Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Fredag d. 10.02.2017

Åbent samråd om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor lang tid der må gå fra, at der er viden

eller mistanke om overgreb mod et barn/en ung og frem til vedkommende videoafhøres i børnehussagerne som led i en politimæssig efterforskning, til justitsministeren. Spørgsmålet vedrører L 51.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt det vil stride mod EMRK, hvis myndighederne som alternativ til opholds-, melde- og underretningspligt på et udrejsecenter tilbyder de personer, der pålægges disse foranstaltninger, muligheden af, at de kan bo og opholde sig, hvor de vil i Danmark, på betingelse af, at de frivilligt vælger at bære en fodlænke, som registrerer, hvor de færdes, til udlændinge- og integrationsministeren. Spørgsmålet vedrører L 51.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor lang tid der må gå fra, at der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn/en ung og frem til vedkommende videoafhøres i børnehussagerne som led i en politimæssig efterforskning, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om at bekræfte, at der kan være op til 1 måneds ventetid på videoafhøringer i Børnehussager, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren vil genoverveje at støtte beslutningsforslag 33 (folketingsåret 2016-16), der indebærer, at det skal være obligatorisk for kommunerne at oplyse sagsbehandlingstiderne på det sociale område på kommunernes hjemmesider, så borgerne har mulighed for at gøre sig bekendt med, hvor længe en sag tager, inden kommunen træffer afgørelse, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om regeringen agter at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at imamer ikke kan fungere som domsmænd eller nævninge m.v., til justitsministeren

HØRINGER

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • SKAT udtaler, at vurderingen af, om man har bopæl i Danmark og derfor skal betale registreringsafgift, ikke fremover skal kunne baseres på formodninger om fremtiden.
 • FN’s specialrapportør for religions- og trosfrihed har udarbejdet en rapport efter besøg i Danmark i marts 2016.
 • Anklagemyndigheden har offentliggjort sin oversigt over fokusområder i 2017.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt dom i sagen

Navalnyy v. Russia vedrørende EMRK, art. 5, 6 og 11.

 • Europarådets ”Department for the Execution of Judgments” har lanceret

en ny søgemaskine, der har til formål at forbedre synligheden og gennemsigtigheden af domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *