Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd med forsvarsministeren vedr. det danske forsvarsforbehold. (Kan ikke linkes til)
  • Udvalg: Europaudvalget.
  • Mødedato: 20-04-2022.
  • Starttidspunkt: 15.30.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Udenrigsministeriet:

 • B 194 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at forklare begrebet »offensiv magtanvendelse«, samt generelt beskrive eksempler på situationer, hvor en sådan kan komme på tale.
 • B 194 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der efter FE’s vurdering foreligger en aktuel militær trussel mod Danmark.
 • B 194 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at udbygge, hvad der i bemærkningerne menes med den øgede risiko for »fejlkalkulationer og eskalation«.

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer det skønnes rammes af de problemer, der omtales i BEU alm. del – bilag 183.
 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at gennemskrivningen af dagpengeloven er færdig.

Erhvervsministeriet

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsbehandlingstiden for alle ansøgninger til kompensationsordninger i forbindelse med covid-19.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ufærdiggjorte sager der stadig findes i systemet i forbindelse med kompensationsordninger under covid-19.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af de anslåede 50.000 virksomheder, som den 1. april skal skaffe likviditet til betaling af moms for to hele år, der vil gå konkurs, og hvilke tanker gør ministeren sig om dette mulige udfald.

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ankesager der aflyses i sidste øjeblik, fordi tiltalte udebliver.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Justitsministeriet ikke er gået videre med Konkurrencerådets anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe om optag af andre kandidater end kandidater med en juridisk embedseksamen (cand.jur.) på advokatuddannelsen, eksempelvis erhvervsjurister (cand.merc.jur.).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår Justitsministeriet er færdig med at undersøge, hvorvidt der ifm. finansloven for 2023 er anledning til at justere på fordelingen af puljerne til retshjælp på ministeriets område.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil overveje et opfølgende forløb for personer, der har været gennem behandlingsforløbet MOVE og som har brug for yderligere, f.eks. sædelighedsdømte.

Skatteministeriet:

 • SAU alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Skatteministeriet fremadrettet vil sende udkast til lovforslag om f.eks. indhentelse og behandling af data i høring hos relevante organisationer og myndigheder, f.eks. Dataetisk Råd og Justitia.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen “Advokat om løn til handicaphjælper: Soleklart lovbrud”.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet:

 • L 125 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).

Finansministeriet:

Erhvervsministeriet:

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet:

Domstolene

Østre Landsret:

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *