Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 48

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Erhvervsudvalget

 • L 33 – 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud m.v.)

Social- og Udenrigsudvalget

 • L 68 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • BEU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 25: Spm. om en oversigt over sagsbehandlingstiden for sager om tab af erhvervsevne i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, til beskæftigelsesministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 37: Spm. om ministerens kommentar til seniorforsker Peter Vedel Kessings artikel “Afslag på prøveløsladelse på grund af ny kriminalitet – en strafferetlig afgørelse?”, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 116: Spm. om dommen af 8. oktober 2019 i sag BS-34763/2018-HRS fra Retten i Horsens giver anledning til, at der ændres i praksis, retningslinjer eller regler for visitationer i Kriminalforsorgens regi, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 136: MFU spm. om hvilken sikkerhedsrisiko, som ligger til grund for Fyns Politis forbud mod Stram Kurs’ planlagte Rigskongres i Middelfart, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 176: Spm. om kommentar til henvendelsen om retssikkerhed, REU alm. del – bilag 51, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 188: Spm. om, hvilke muligheder tidligere anbragte børn har for at få arkivadgang og aktindsigt i journaler og andet materiale vedrørende deres anbringelser, til social- og indenrigsministeren

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • S 293 – 2019-20 –Endeligt svar på S 293: Finder ministeren forløbet forud for vedtagelsen den 30. april 2019 af en lov om jobcentres samkøring af data fra flere forskellige myndigheder om eksempelvis etnisk herkomst, alder, eventuel frafaldshistorik på uddannelse og helbredsoplysninger – hvilket dataværktøj ifølge den tidligere minister Troels Lund Poulsen blev vedtaget med beskæftigelsesreformen i 2014 – tilfredsstillende, navnlig med hensyn til en vurdering af samkøring af data og profilering af borgere i jobcentre i forhold til GDPR-forordningen, som i mellemtiden er trådt i kraft?
 • S 294 – 2019-20 – Endeligt svar på S 294: Kan ministeren tilslutte sig, at der i Folketinget gælder en aftale – indgået i forlængelse af Folketingets debat om den såkaldte Gladsaxe-model om at overvåge børnefamilier via databaserede profiler – om altid at have en bred debat om lovforslag, der indeholder samkøring af data eller profilering af borgere, og mener ministeren, at dette har været fulgt forud for vedtagelsen den 30. april 2019 af en lov om jobcentres brug af data?

Justitsministeriet

 • S 284 – 2019-20 – Endeligt svar på S 284: Hvilke konkrete initiativer har regeringen taget siden folketingsvalget for at finde internationale løsninger, så danske fremmedkrigere kan retsforfølges i de områder (uden for Danmark), hvor de måtte have begået forbrydelser?
 •  S 288 – 2019-20 – Endeligt svar på S 288: Vil ministeren konkret svare på, om ministeren ønsker at indføre ansigtsgenkendelse eller ej?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *