Skatteminister værner om havelåger men ikke hoveddøre

Justitia udtrykte i fredags bekymring for, at SKAT med lovudkastet til en ny skattekontrollov får adgang til private boliger, når virksomheder drives fra private hjem. I et indlæg påpeger skatteministeren efterfølgende, at ministeren ”ikke lægger op til at udvide Skats kontrolbeføjelser” og, at lovforslaget blot er en præcisering af eksisterende regler og derfor ikke en udvidelse af Skats beføjelser.

Men hvis man henholder sig til bemærkningerne til lovforslaget, kan det undre, at skatteministeren mener, at der ikke er tale om en udvidelse af Skats kontrolbeføjelser.

Som udkastet til den nye skattekontrollov og bemærkningerne er formuleret på nuværende tidspunkt, åbnes der op for adgang gennem boligens hoveddør, når virksomheden drives fra private boliger. Lovbestemmelsens nye § 49, stk. 3 er formuleret som en bred og betingelsesløs adgang, jf. formuleringen:

”I det omfang der drives erhvervsmæssig virksomhed fra en ejendom, der også anvendes som bolig, kan der gennemføres kontrol efter stk. 1 på ejendommen.”

Lovbemærkningerne åbner derfor op for en bred adgang til privatboligen for at ramme de situationer, hvor enkeltmandsvirksomheder drives fra og integreret med boligen:

”Udviklingen har medført, at der i dag findes mange enkeltmandsvirksomheder, der drives fra privatboligen. Hvor den tidligere formulering tog sigte på, at den erhvervsmæssige virksomhed havde sin egen lokalitet, og der højst kunne være tale om et hjemmekontor, hvor der kunne være noget af virksomhedens regnskabsmateriale, skal bestemmelsen i dag kunne rumme den situation, at hele den erhvervsmæssige virksomhed befinder sig samme sted som boligen. Der er således behov for, at SKAT kan foretage udgående kontrol på ejendommen, ikke kun [for] at kontrollere regnskabsmateriale, men også for at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel.

Der er alene tale om, at der kan foretages kontrol i en erhvervsdrivendes privatbolig i tilfælde, hvor denne enten har hjemmekontor eller driver erhvervsvirksomhed fra privatboligen. Kontrollen kan alene udføres i den del af boligen, hvor den erhvervsdrivende har hjemmekontor eller hvorfra virksomheden drives. ” (vores understregninger)

Bemærkningerne til lovforslaget viser således tydeligt, at det er en ny udvidelse af Skats beføjelser. Hvis ministeren derfor ikke ønsker at give Skat nøglen til hoveddøren, bør han indsætte en præcisering af og undtagelse til den nye § 49, stk. 3, f.eks. : ” ”I det omfang der drives erhvervsmæssig virksomhed fra selvstændige lokaler i tilknytning til en ejendom, der også anvendes som bolig, kan der gennemføres kontrol efter stk. 1 på ejendommen. Drives virksomheden ikke fra selvstændige lokaler i tilknytning til boligen, men fra boligens lokaler, kræves retskendelse.” Denne undtagelse kan passende uddybes i bemærkningerne med eksempler, hvorved det bliver tydeligt, at SKAT ikke kan få adgang til boligen, når den drives fra eksempelvis spisebordet eller fra et integreret kontor-soveværelse.

Mette Juul

Retssikkerhed på skatteområdet Mette er skatteadvokat i Justitia og beskæftiger sig primært med retssikkerhedsmæssige aspekter af skatteretten. Hun er cand.jur. og advokat og har tillige en mastergrad i skatteret. Hun har en baggrund i revisionsbranchen, hvor hun har været partner og leder af afdelinger med speciale i moms og afgifter. Mette har endvidere arbejdet som advokat i Plesner, hvor hun var beskæftiget med retssager og klagesager inden for skatteområdet.

One thought to “Skatteminister værner om havelåger men ikke hoveddøre”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *