign. på et tidligere tidspunkt end lovgivningen er trådt i kraft.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen Mødre i syriske fangelejre kan godt dømmes for terror i Danmark – hvis de har passet børn og lavet mad til IS-jihadister fra berlingske.dk den 23. marts 2021. (Henviser også til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den bestemmelse i lovgivningen, der gør det ulovligt, hvis en forælder sender sit barn “til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn tage del i et sådan udlandsophold.
 • Pædofile
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der i årene 2016, 2018 og 2020 blev dømt for overgreb mod et barn under 15 år eller person under 18 år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer dømt for overgreb mod et barn under 15 år eller person under 18 år ved dommen meddelt et opholds-, bolig-, besøgs- eller kontaktforbud. (Henviser også til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange domfældte politiet udførte tilsyn med i 2020.
 • Logning
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen ”Regeringen tvunget til at rette ind efter EU-dom: Ny plan giver kriminelle lettere spil fra Jyllands-Posten.dk den 23. marts 2021”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om dokumentation for ministerens påstand ”Det er en håndsrækning til forbryderne, som EU-Domstolen har givet i artiklen Regeringen tvunget til at rette ind efter EU-dom: Ny plan giver kriminelle lettere spil” fra Jyllands-Posten.dk den 23. marts 2021.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er ministerens opfattelse, at Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene og Storbritannien har givet en håndsrækning til forbryderne, jf. artiklen ”Regeringen tvunget til at rette ind efter EU-dom: Ny plan giver kriminelle lettere spil” fra Jyllands-Posten.dk den 23. marts 2021.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke typer af kriminalitet de 370 udvisningsdømte, der afsoner i danske fængsler, har begået, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om lande som Norge og England, der ikke er medlemmer af EU, har succes med at sikre, at Rumænien hjemtager egne borgere til afsoning i Rumænien, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan en afskaffelse af beskæftigelse i arresten vil leve op til Kriminalforsorgens formålsparagraf om både at straffe og resocialisere, til justitsministeren

Social- og Inderigsudvalget

 • Tvangsbortadoptioner
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag der har været taget, før man skrider til tvangsbortadoption.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke vurderinger der lægger til grund for de tvangsbortadoptioner, der har været.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at tvangsbortadoption er til barnets bedste.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der bliver fulgt op på, at børn, der er blevet tvangsbortadopteret, får et godt børneliv.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål, om at sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 22/4-21 om, at mennesker med handicap udsættes for længerevarende overvågning i deres eget hjem.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Justitsministeriet

 • L 213 om whistleblowere
  • L 213 – Bilag 2: Henvendelse af 26/4-21 fra Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, forskningschef emeritus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vedrørende indføjelse af en ekstra §, der sikrer at Whistleblowere har adgang til uafhængig og gratis rådgivning samt støtte og retshjælp ved repressalier og trusler herom.
 • L 213 – Bilag 4: Henvendelse af 26/4-21 fra Dorthe Mortensen, Assens, om hvorvidt plejefamilier er omfattet af beskyttelse af whistleblowere.
 • L 222 – Bilag 1: Høringsnotat og høringssvar, fra justitsministeren

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 75: Henvendelse af 28/4-2021 fra Foreningen Far om “Det familieretlige system”.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 305: Instrukskommissionens beretning (bind 6).
 • REU, Alm.del – Bilag 306: Statsrevisorernes beretning 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb.

INTERNATIONALE NYHEDER

Europarådet

 

ØVRIGE NYHEDER

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

 

Amnesty

Advokatsamfundet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *