Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 44

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • 31-10-2019, kl. 15:00-16:00: Åbent samråd om psykiatriområdet (Sundheds- og Ældreudvalget)
 • 05-11-2019, kl. 15:30-16:30: Åbent samråd om hjælp til udsatte borgere (Social- og Indenrigsministeriet)

Høringer

NYE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG

 • L 38 – 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven. (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.) (Af Udlændinge- og Integrationsministeriet – Status: Stadfæstet)
 • B 6 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA (Af Udenrigsministeriet – Status: 2. behandling/vedtaget)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 43

 • L 38 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 8: Spm. om at begrunde eksistensen af den korte tidsfrist på 4 uger, der er til domsprøvelse, til udlændinge- og integrationsministeren
 • L 38 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 12: Spm. om, hvor mange med dobbelt statsborgerskab der anses for at være i målgruppen for lovforslaget, til udlændinge- og integrationsministeren
 • L 38 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm., om en fremmedkriger, der administrativt har fået frataget sit danske statsborgerskab i medfør af lovforslagets § 8 B, stk. 3, og som opholder sig i udlandet, kan opnå indrejsetilladelse til og/eller opholdstilladelse i Danmark med henblik på at afgive vidneforklaring under domstolsprøvelsen, til udlændinge- og integrationsministeren
 • L 38 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 21: Spm. om at forholde sig til, at Institut for Menneskerettigheder kalder manøvren ulovlig, da det er hypotetisk, at en person kan opnå et nyt statsborgerskab ved den blotte registrering hos et andet land, til udlændinge- og integrationsministeren
 • L 38 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 26: Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag med bemærkninger, der indebærer, at lovforslaget også omfatter personer, der alene har et dansk statsborgerskab, til udlændinge- og integrationsministeren

Udenrigsministeriet:

 • B 6 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om ministeren vil fremsende de retningslinjer der gælder for MINUSMAs håndtering af fanger, tilsyn i fængsler mm. og hvordan de danske soldater skal agere, såfremt de observerer ureglementeret behandling af fanger, til udenrigsministeren og forsvarsministeren

Retsudvalget til Justitsministeriet:

 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 348: Spm. om ministeren vil sikre, at de relevante myndigheder fremover sørger for at klage over mangelfuld tolkebistand, og at mulighed for at pålægge bod ved forsinkelse eller udeblivelse fremadrettet anvendes, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 363: Spm. om ministeren er enig i, at man kunne have valgt at straffe de sociale medier i Umbrella-sagen, specielt da ulovligt indhold stadig blev delt efter at de var informeret herom og derfor reelt kunne gøres ansvarlige for at medvirke, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 406: Spm., om hvilke muligheder PET har for at hjælpe udenlandske agenter med en asylsag, herunder grænserne for hvor langt PET kan gå i sådan en sag, f.eks. ved at stille agenten asyl i udsigt som belønning, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 409: Spm. om ministeren finder det rimeligt, at man vægter et estimeret ressourceforbrug højere end den almene interesse i at få belyst et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 416: Spm. om at sikre, at anklagemyndigheden under de nuværende forhold kan opfylde kravet om en reduktion af sagsmængden og sagsbehandlingstiden på 20 procent over de næste to år, uden at det går ud over arbejdsmiljøet, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 426: Spm., om det ikke er i strid med reglerne at anbringe afsonere og varetægtsfængslede sammen, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 441: Spm., om længden af behandlingsdomme, foranstaltninger og forvaring set over de seneste ti år, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 451: Spm. om muligheden for at indføre kontrol eller stikprøvekontrol for anvendelsen af teledata, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 459: Spm. om, hvilke interne og eksterne registre samt andre datakilder, politiets nye analyseredskab Pol Intel har adgang til, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 460: Spm. om, i hvilket omfang, der anvendes data fra offentligt tilgængelige kilder i Pol Intel, til justitsministeren

Social- og Indenrigsministeriet:

 • SOU, Alm.del – 2018-19 (2. samling) – Endeligt svar på spørgsmål 95: MFU spm. om, hvorvidt begge forældre har ret til at blive hørt i sager om retten til forældremyndighed over et barn, selvom den ene forælder har en psykisk diagnose, til social- og indenrigsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Domstolene

Konkurrencestyrelsen

Anklagemyndigheden

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Article 19

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *