Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for PET’s beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om såkaldte hadforbrydelser i 2014, herunder for, hvorfor PET vurderer, at de indberettede tal for hadforbrydelser i 2014 ikke er korrekte.

 

NYE LOVFORSLAG

 • Der er fremsat forslag om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. Ændringen vil medføre ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt.
 • Skatteudvalget har fremlagt et lovudkast til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven vedr. skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren redegøre for regeringens planer for et register over kameraer som led i kampen mod terror og forholde sig til, at et flertal af partier ønskede registeret iværksat inden årsskiftet?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad er ministerens holdning er til, at Rigsadvokaten instruerer politiet og anklagere i at hemmeligholde oplysninger, som kan være af central betydning for en straffesag, og giver det anledning til kritik af Rigsadvokatens adfærd, jf. artiklen »Politiet tilbageholder systematisk oplysninger i overvågningssager« i Information den 24. oktober 2015?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre med henblik på at sikre, at politiet ikke fremover anvender den af Rigsadvokaten udarbejdede instruks, som er omtalt i artiklen »Det virker ikke særligt betryggende« i Information den 24. oktober 2015?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren finder, at gps-overvågning (pejling), der ikke kræver indtrængen i bilen i forbindelse med anbringelsen af udstyret, har en mindre indgribende karakter end gps-overvågning, der kræver indtrængen i bilen, uanset om de af politiet indhentede oplysninger er identiske?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren finder, at der i lovgivningen bør opstilles betingelser og krav om retskendelse før påbegyndelse af gps-overvågning, uanset om gps-udstyret placeres på bilens yderside og dermed ikke kræver indtrængen?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren finder, at det, at Rigsadvokaten anvender hemmelige instrukser om gps-overvågning, eller det, at der anvendes en praksis, hvorefter politiet ikke nævner brugen af gps-overvågning i politirapporter og anklagerne protesterer imod eventuelle spørgsmål om anvendelse af gps-overvågning med henvisning til, at sådanne oplysninger ikke fremgår af sagen, potentielt kan stride imod nogle grundlæggende retsprincipper som eksempelvis offentlighedsprincippet?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan ministeren vil arbejde for, at sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen ikke øges?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, en kommune lovligt kan undgå at tilbagebetale ulovligt tilbageholdte sygedagpenge?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, der er behov for en lovopstramning, så kommuner ikke kan dække sig ind under en forældelsesfrist for at undgå udbetaling af borgernes retmæssige penge?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad borgernes mulighed er for at kræve deres penge tilbagebetalt i den sag, som er omtalt i artiklen den 6/1-16 på Avisen.dk ”Borgere ulovligt frataget sygedagpenge: Flertal i byråd imod efterbetaling”?
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren vil indbringe kommunen for Statsforvaltningens tilsyn, jf. artiklen den 6/1-16 på Avisen.dk ”Borgere ulovligt frataget sygedagpenge: Flertal i byråd imod efterbetaling”
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvad konsekvenserne er for en kommune, som nægter at tilbagebetale borgernes ydelser
 • Endeligt svar på spørgsmål om, status på Antidiskriminationsenhedens arbejde som løber fra 2014-2016, til social- og indenrigsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *