Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag  

Beskæftigelsesministeriet

 • L 94 – (som fremsat): Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Justitsministeriet

 • L 93 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.).
 • B 46 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for kreditorforfølgning i pensioner.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • B 41 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om oversendelse af sagsakter vedrørende aktuelle ansøgere om dansk indfødsret til Indfødsretsudvalget.
 • B 42 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke personer, der af PET vurderes at være til fare for landets sikkerhed, fra opnåelse af dansk indfødsret for bestandig.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • Om L 18
  • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål, om lovforslaget vil kriminalisere institutioner eller arbejdsgivere, der ikke anerkender, at der findes andet end to biologiske køn.
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål, om det vil være en overtrædelse af straffelovens § 266 b, hvis en person offentligt ytrer, at der ikke findes andet end to biologiske køn.
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om, hvilke konsekvenser for f.eks. sportsklubber det vil have, at der tilføjes kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika i racediskriminationslovgivningen.
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål, om en person med et cpr-nummer, der slutter på et ulige tal, som dermed i biologiske termer er mand, kan få lov til at afsone i et fængsel for kvinder, da det ellers vil være diskrimination at nægte vedkommende dette (henviser også til besvarelse af spm. 1)
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om den delte bevisbyrde i Ligebehandlingsnævnet og dilemmaer, som kan opstå, fordi nogle mennesker identificerer sig med et andet køn end deres fysiske køn.
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål, om en person med et cpr-nummer, der slutter på et ulige tal, som dermed i biologiske termer er mand, kan få lov til at klæde sig om i et omklædningsrum for kvinder, hvis personen identificerer sig som dette, til ministeren for ligestilling
 • L 18 – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om ministerens holdning til, at vi skal passe på ikke at ødelægge en rettighed, som vi allerede har i samfundet i form af ytringsfriheden.
 • L 18 – Ministeren har besvaret et spørgsmål, om det at offentligt ytre et klassisk kønssyn alene med to biologiske køn i sig selv kan hævdes potentielt at være diskriminerende, til ministeren for ligestilling

Erhvervsudvalget

 • Om L 13
  • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt at den arbejdsgruppe, der har anbefalet den foreslåede bødemodel, var uden repræsentanter fra erhvervsorganisationerne.
 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om at forholde sig til de mange konkrete kritikpunkter af det foreslåede generelle nye bødesystem, som fremkom under høringen.
 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danmark med den foreslåede nye bødemodel for overtrædelse af markedsføringsloven lever op til sine forpligtelser i direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF).
 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om i forlængelse af den tekniske gennemgang af lovforslaget den 9/11-21 i forhold til spørgsmålet om, hvilke lande man har sammenlignet Danmark med, redegøre for, hvilken bødemodel og hvilke bødespænd/-niveauer der gælder i Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene og Belgien (henviser til et bilag).

Justitsministeriet

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der skal til, for at domfældte kan få eftergivet gæld, som stammer fra sagsomkostninger i straffesager, og vil ministeren oplyse, i hvor mange tilfælde det sker.
 • Om livstidsdømtes afsoning
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil redegøre for de menneskeretlige normer, f.eks. EMRK, jf. vejledning om god lovkvalitet (henviser til bilag).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil redegøre for om det er i overensstemmelse med Menneskerettighederne og bl.a. retten til familieliv, at lave en generel tilladelsesordning for kontakt for samtlige livstidsdømte (henviser til bilag).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at det kommende lovforslag om begrænsning og indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder indeholder en procesrisiko, hvis der rejses en sag ved domstolen (henviser til bilag).
 • Om sletning af sms’er
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil oplyse, om hendes departementschef, hendes særlige rådgiver eller andre af statsministeriets ansatte har kommunikeret om mink-sagen ved hjælp af krypterede beskedtjenester som Signal eller WhatsApp.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt at SMS’er gælder journaliseringspligt på samme måde som en e-mail gør i følge Vejledning om lov om offentlighed i forvaltning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er indholdet af SMS-beskederne – og ikke kommunikationsformen – der er afgørende for, om en SMS-besked skal journaliseres (reelt indholdsløs, henviser til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår departementschefen i Justitsministeriet har fået indstillet sin telefon til automatisk sletning af SMS’er på sin telefon.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er forkert, når minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Debatten på DR2 den 4/11-21 påstår, at “i tidligere kommissioner har SMS’er været udeladt” og “det er helt nyt at sms’er også omfattes i kommissioner” (henviser til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er forkert, når minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Debatten på DR2 den 4/11-21 påstår, at SMS’er er et “frirum” “ligesom hvis man tager telefonen og ringer”, og at der ikke er retningslinjer for journalisering af SMS’er og telefonopkald (henviser til tidligere besvarelse).
 • REU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren indstillede sin telefon til automatisk at slette sms’er, og om, hvorvidt ministeren har fjernet indstillingen igen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om Granskningskommissionen ikke ser det som et problem, at regeringens ministre udtaler sig om minksagen (henviser også til tidligere besvarelser).

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udenrigsministeriet

 • S 69 – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvad udenrigsministerens holdning er til, at myndighederne i Hong Kong nu ønsker at fjerne den danske kunstner Jens Galschiøts skulptur »The Pillar of Shame«?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Højesteret

Ligebehandlingsnævnet

 • Nævnet kunne ikke behandle klage vedrørende angivelse af fødested i pas
  • Dato: 11. november 2021
  • Manden klagede til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med angivelsen af fødested i passet. Manden var født i Palæstine, men kunne vælge mellem, at der skulle stå Israel eller Mellemøsten i sit pas.
  • Nævnet fandt, at angivelse af fødested i pas ikke er omfattet af anvendelsesområdet for lov om etnisk ligebehandling.

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

Amnesty

Danske advokater

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Judgment Marinoni v. Italy – civil judgment against the author of a history book for two remarks found defamatory by the Italian courts
  • The case concerned a finding of civil liability against the author of a book on account of two sets of remarks deemed by the Italian courts to be defamatory.
  • In the Court’s view, the interference with the applicant’s freedom of expression had not been disproportionate and the finding of civil liability against him did not disclose any appearance of a violation of Article 10 of the Convention.
  • The court found that there had been no violation of Article 6 § 2 (presumption of innocence) of the European Convention on Human Rights, and no violation of Article 10 (freedom of expression).

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *