Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Lovforslag fremsat den 10. oktober: L 69 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Børne- og socialministeren

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er ministeren og Ankestyrelsens vurdering, at alle 98 kommuner er lige gode til at behandle sager om tvangsanbringelse af børn og unge.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren og Ankestyrelsen vil kommentere på tænketanken Justitias rapport ”Tvangsanbringelser – retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces”.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen følger med i de dokumentarer, som sendes på TV om tvangsfjernelse af børn, herunder f.eks. DR’s dokumentar ”Når kommunen tager dit barn” fra juni, august og september 2018.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmålom, hvorvidt der er tilstrækkelig med kvalitet i de handleplaner, § 50 undersøgelser og børnesamtaler, som udarbejdes og afholdes forud for og i forbindelse med tvangsfjernelse af et barn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Ankestyrelsen gennemskuer, når der er tale om chikaneunderretninger om forholdene for et barn i dets hjem.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen vurderer, at det er en udfordring, at en tidligere plejefamilie ikke er part i et tvangsanbragt barns sag, hvis barnet har boet ved plejeforældrene i det meste af sit liv.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen oplever, at et tvangsanbragt barn i nogle tilfælde bliver berørt af den konflikt, som kan opstå mellem en plejefamilie og en kommune om vederlag til plejefamilien.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange egen drift-sager Ankestyrelsen rejser om børn årligt, og der er nogle problemstillinger, som går igen i forhold til disse sager.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen oplever, at de børn, som Ankestyrelsen møder, kender til deres rettigheder.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen i nogle tilfælde samarbejder med Folketingets Ombudsmands Børnekonto.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen kan oplyse noget generelt om, i hvilke børnesager Ankestyrelsen typisk træffer akutafgørelser eller afgørelser om tvangsmæssige foranstaltninger.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke børnesager Ankestyrelsen typisk giver pålæg til kommunerne og hvad baggrunden for pålæggene typisk er.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *