Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 17

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om hadprædikanter
  • Udvalg: Udlændinge- og integrationsudvalget
  • Mødedato: 28-04-2022
  • Starttidspunkt: 10:00

HØRINGER OG NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Justitsministeriet

 • L 125 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).
 • L 166 (som fremsat): Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (TCO-loven).

Erhvervsudvalget

 • L 117A (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • L 126 – Om gennemførelse af en række forskellige ændringer på justitsområdet i Grønland – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at foranstaltningsniveauet skal hæves med 50 pct. i sager vedr. voldtægt af en person under 18 (reelt indholdsløst).
 • L 111: Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger i sager om menneskeudnyttelse efter den foreslåede § 262 b.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • S 700 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil redegøre for, om afgørelsen i sagen om Bitten Vivi Jensen, der brød sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger fra førtidspensionssager, giver anledning til initiativer for så vidt angår offentligt ansattes ytringsfrihed?

Social- og Indenrigsudvalget

 • Sager på handicapområdet
  • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen af 19/3-22 fra Lena Michelsen, Morud om handicappedes retssikkerhed i Nordfyns Kommune.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at kommuner ikke har økonomisk incitamenter til at træffe forkerte beslutninger i relation til borgere med handicap og spekulere i at sagerne ender hos Ankestyrelsen.
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren agter at gøre, for at nedbringe antallet af sager på handicapområdet som bliver omgjort i Ankestyrelsen, så borgerne kan stole på de afgørelser, der træffes i kommunen
 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil forklare, at problemerne med de mange forkerte afgørelser har været kendt i adskillige år i Social- og Ældreministeriet uden at ministeriet er skredet ind over for kommunerne.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Retsudvalget

Justitsministeriet

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 230: Orientering rapporten Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2021. Hovedtal, fra justitsministeren.
 • REU, Alm.del – Bilag 232: Domstolsstyrelsens analyse af årsager til omberammelse og udsættelse af straffesager

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ombudsmanden

Ministerierne

Justitsministeriet

Erhvervsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *