Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 41

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).
 • Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen. (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer mod parallelsamfund).
 • Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne-og ungeydelse. (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).
 • Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).
 • Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven. (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.)
 • Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Ghettorepræsentanter).
 • Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt han mener at den politiske intention om strengere straffe, der lå bag ændringen af straffeloven om strengere straffe i voldtægtssager, bliver indfriet fuldt ud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt personer på tilsvarende vis vil kunne straffes for at udtale eller råbe forkortelsen ”LTF” eller navnet Loyal to Familia” i det offentlige rum.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan politiet skal forholde sig til personer, der færdes i det offentlige rum med tydelige LTF-kendetegn tatoveret på synlige dele af huden.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke begrænsninger i forsamlingsfriheden og i retten til at færdes sammen i det offentlige rum.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiets brug af ansigtsgenkendelsesteknologi ikke kræver en lovændring.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan be- eller afkræfte udtalelserne om at politiet allerede anvender ansigtsgenkendelsesteknologi.

Børne- og socialministeren

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål (midlertidigt) om, hvorvidt ministeren vil vurdere fordele og ulemper ved hhv. forslag 1 og 2 i rapporten fra Justitia vedr. tvangsanbringelser og give en eventuel skønsmæssig beregning over, hvad det vil koste at gennemføre hvert forslag.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Institut for Menneskerettigheder opfordrer regeringen til at styrke de retssikkerhedsmæssige garantier for børn og unge i reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. (læs)

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Justitsministeriet skriver: ”Politiet skal kunne udpege zoner med skærpet straf” (læs)
 • Justitsministeriet skriver: ”Justitsministeren nedsætter ekspertpanel om voldtægt og vil skærpe lovgivningen” (læs)
 • Vestre Landsret: Dom om pressens adgang til at dække flygtninges færd i september 2015 på den sønderjyske motorvej. (Retten lagde bl.a. vægt på ytringsfrihed efter EMRK art. 10) (læs)
 • PET svarer på kritik af manglende åbenhed (læs)

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *