Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Onsdag d. 02.05.2018, kl. 11.30: Åbent samråd om kontanthjælpsloftet og børn under fattigdomsgrænsen

NYE LOVFORSLAG

 • L224 – forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (udsættelse af revision af postlisteordningen)
 • L 231Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.).

 • L 232 – Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love. (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har foreløbigt besvaret et spørgsmål om at kommentere og redegøre for sin holdning til KL’s rapport ”Kommunernes teknologiske fremtid” og KL’s positive fremstilling af Cambridge Analytica og datavirksomhedens metoder.
  I samme svar har justitsministeren foreløbigt besvaret et spørgsmål om at redegøre for sin holdning til, at hverken KL eller rapporten ”Kommunernes teknologiske fremtid” forholder sig til etik om dataindsamling og –brug, herunder misbrug af data til at styre den demokratiske debat og valghandlinger.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om
 • Justitsministeren har orienteret om Politiets Efterretningstjenestes årlige redegørelse 2017
 • Justitsministeren har orienteret om ophævelse af kontrolbestemmelse i knivbekendtgørelsen udstedt uden hjemmel.

Vedrørende lovforslag L156 – skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge

 • Udlændinge og integrationsudvalget har afgivet udkast til betænkning
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren ikke inddrager ikke alle de sager, der omtales i lovforslaget, i retningslinjerne. I samme svar har ministeren besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren har valgt ikke at tage de domme med, som Institut for Menneskerettigheder opfordrer til, at man inddrager samt et spørgsmål om hvilken konsekvens det vil have for retningslinjerne, hvis de domme, som Institut for Menneskerettigheder opfordrer til at inddrage, indgår i retningslinjerne. I samme svar har ministeren også besvaret et spørgsmål om ministeren for hvert enkelt dom, som Institut for Menneskerettigheder foreslår inddraget i retningslinjerne, vil redegøre for, hvordan dommen forholder sig i forhold til de opstillede retningslinjer, og om dommen adskiller sig fra de udvalgte afgørelser.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren planlægger at udarbejde en fuld fortegnelse og gennemgang over afsagte domme ved menneskerettighedsdomstolen og holde denne opdateret, så der et fuldstændigt og fyldestgørende grundlag at træffe afgørelser på for de danske domstole. I samme svar har ministeren besvaret spørgsmålet: hvordan vil ministeren sikre, at domstolene har en opdateret oversigt over kommende relevante afgørelser til rådighed i udvisningssager?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke retningslinjer, der gælder for udvisning af EU-borgere.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om lovforslaget ”med sikkerhed” vil ramme en herboende vanekriminel udlænding og EU-borger, der siden barnsben har boet i Danmark, har størstedelen af sin familie i Danmark, har ægteskab og forældremyndighed over børn i Danmark og dårligt taler sproget i det land, hvori han er statsborger.
 • Udlændinge og integrationsudvalget har afgivet betænkning.

Vedrørende L 155Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • EU-domstolen har afgjort at det vil være i strid med charteret om menneskerettigheder at udvise en person til et land, hvor personen tidligere har været udsat for tortur, selvom der ikke længere er risiko for tortur, hvis det vil medføre seriøs skade på personens fysiske eller mentale helbred.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *