Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Beskæftigelsesministeren

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om ministerens kommentar til, at der er borgere, som risikerer udsættelse fra deres bolig, når der som i dag ofte er op til 18 ugers ventetid på at få behandlet en sag om boligstøtte i Udbetaling Danmark, og har regeringen planer om at speede sagsbehandlingstiden op i Udbetaling Danmark.

Justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en status for det analysearbejde, der skal nå frem til forskellige modeller for, hvordan flere personer under værgemål kan få stemmeret til folketingsvalg, under hensyn til at denne gruppe fortsat er beskyttet af værgemålsreglerne.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der traf beslutning om at ændre retspraksis for offentlighedslovens § 20, der blev indført med vedtagelsen af den ny offentlighedslov.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at der med vedtagelsen af den ny offentlighedslov blev indført en ny retsvirkning af § 20.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for sanktionsniveauet i sager om hadforbrydelser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor længe en sigtet typisk sidder varetægtsfængslet i sager om hadforbrydelser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte muligheden for at fratage dansk statsborgerskab hos fremmedkrigere anvendes.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det vil være muligt inden for rammerne af EMRK at gennemføre et tiltag, hvor politiets nuværende tidsfrister for brugen af ANPG-data på hhv. 24 timer og op til 30 døgn fastholdes.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt andre EU-lande bruger ANPG på samme måde som Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren bedes be- eller afkræfte, at slettefristerne for ANPG, da man satte systemet op, var 3 – 4 måneder, og ikke som i dag maksimalt 30 dage.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange såkaldt no-hits-registreringer, der bliver opbevaret i mere end 24 timer.

Udlændinge- og integrationsministeren

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager om humanitær opholdstilladelse fra 2016, hvor der er truffet beslutning om opsættende virkning, er pr. 1. juni 2018 fortsat var verserende m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager om humanitær opholdstilladelse fra 2015, hvor der er truffet beslutning om opsættende virkning, er fortsat pr. 1. juni 2018 verserende m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om humanitær opholdstilladelse for 2015, 2016 og 2017, for så vidt angår tiden fra ansøgeren meddeles opsættende virkning, og frem til der træffes afgørelse om enten afslag eller opholdstilladelse.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt sagsbehandlingstiden for sager om humanitær opholdstilladelse for 2015, 2016 og 2017 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, om regeringens forslag til at omfortolke statsløsekonventionen betyder, at statsløse personers adgang til at opnå statsborgerskab helt udelukkes, hvis PET vurderer, at vedkommende kan være til fare for statens sikkerhed eller om statsborgerskabet alene udsættes for en periode og i givet fald, hvor længe et statsborgerskab vil kunne udsættes.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for fortolkningen af Statsløsekonventionen, der refereres i artiklerne ”Mistænke statsløse afskæres fra dansk pas” fra Jyllands-Posten den 6. september 2018.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan oplyse, hvor mange fremmed/syrienskrigere der opholder sig i Danmark til trods for at deres opholdstilladelse er inddraget, og kan ministeren oplyse, hvor mange fremmed/syrienskrigere der, uagtet hvilket opholdsgrundlag de har eller ikke har, er hjemvendt til og opholder sig i Danmark.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *