Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 46

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Onsdag, d. 14. november, kl. 13.00: Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om implementering af lovforslaget L 13 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge.
 • Torsdag d. 15. november, kl. 13.30: Åbent samråd med justitsministeren om tvangsægteskaber.
 • Tirsdag d. 20. november, kl. 15.00: Åbent samråd med udlændinge- og integrationsministeren om status i Paposhvili-sagen

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 74 om hvilke initiativer, ministeren vil tage for at sikre, at udviklingen omkring statslige myndigheders repræsentation ved retsmøder ved egne ansatte følges tæt i relation til de bekymringer, der er kommet til udtryk i høringssvarene fra domstolenes, dommernes og advokaternes side.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt for fremmedkrigere at søge hjælp på en dansk ambassade til nyt pas eller lignende efter fratagelse heraf.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren på baggrund af de mange voldtægtssager, der ikke har ført til dom, vil opkvalificere efterforskningen af voldtægtssager.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvem, der sidder i ekspertpanelet om voldtægt
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvornår han forventer, at arbejdet med at indhente og vurdere oplysninger vedrørende andre landes lovgivning om voldtægt er afsluttet.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om at kommentere BL’s høringssvar, af hvilket det fremgår, at kriteriet om beboernes gennemsnitsindkomst har en stor geografisk skævhed og udelukkende rammer områderne i hovedstadsregionen, og at indkomstkriterierne i stedet bør beregnes på basis af landsgennemsnittet.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt det er korrekt, at almene boligorganisationer er oprettet på et privatretligt grundlag, og at de i juridisk forstand må betragtes som private organisationer.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvor stort et beløb erstatningen vil være på, hvis det viser sig nødvendigt at anvende ekspropriation ved samtlige udpegede hårde ghettoområder.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan erstatningsbeløbet vurderes ved en eventuel ekspropriation af boligafdelinger.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvilken proces der skal følges ved en evt. ekspropriation af boligafdelinger.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om gennemførelse af vidtgående tvangsmæssige indgreb overfor beboerne i et boligområde, hvis området opfylder nærmere angivne kriterier.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om en kommentar til oplæg fra Bispeparkens Bestyrelse til foretræde 1/11-18 om kriterierne for udsatte boligområder.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt der er eksempler på, at grundlovens § 73 er anvendt tilsvarende det, som lovforslaget lægger op til.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt der er eksempler på retlig prøvelse af en tilsvarende benyttelse af grundlovens § 73.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan proportionalitetsprincippet spiller ind i brugen af ekspropriation for boligafdelinger, hvor det eksempelvis kun er 2 dømte personer, der betyder, at boligafdelingen står på ghettolisten, og hvor der dermed kan eksproprieres efter lovforslaget.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan lighedsprincippet er opfyldt, når kun boligafdelinger, hvor der er 50 pct. eller mere med ikke-vestlig baggrund, kan være omfattet af lovforslagets mulighed for ekspropriation.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan ministeren konkret vil sikre, at den skønsmæssige kompetence til at udstede afviklingspåbud bliver administreret i overensstemmelse med Folketingets intentioner i lyset af kravet i grundlovens § 73, om at ekspropriation kræver tydelig hjemmel i lov.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvordan og hvornår modtagerne af et påbud kan få afklaret, om påbuddet er ekspropriation og dermed udløser ret til erstatning, når den boligorganisation, som modtager et afviklingspåbud, selv skal udarbejde den konkrete afviklingsplan.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt der, hvis en boligorganisation ikke ser andre muligheder for at afvikle området end salg eller nedrivning, så er tale om ekspropriation.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål i henhold til L 38 om, hvorvidt man har vurderet, om de foreslåede regler om afviklingspåbud og mulighed for statslig overtagelse kan gennemføres inden for rammerne af artikel 1 i første tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som beskytter mod indgreb i ejendomsretten.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren på baggrund af artiklen ”Ministerium havde backup af slettede mails: Tibetkommission fik aldrig adgang” fra dr.dk den 23. maj 2018, hvor Udenrigsministeriet oplyser, at ”Almindelige backup bånd gemmes i op til fem år, men kan indeholde mails, der er ældre,” kan oplyse, om dette også var tilfældet, da Tibetkommissionen i februar 2016 bad ministeriet om materialer m.v.
 • Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken praksis for sletning af fratrådte embedsmænds mailbokse Statsministeriet havde, da Tibetkommissionen den 17/2-16 bad om indsigt i e-mails m.m.
 • Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Statsministeriet i foråret 2016 fortalte Tibetkommissionen om eksistensen af slettede e-mails og mailkonti i ministeriets backupsystemer m.m.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

K-news:

Jura § Info

Advokatsamfundet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *