Relevant retssikkerhed – nyheder uge 42

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

LOVFORSLAG

 • Skatteministeren har fremsat lovforslag nr. 64 (L64) om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad skatteministeren konkret gør for at sikre, at SKAT i sin nuværende sagsbehandling ikke overskrider sine kontrolbeføjelser?
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at SKAT i en skattesag har ret til at bruge beviser, som SKAT er kommet i besiddelse af fra politiet?
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at SKAT i en skattesag fortsat kan anvende materiale fra en strafferetlig efterforskning?
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren mener, at SKAT fortsat kan anvende materiale i en skattesag, som er indsamlet af politiet
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om SKAT fortsat kan anvende materiale som politiet ikke lovligt har kunne indhente?
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren vil sikre sig, at SKAT ikke konkret udøver sagsbehandling i strid med f.eks. retningslinjerne i »Retssikkerhedspakke III?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke data der skal opbevares i Danmark?
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål, om Ankestyrelsen har direkte myndighedsudøvelse og/eller sagsbehandling ift. borgere og virksomheder og i så tilfælde hvilke?
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen henholdsvis før og efter udflytningen – herunder ønskes angivet de seneste tal for sagsbehandlingstiderne?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra det åbne samråd den 4/10-17 om en aktiv indsats for udsatte borgere?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, om den retstilstand vedrørende førtidspension, der følger af kommunernes administration af loven
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for besparelser ved at færre personer har fået førtidspension?
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af klager over førtidspension og Ankestyrelsens og de civile domstoles afgørelser i den forbindelse?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager der er rejst mod syrienskrigere?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager der er rejst og hvor mange domsfældelser der er faldet, siden den seneste ændring af knivloven blev vedtaget?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt danske domstole med henvisning til den Europæiske Menneskerettighedskonvention gennem flere år har undladt at udvise kriminelle udlændinge, selv om dette var muligt?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren agter at ændre muligheden for gentagne gange at idømme betingede udvisninger, uden at det fører til reel udvisning?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan udlændingelovens udvisningsregler kan justeres, således at der kan ske tidligere og mere konsekvent udvisning af dybt kriminelle udlændinge?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om straffelovens regler om tiggeri bør administreres således, at kun tiggere, der ikke er danske statsborgere, rammes af loven?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om tiggere, der ikke er danske statsborgere, der sigtes for overtrædelse af straffelovens regler vedrørende tiggeri?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiets arbejde i forhold til tiggeri tilrettelægges sådan, at det i praksis kun er tiggere, der ikke er danske statsborgere, der sigtes for overtrædelse af straffeloven?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sigtelser dansk politi har rejst efter straffelovens tiggeribestemmelse opgjort for 2017?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange domme der har været afsagt efter straffelovens tiggeribestemmelse opgjort for 2017?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiets skøn over, hvor mange tiggere i København, der er danske henholdsvis udenlandske statsborgere?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ytringsfrihed til offentligt ansatte.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • 100 dage bag tremmer i Tyrkiet: Amnestys tyrkiske generalsekretær har siddet fængslet i 100 dage efter at hun blev arresteret ved en workshop om digital sikkerhed, skriver Amnesty
 • Index on Censorship skriver: Monitoring and filtering of internet content is unacceptable

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Østre Landsrets har den 11. oktober 2017 stadfæstet en dom fra Retten på Frederiksberg om overtrædelse af et navneforbud. Læs dommen her.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *