Relevant retssikkerhed – nyheder uge 41

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Onsdag d. 11 oktober kl. 09.30-12.30 afholder Retsudvalget åben høring om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis.
 • Onsdag d. 11 oktober kl. 11.00 afholder Udlændinge- og integrationsudvalget åbent samråd om adskillelse af ægtepar på asylcentre, hvor den ene ægtefælle er under 18 år.

NYE LOVFORSLAG

 • Erhvervs- og vækstministeren har fremsat lovforslag 9 (L9) om ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.
 • Justitsministeren har fremsat Lovforslag 35 (L35) om initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.
 • Justitsministeren har fremsat Lovforslag 32 (L32) om begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager
 • Kirkeministeren har fremsat Lovforslag 19 (L19) om trossamfund uden for folkekirken
 • Skatteministeren har fremsat Lovforslag 13 (L13) om skattekontrollov
 • Skatteministeren har fremsat Lovforslag 14 (L14) om skatteindberetning

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan garantere, at data fra nummerpladescannere, som er blevet opbevaret mere end 24 timer, ikke er blevet anvendt af politiet?
 • Erhvervs- og vækstministeren har besvaret et spørgsmål om samtlige bekendtgørelser på alle ministerområder for den forrige regeringsperiode og frem til i dag der implementerer erhvervsrettet EU-lovgivning, og oplyst i hvilke af disse bekendtgørelser, der efter regeringens opfattelse sker en overimplementering.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke regelsæt, bestemmelser og paragraffer i tysk lov, der har været anvendt af de enkelte delstater (bl.a. Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen og Berlin) i forbindelse med forbud mod rockerklubber
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om forbud mod foreningen Hells Angels i Hamburg, må anses for at stride mod bestemmelserne om foreningsfrihed i Grundlovens § 78
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der er forskelle mellem dansk og tysk lovgivning vedrørende retten til at danne foreninger
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om myndighederne i de tyske delstater, der har indført et forbud mod rockergrupperinger, har kunnet konstatere en nedgang i banderelateret kriminalitet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater er blevet prøvet af den tyske forfatningsdomstol
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater fungerer effektivt eller er vanskelige at håndhæve
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken effekt forbuddene mod rockergrupperinger i de tyske delstater har haft for udgifterne til justitsvæsnet (politi, retsvæsen og kriminalforsorg)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Tyskland ikke har indført et landsdækkende forbud
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det vil være muligt helt eller delvist at indføre tilsvarende regler i Danmark
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man ikke har mulighed for at påklage afslag på netværksanbringelse
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at flere af de kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen, har haft fejl i 70, 80 og i enkelte tilfælde over 90 procent af de sager, der indledningsvis blev undersøgt
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvad årsagen er til, at man ikke kan finde en oversigt over indledende og afsluttende fejlprocenter i de undersøgte sager i kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt, at Socialstyrelsen ikke opgør de afsluttende fejlprocenter i de undersøgte sager i kommuner, som har gennemgået et forløb med Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen har gjort sig af tanker i forhold til, hvordan vi som samfund kan sikre at institutioner for udsatte børn og unge ikke bliver en handelsvare
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange betjente i EU, som det forventes, at der med det nye system QUEST vil kunne tilgå Europols database EIS via en smartphone eller tablet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, de særligt udvalgte betjente, som i EU’s medlemslande gives adgang til at søge i Europols database EIS via deres smartphone eller tablet, alene vil kunne få oplyst om de ønskede oplysninger er lagret i informationssystemet
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren invitere partierne bag Europol-aftalen til et møde om den i aftalen forudsatte evaluering over dansk politis status i forhold til Europol
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt og hvordan en privat virksomhed må anskaffe sig og dele oplysninger fra en privatpersons lukkede facebookprofil
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den 28. september 2017 om illegale indvandrere
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange færre der er i kontanthjælpssystemet i hver af landets kommuner
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om de samlede besparelser i kroner og øre på kontanthjælpen, siden man vedtog kontanthjælpsloftet
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget kommunerne samlet set vil spare frem mod 2025 ved at have indført kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af ankesager fordelt på sagstyper og år i tidsrummer 2012-2017
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der i dag (nyest mulige tal) er på førtidspension

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Ombudsmanden skriver: Hjemmesygeplejerske indkaldt til samtale efter kritisk Facebook-opslag
 • Justitsministeriet skriver: Unge sigtet for grov vold skal ikke kunne varetægtsfængsles i hjemmet
 • Skatteudvalget har udgivet en beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder og udfordringer i forhold til skat og deleøkonomi
 • Justitsministeriet: Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb
 • Skattemyndighederne indgår strategisk samarbejde med MobilePay
 • Udlændinge- og integrationsministeriet: Genudmelding – Pulje til styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i grundskolen
 • Udlændinge- og integrationsministeriet: Skærpet grænsekontrol i Københavns Lufthavn
 • Udlændinge- og integrationsministeriet: Genudmelding – Pulje til mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser
 • Børne- og socialministeriet: 22 mio. kr. til mere effektive sociale indsatser
 • Børne- og socialministeriet: Omfattende handlingsplan skal knække hjemløsekurven
 • Nyhedsbrev for august fra Ligebehandlingsnævnet
 • Institut for menneskerettigheder: FN: Danmark skal gøre mere for børns rettigheder

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Geert De Baere er udnævnt til dommer ved Den Europæiske Unions Ret for perioden frem til den 31. august 2022.
 • FN’s højkommisær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, udtrykker bekymring over de seneste begivenheder i Catalonien

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *