Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 48

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Beskæftigelsesudvalget

 • L 94 – (som vedtaget): Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • Om L 94
  • L 94 – Beskæftigelses ministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en arbejdsgivers pålæg af forevisning af coronapas samtidig kan være en pålæg om test.
 • L 94 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen, DA og FH har fået fremlagt en prognose over effekterne ved at pålægge forevisning af coronapas.
 • L 94 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af den sundhedsfaglige rådgivning, den underliggende dokumentation og prognoser, som ligger bag den ønskede beslutning.
 • L 94 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken sundhedsfaglig viden sundhedsmyndighederne lægger inde med i relation til lovforslaget.

Erhvervsministeriet

 • L 12 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og hvordan forslagene om, at Finanstilsynet kan a) afsætte ledelsesmedlemmer i en finansiel virksomhed på baggrund af blot en tiltale, og b) afsætte en ansat, der er udpeget som hvidvaskansvarlig, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelig kendskab til virksomhedens risiko for hvidvask og terrorfinansiering, harmonerer med henholdsvis almindelige retssikkerhedsmæssige principper, Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 2, og virksomhedernes ledelsesret.

Retsudvalget

 • Om brug af ankeljern med lænke
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om uddybelse af forslaget om at åbne mulighed for at tillade brug af ankeljern med lænke ved at oplyse, og om hvor mange gange – og hvornår – indsatte belagt med almindelige håndjern er undveget ved at løbe fra ledsagende politi- eller fængselsbetjente.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt brug af ankeljern med lænke er forenelig med anbefalingerne i regel 47.1 i FN’s standardminimumregler og regel 68.6 i De Europæiske Fængselsregler, som forbyder brug af kæder, lænker m.v., som i sig selv er nedværdigende.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Den Europæiske Torturkomité (CPT) har haft anledning til at forholde sig til brug af ankeljern med lænke som sikringsmiddel over for personer, som er varetægtsfængslet eller afsoner en frihedsberøvende dom, og om hvad komitéen i givet fald har udtalt herom.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (og tidligere -kommission) i sin praksis vedrørende EMRK artikel 3 om forebyggelse af tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling og straf har forholdt sig til brug af ankeljern med lænke, og om hvad domstolen/kommissionen i givet fald har udtalt herom.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det vil være foreneligt med konventionen, at det i dansk ret forbydes livstids- og forvaringsdømte i 10 år at etablere kontakt med mennesker uden for fængslet.
 • Om fangeflugter
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om at redegøre for de undvigelser fra retsmøder, der har dannet grundlaget for anbefalingen i det nyt udkast til lovgivning om at afskære fremmøde i retten for bestemte sigtede, jf. den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsetes høringssvar.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om at ændre lovforslaget inden fremsættelse eller bidrage med et ændringsforslag

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Retsudvalget

 • Om L 76 – Livstidsfangers rettigheder
  • L 76 – Bilag 3: Spørgsmål og svar der vedrører lovforslaget.
 • L 76 – Bilag 5: Høringssvar fra DIGNITY.
 • L 76 – Bilag 2: Høringssvar fra Den Rets- og Kriminalpolitiske Tænketank Forsete.

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – Bilag 48: Henvendelse af 26/11-21 fra Rådet for Socialt Udsatte om dobbeltdiagnoser.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *