Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 17

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Ingen åbne samråd m.v.

NYE LOVFORSLAG OG HØRINGER

 1. L 174 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).
 1. Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny positivliste for faglærte og skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft).
  1. Udlændinge- og Integrationsministeriet, publiceret 16/04-202, høringsfrist 23/04-2020.
 1. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen.
  1. Skatteministeriet, publiceret 16/04-2020, høringsfrist 14/05-2020.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 1. Besvarelse af spg. nr. 16 alm. del: Svar på spørgsmål om sagsbehandlingstiden ved Det Psykiatriske Patientklagenævn, samt hvor lang en sagsbehandlingstid ministeren mener er rimeligt.
 2. Besvarelse af spg. nr. 171 alm. del: Svar på hvorvidt ministeren med baggrund i artiklen ”Frøs Sparekasse fjerner ældre kunders mulighed for at overføre penge via netbank”, JydskeVestkysten.dk, den 9. april 2020, finder det rimeligt og kan forstå, at mange ældre kan føle sig umyndiggjort på grund af bankens beslutning.
 3. Besvarelse af spg. nr. 1009 alm. del: Svar på en række spørgsmål som følge af Fængselsforbundets henvendelse af 28. februar 2020 vedr. situationen i kriminalforsorgen, herunder forbruget af overarbejde i kroner og ører for de seneste 12 måneder, fremlæggelse af tal på vold mod fængselsbetjente samt mellem indsatte m.m.
 4. Besvarelse af spg. nr. 1075 alm. del : Svar på hvorvidt ministeren vil følge Norges eksempel og løslade indsatte før tid for at forhindre coronasmitte i fængslerne m.m.
 5. Besvarelse af spg. nr. 1081 alm. del: Svar på hvilke initiativer der er taget i kriminalforsorgen for at undgå konfliktoptrapning og negative psykiske konsekvenser for indsatte, som følge af øget isolation pga. foranstaltninger mod coronavirussen.
 6. Besvarelse af spg. nr. 1092 alm. del: Svar på hvordan en overtrædelse af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer sanktioneres og til hvilken takst m.m.
 7. Besvarelse af spg. nr. 1105 alm. del: Svar på hvorvidt ministeren vil redegøre for, om politiet vil lade stofbrugere være i fred under coronakrisen, da krisen formentligt vil medføre hamstring og ophobninger af mængder af euforiserende stoffer på disses bopæl.
 8. Besvarelse af spg. nr. 1139 alm. del: Svar på hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at Københavns Politi undersøger eventuelle uregelmæssigheder hos ansatte ved den ”overordnede” (Rigspolitiet).
 9. Besvarelse af spg. nr. 1144 alm. del: Svar på om ministeren vil kommentere og overveje de norske foranstaltninger i kriminalforsorgen i forbindelse Covid-19.
 10. Besvarelse af spg. nr. 406 alm. del: Svar på om det er ministerens vurdering, at den aktuelle corona-epidemi gør det sværere for partier, der ønsker at blive opstillingsberettiget, at indsamle vælgererklæringer m.m.
 11. Svar på spg. nr. S 849: Svar på hvorvidt ministeren agter konsekvent at lade arrestanter og fængslede teste for Covid-19, så snart de er i politiets varetægt, anholdt, varetægtsfængslet osv. for at undgå spredning af smitte i fængsler og arresthuse.
 12. Svar på spg. nr. S 850: Svar på om ministeren har en køreplan klar for, hvis Covid-19 mere udbredt entrerer diverse fængsler og arresthuse og smitter de indsatte og personalet.
 13. Svar på spg. nr. S 851: Svar på om ministeren har kendskab til, at der jævnligt er danske bandetilknyttede i deres muskelbiler, der kører frem og tilbage over grænsen mellem Danmark og Sverige, uden at de har et egentligt anerkendelsesværdigt formål, særligt set i det perspektiv, at Danmark mere eller mindre er lukket ned for at kunne begrænse Covid-19, og hvilke initiativer ministeren vil tage.
 14. Svar på spg. nr. S 852: Svar på om ministeren agter at tage fat i de relevante svenske ministre for at sørge for, at Sverige ligeledes i lyset af risikoen for coronasmitte opretholder en grænsekontrol på deres side, så danske bandetilknyttede ikke uden videre kan rejse til og fra Sverige uden et anerkendelsesværdigt formål.
 15. Svar på spg. nr. S 863: Svar på om ministeren vil tage initiativ til, at der dispenseres/suspenderes for ghettolovgivningen i 2020, således at den stigende arbejdsløshed og den faldende bruttoindtægt ikke medfører, at flere boligområder kommer på den hårde ghettoliste i december 2021 m.v.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 1. Bilag 232: Ministerredegørelse til Statsrevisionernes Beretning 9/2019 om statens indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme, fra skatteministeren.
 1. Bilag 340: Folketingets Ombudsmands beretning for 2019.
 2. Bilag 346: Henvendelse af 7/4-20 fra Prosa, vedrørende App til smitteopsporing med privatlivsbeskyttelse.
 3. Bilag 347: Henvendelse af 16/4-20 fra Danske Advokater, vedrørende muligheder for at få sager hurtigere gennem retssystemet.
 4. Bilag 348: Orientering om Dataetisk Råd, fra justitsministeren.
 5. Bilag 352: Udviklingen i antallet af indsatte i fængsler og arresthuse, fra justitsministeren.
 6. SØIK, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen styrker samarbejdet om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask under COVID-19.
 7. Udskyder 39 lovforslag til næste folketingsår.
 8. Ophobning af gamle sager giver uacceptabelt lange svartider i nævn.
 9. Ny beretning fra ombudsmanden.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 1. The functioning of the Court during the period of confinement.
 2. COVID-19 restrictions should not stop freedom of assembly and association, says UN expert.
 3. Coronavirus: Vejledning skal sikre, at apps til bekæmpelse af pandemien fuldt ud overholder databeskyttelsesstandarder.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 1. Case of Dragan Petrovic v. Serbia 14/04/2020.
 2. Aldersbetinget pensionsordning ikke direktivstridig.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *