Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 52

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 

NYE LOVFORSLAG

 • Den 15/12 har et enigt folketing strammet lov om fremmedkrigere. Fremmedkrigere risikerer fremover fængsel i op til livstid for at tilslutte sig en fjendtlig væbnet styrke i f.eks. Syrien eller Irak.
 • Derudover er forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blevet vedtaget. Forslaget skal styrket indsatsen mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser.
 • Også forslag til lov om net- og informationssikkerhed er blevet vedtaget.
 • Og det samme gælder for forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Med ændringen sker der en indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.
 • Derudover er der fremsat forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Der foreligger endeligt svar på spørgsmål om, hvilke konsekvenser den ulovlige indhentning af PNR-oplysninger har haft for tidligere eller nuværende PET-chefer, til justitsministeren.
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt flyselskaberne eller SKAT skal kontrollere tekstfeltet, det såkaldte pkt. 12 på PNR-listen for eventuelle personfølsomme oplysninger, til justitsministeren.
 • Justitsministeren har genbesvaret spørgsmål om der ikke findes andre typer af oplysninger, der indsamles af PET, som potentielt omhandler alle borgere, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, om indhentning af oplysninger om stort set samtlige borgere vil føre til flere eller et tilsvarende antal anmodninger om indirekte indsigt ift. tidligere, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at omfanget af PET’s lovbrud ikke er tilgængelige oplysninger for Folketinget, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om, hvilken konsekvens Danmarks nej ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning har for lovforslaget, samt for deltagelse i det videre terrorsamarbejde, der p.t forhandles i EU, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, hvor langt man er fra målet i fht. et fælles europæisk PNR-register, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 10. december 2015, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at ministeren ikke har været i stand til at levere et eksempel på en konkret sag, hvor PET har anvendt PNR-oplysninger, som PET ikke ville have haft adgang til efter retsplejelovens regler om edition, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelse påviser, at 40 % af handicappede eller hjerneskade ikke får den hjælp, de har ret til, til social- og indenrigsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om forslag til forbedringer af regler og praksis, der kan føre til, at kommunerne yder den hjælp til handicappede, de har krav på, til social- og indenrigsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at de mange kommuner, der i dag overtræder forvaltningslovens § 7, stk. 1, fremover overholder disse regler, til social- og indenrigsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om, hvilke alternative muligheder der er for SKATs udøvelse af kontrol, der skal afdække sort arbejde og social dumping, til skatteministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om ministeren er villig til bevare SKATs hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund, til skatteministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan oplyse, hvilke skattepligtige oplysninger, der skal være tilgængelige for SKAT, til skatteministeren
 • Der foreligger supplerende svar på spørgsmål om, hvorvidt flyselskaberne eller SKAT skal kontrollere tekstfeltet, det såkaldte pkt. 12 på PNR-listen for eventuelle personfølsomme oplysninger, til justitsministeren.
 • Der foreligger derudover endeligt svar på spørgsmål om regeringen overvejer/vil overveje at indføre mulighed for anvendelse af en såkaldt ”control order”, jf. artikel ”Ekspert: Hårdere kontrol med Syriens-krigere”, Information den 17. november 2015, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for de samlede udgifter, der har været forbundet med udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse, til justitsministeren
 • Der foreligger ligeledes endeligt svar på spørgsmål om i forlængelse af det supplerende svar på spørgsmål 40 indhente oplysninger fra SKAT om, hvorvidt SKAT vil foretage en manuel filtrering af det såkaldte tekstfelt (pkt. 12 på PNR-listen), til justitsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Justitsministeren har i d. 15/12 tiltrådt, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod en 23-årig mand fra den københavnske vestegn for at lade sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat (IS) til at begå terrorhandlinger

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *