Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 17

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet:

 • L 154 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Strafskærpelse for forbrydelser med baggrund i offerets handicap).

Skatteministeriet:

 • L 137 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 189 Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og udlændingeloven. (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.):
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er andre EU-lande, som har mulighed for at fastsætte et generelt opholdsforbud. (Reelt indholdsløst).
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om grundlaget for at indføre muligheden for at udstede tryghedsskabende opholdsforbud. (Henviser alene til en rapport af Det Kriminalpræventive Råd).
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, grundlaget for at indføre muligheden for at udstede tryghedsskabende opholdsforbud.
 • L 189 – – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke faglige anbefalinger der ligger til grund for indførelse af mulighed for forbud mod deltagelse i nattelivet.
 • L 189 – – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen påtænker at gøre andre frihedsindskrænkende coronatiltag permanente.
 • L 189 – – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke erfaringer der har været gjort om generelle opholdsforbud i coronakrisen.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår Danmark har opnået ”tryghed”.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ungdomskriminaliteten er faldende. (Henviser alene til en rapport).
 • L 189 – – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen er villig til at løbe en procesrisiko ved lovforslaget i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions regler om forsamlingsfrihed.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fremsendelse af dokumentation for stigende utryghed ved S-togstationer.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange politiårsværk håndhævelsen af lovforslaget vil kræve.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der taler for, at fastsættelse af et generelt opholdsforbud ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forslaget kan påvirke ”den stedbundne oplevelse af utryghed”.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt fastsættelse af et generelt opholdsforbud, uden at der er begået kriminalitet, er proportionelt.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt journalister må opholde sig i det område, hvor der er fastsat tryghedsskabende opholdsforbud.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt støjgener fra en soundbox kan bevirke fastsættelse af et generelt opholdsforbud.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken tilregnelse overtrædelse af opholdsforbud i straffelovens §§ 79 a-b kræver.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der kan fastsættes et generelt opholdsforbud. (Henviser alene til andet svar).
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt hjemløse, der tager rusmidler, kan begrunde fastsættelsen af et generelt opholdsforbud. (Henviser alene til andet svar).
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt områder, hvor eksempelvis hjemløse holder til, har samme krav som andre områder for at kunne blive ramt af et generelt opholdsforbud. (Henviser alene til andet svar).
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der forudgående bør gives en advarsel, et påbud eller der bør gøres et forsøg på at dæmpe adfærden blandt personerne i gruppen.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der altid skal ske domstolsprøvelse for fastsættelse af et generelt opholdsforbud.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ændringsforslag, der indeholder en solnedgangsklausul.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fastsættelse af et generelt opholdsforbud i områder, hvor hjemløse holder til.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed er undtaget fra et tryghedsskabende opholdsforbud i området.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt lovforslaget anvender kønsneutrale betegnelser.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt at lovforslagets ”tilregnelse” ændres til ”forsæt”.
 • L 189 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 23/3-21 fra Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International Danmark og Nyt Europa vedrørende deres fælles høringssvar og debatindlæg i Berlingske.dk om lovforslaget.
 • B 7 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 6/4-21 fra læge, ph.d., Kasper Ankjærgaard, Holbæk, vedrørende opgørelse over komplikationer efter ikke-terapeutisk omskæring.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er normalt, at det tager Erstatningsnævnet mere end 10 år at afslutte behandlingen af en sag, der udspringer af et voldeligt overfald.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der kan være gået noget galt i sagsbehandlingen af den konkrete sag, siden det har taget så lang tid at behandle den, og den endnu ikke er afsluttet. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har planer om at tage andre initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet, udover at tilføre nævnet flere økonomiske midler.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har andre bud på, hvordan den konkrete sag kan blive afsluttet, fremfor at svare som tidligere justitsministre gennem årene, at ministeren ikke kan gå ind i den konkrete sag, og at sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet generelt er utilfredsstillende. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt migranter fra Syrien udgør en sikkerhedsrisiko for danskere i Danmark
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ventetid på behandling hos tandlæge og læge for de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 13/4-21 fra Transparency International Danmark, vedrørende forslag til en dansk antikorruptionsstrategi.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt reglerne om aktindsigt på miljøområdet generelt har skadet ministerbetjeningen eller påvirket lovgivningsarbejdet i negativ retning på miljøområdet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om på hvilke punkter ministeren mener, der er behov for at forbedre den nuværende offentlighedslov. (Henviser alene til andet svar).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan offentlighedsloven skal ændres for at imødekomme kritikken, der fremgår af Grønnegaard-rapporten.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der findes andre bestemmelser i offentlighedsloven, der kan beskytte det såkaldte fortrolige politiske rum og sikre ministerbetjeningen, selvom § 24 i offentlighedsloven ophæves.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • REU alm. del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen er villig til at løbe en procesrisiko i forhold til forenelighed med internationale konventioner, hvis et flertal i Folketinget ønsker øjeblikkeligt at effektuere udvisningen af den pågældende.
 • REU alm. del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse for, hvilke muligheder der om hvilke muligheder der generelt er for at overvåge udvisningsdømte på tålt ophold. (Reelt indholdsløst).
 • REU alm. del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om mulighederne for og praksis i forhold til præventiv frihedsberøvelse af personer, der har fået en udvisningsdom og som har udstået fængselsstraffen, men hvor udvisningen ikke er eller kan effektueres

Udenrigsministeriet:

 • B 128 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om mulighederne for at Danmark kan tvangsadoptere eller tvangsfjerne børnene i de syriske lejre fra deres forældre, med henblik på hjemtagelse.
 • B 128 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange børn der vil kunne hjemtages gennem hhv. tvangsadoption eller tvangsfjernelse fra forældre, der er indsat i en syrisk lejr. (Henviser alene til andet svar).
 • B 128 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man har afsøgt muligheden for at hjemtage med og uden forældrenes samtykke ved eks. tvangsfjernelse eller tvangsadoption. (Henviser alene til andet svar).
 • SOU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Udenrigsministeriet afviste at udlevere oplysninger i sagerne om adopterede børn fra Chile efter en henvendelse fra den chilenske ambassade.

Ligestillingsudvalget:

 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Social- og indenrigsministeriet:

 • Vedrørende ulovlig adoption af chilenske børn:
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om de forhold, som adoptioner af flere chilenske børn skete under i årerne 1978-1982, heller ikke var i orden efter datidens standarder.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om fuldstændigt overblik over samtlige undersøgelser, der er foretaget af det transnationale adoptionssystem.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Civildirektoratet ikke reagerede på mistanken om ”ulovlig adfærd” i adoptioner fra Chile til Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at det transnationale adoptionssystem i Danmark baserer sig på et tillidsprincip, hvor adoptionsbureauer ikke tjekker dokumentationen fra afgiverlande.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at ulovlige adoptioner stadig kan foregå, da det danske transnationale adoptionssystem stadig baserer sig på et tillidsprincip om, at informationen fra afgiverlandene er i orden.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen om systemvold.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at der endnu ikke er sket reelle konstaterbare forbedringer, men at der alene er sat en række initiativer eller processer i gang.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Forsvarsministeriet:

 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til rapporten ’The Terrorism Acts in 2019’ (refereret i Berlingske den 2. april: Britisk terrorforsker: Pas på, hjemvendte børn fra IS-områder kan udgøre terrortrussel. Dansk ekspert afviser, at små børn kan radikaliseres). (Henviser til andet svar).

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren ikke mener, at der bør åbnes for besøg hos indsatte med coronapas, idet det er særdeles belastende for børn ikke at se deres forældre i så lang tid, som følge af, at børn af fængslede med besøgs- og brevkontrol har ikke fået lov til at se deres forældre ved et rigtigt besøg siden december.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm. 

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 191 – (betænkning): Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark. (Investeringsscreeningsloven).
 • B 106 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af reglerne for kønsopdelt lønstatistik.
 • Rigsrevisionens notat om eksternt coldreview af Rigsreivsionens finansielle revision af statsregnskabet for 2019.
 • Statsrevisoranmodning om undersøgelse af forvaltningen af handikapområdet.

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Udenrigsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Advokatsamfundet

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *